Menedżer tagów Google na Androida

Jako deweloper możesz użyć Menedżera tagów Google do wdrażania tagów pomiarowych i pikseli w aplikacjach mobilnych oraz zarządzania nimi bez konieczności kompilowania i ponownego przesyłania plików binarnych do sklepów z aplikacjami. Deweloperzy, którzy pracują z pakietem SDK Google Analytics dla Firebase, mogą łatwo dodawać Menedżera tagów i wprowadzać zmiany w implementacji nawet po wysłaniu aplikacji.

Deweloperzy mogą rejestrować ważne zdarzenia i decydować, które tagi lub piksele mają być uruchamiane.

Wymagania wstępne

Zanim zaczniesz:

Poniższe sekcje zawierają instrukcje konfigurowania i używania Menedżera tagów Google w aplikacji na Androida.

1. Dodawanie Menedżera tagów Google do projektu

 1. W pliku Gradle modułu (zwykle app/build.gradle) dodaj tę zależność w bibliotece Menedżera tagów:

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.2'
  }
  
 2. Zaloguj się na konto Menedżera tagów.

 3. Wybierz kontener mobilny.

 4. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Wersje.

 5. Kliknij Czynności > Pobierz przy wybranej wersji kontenera.

  pobierz kontener

 6. Utwórz folder app/src/main/assets/containers, jeśli nie istnieje. Skopiuj pobrany kontener do folderu.

2. Rejestrowanie zdarzeń i zmiennych

Menedżer tagów wykorzystuje zdarzenia, parametry i właściwości użytkownika zarejestrowane przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase, aby uruchamiać i tworzyć tagi skonfigurowane w Menedżerze tagów Google.

Zapoznaj się z dokumentacją dla deweloperów Firebase, aby dowiedzieć się, jak rejestrować zdarzenia i ustawić właściwości użytkownika.

Konfigurowanie zmiennych w Menedżerze tagów

Aby rejestrować wartości parametrów i właściwości użytkowników do wykorzystania w Menedżerze tagów Google, możesz skonfigurować zmienne w interfejsie Menedżera tagów.

W aplikacji możesz na przykład zarejestrować takie zdarzenie niestandardowe:

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

Następnie możesz skonfigurować nowe zmienne parametru zdarzenia w Menedżerze tagów w taki sposób, aby rejestrować wartości image_name i full_text parameter:

 • Nazwa zmiennej: nazwa obrazu
 • Typ zmiennej: parametr zdarzenia
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: image_name

i:

 • Nazwa zmiennej: pełny tekst
 • Typ zmiennej: parametr zdarzenia
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: full_text

Podobnie w aplikacji możesz ustawić tę właściwość użytkownika:

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

Następnie możesz skonfigurować w Menedżerze tagów Google nową zmienną właściwości użytkownika Firebase, aby przechwytywać wartość favorite_food:

 • Nazwa zmiennej: Ulubiona potrawa
 • Typ zmiennej: właściwość użytkownika Firebase
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: favorite_food

Modyfikowanie i blokowanie zdarzeń

Menedżer tagów umożliwia modyfikowanie i blokowanie zdarzeń przed ich zarejestrowaniem przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase. Modyfikowanie zdarzeń pomaga dodawać, usuwać i zmieniać wartości parametrów zdarzeń oraz dostosowywać ich nazwy bez aktualizowania aplikacji. Zdarzenia, które nie są blokowane, będą rejestrowane przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase.

Pakiet SDK Google Analytics dla Firebase automatycznie rejestruje też niektóre zdarzenia i właściwości użytkownika. W Menedżerze tagów możesz używać zdarzeń i właściwości zbieranych automatycznie, bez dodawania kodu. Nie możesz ich jednak zablokować.

3. Wyślij zdarzenia

Do konfigurowania reguł są używane zmienne nazw zdarzeń Firebase, zmienne parametrów zdarzeń Firebase i inne zmienne. Warunki aktywatora są sprawdzane za każdym razem, gdy rejestrujesz zdarzenie Firebase. Domyślnie zdarzenia Google Analytics dla Firebase są uruchamiane automatycznie. W Menedżerze tagów można dodać tag Google Analytics dla Firebase, aby zablokować wysyłanie do Google Analytics zdarzeń.

4. Wyświetlanie podglądu, debugowanie i publikowanie kontenera

Zanim opublikujesz wersję kontenera, wyświetl jej podgląd, aby mieć pewność, że działa prawidłowo. Menedżer tagów Google umożliwia podgląd wersji kontenera przez generowanie w interfejsie internetowym linków i kodów QR oraz używanie ich do otwierania aplikacji. Możesz też włączyć tryb szczegółowego logowania, aby debugować nieoczekiwane działanie.

Podgląd kontenera

Zanim wyświetlisz podgląd kontenera, wygeneruj adres URL podglądu w interfejsie internetowym Menedżera tagów Google, wybierając wersję kontenera, którego podgląd chcesz wyświetlić, a potem kliknij Podgląd. Zapisz ten URL podglądu na później.

Adresy URL podglądu są dostępne w oknie podglądu interfejsu internetowego Menedżera tagów
Ilustracja 1. Pobierz adres URL podglądu z interfejsu internetowego Menedżera tagów

Aby wyświetlić podgląd kontenera (jeśli używasz Android Studio, przejdź do kroku 3):

 1. Dodaj tę aktywność związaną z podglądem do pliku AndroidManifest:

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. Zmień ten wiersz, aby uwzględnić nazwę pakietu aplikacji:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. W interfejsie internetowym Menedżera tagów Google wygeneruj link podglądu:

  1. Zaloguj się na konto Menedżera tagów.
  2. Wybierz kontener mobilny.
  3. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij Wersje.
  4. Kliknij Czynności > Podgląd obok wersji kontenera, której podgląd chcesz wyświetlić.
  5. Wpisz nazwę pakietu aplikacji.
  6. Kliknij Wygeneruj link do podglądu podglądu.
 4. Zatrzymaj aplikację i użyj wygenerowanego linku podglądu lub kodu QR do uruchomienia aplikacji.

 5. Aby zamknąć tryb podglądu, kliknij link wygenerowany przez opcję Wygeneruj link podglądu końcowego w interfejsie internetowym.

Kontener debugowania

Aby rozwiązać problemy z implementacją kontenera, włącz logowanie szczegółowe:

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

Opublikuj kontener

Po sprawdzeniu podglądu kontenera i potwierdzeniu, że działa, możesz go opublikować. Po opublikowaniu kontenera konfiguracje tagów będą dostępne dla użytkowników aplikacji mobilnych.

Dalsze kroki

Przeczytaj artykuł Konfiguracja zaawansowana.