Cài đặt các gói của Google cho Unity

Các gói Google cho Unity được phân phối ở hai định dạng khác nhau:

 • Gói tài sản:
  • Có tiện ích .unitypackage.
  • Cài đặt vào thư mục Assets của dự án.
  • Có thể nhập dữ liệu trong Unity 5 trở lên.
  • Thường bao gồm các gói phụ thuộc.
 • Các gói Trình quản lý gói Unity (UPM):
  • Có tiện ích .tgz.
  • Cài đặt vào thư mục Packages của dự án.
  • Có thể nhập trong Unity 2018.4 trở lên.
  • Các gói phụ thuộc tham chiếu cần được cài đặt riêng.

Trang Gói chứa các tệp .unitypackage mới nhất cho tất cả các gói có sẵn.

Trang Lưu trữ chứa các tệp .unitypackage.tgz cho tất cả phiên bản của gói.

Bạn có thể xem hướng dẫn về cách cài đặt cả hai loại gói bên dưới, cùng với hướng dẫn di chuyển để chuyển đổi từ loại này sang loại khác.

Sau khi bạn quen với các tùy chọn cài đặt này, hãy nhớ tham khảo thêm hướng dẫn dành riêng cho sản phẩm cho Firebase.

Nhập gói Tài sản có .unitypackage tệp

Nhập tệp .unitypackage bằng cách chọn tuỳ chọn trình đơn Unity Assets > Import package > Custom Package rồi nhập tất cả các mục. Thao tác này sẽ thêm nội dung gói vào dự án của bạn trong thư mục Assets (Thành phần).

Nhập gói UPM với tệp .tgz (2018.4+)

Nhập tệp .tgz vào dự án của bạn bằng một trong các phương thức sau:

manifest.json

 1. Tạo một thư mục mới bên cạnh thư mục Packages của dự án và đặt tên thư mục đó là GooglePackages.
 2. Đặt tệp .tgz vào thư mục đó.
 3. Sử dụng trình chỉnh sửa văn bản để mở Packages/manifest.json trong thư mục dự án Unity.
 4. Thêm mục nhập cho mỗi gói bạn muốn cài đặt, ánh xạ tên gói với vị trí trên ổ đĩa, tương ứng với tệp Packages/manifest.json. Hãy nhớ thêm file: vào đường dẫn tệp .tgz. Ví dụ: nếu bạn đang cài đặt com.google.firebase.storage và các phần phụ thuộc của tệp đó, thì tệp manifest.json sẽ có dạng như sau:

  {
   "dependencies": {
    "com.google.external-dependency-manager": "file:../GooglePackages/com.google.external-dependency-manager-1.2.164.tgz",
    "com.google.firebase.app": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.app-7.1.0.tgz",
    "com.google.firebase.auth": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.auth-7.1.0.tgz",
    "com.google.firebase.storage": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.storage-7.1.0.tgz",
    // com.unity package entries...
   }
  }
  
 5. Lưu tệp manifest.json.

 6. Khi lấy lại quyền truy cập, Unity sẽ tải lại manifest.json và nhập các gói mới thêm.

Một số phiên bản Unity cũ không hỗ trợ tệp .tgz trong manifest.json. Trong trường hợp này, bạn nên:

 1. Giải nén các tệp .tgz.
 2. Đặt thư mục đã giải nén vào thư mục GooglePackages.
 3. Chỉnh sửa tệp manifest.json để sử dụng đường dẫn đến thư mục đã trích xuất thay vì tệp .tgz như sau:

  {
   "dependencies": {
    "com.google.external-dependency-manager": "file:../GooglePackages/com.google.external-dependency-manager-1.2.164",
    "com.google.firebase.app": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.app-7.1.0",
    "com.google.firebase.auth": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.auth-7.1.0",
    "com.google.firebase.storage": "file:../GooglePackages/com.google.firebase.storage-7.1.0",
    // com.unity package entries...
   }
  }
  

Giao diện người dùng của Trình quản lý gói

 1. Mở cửa sổ Trình quản lý gói của Unity.
 2. Nhấp vào biểu tượng + ở góc trên cùng bên trái cửa sổ Trình quản lý gói và chọn Add package from tarball để mở trình duyệt tệp.

  Ảnh chụp màn hình Cửa sổ Trình quản lý gói Unity cùng thẻ

 3. Chọn tệp tar mong muốn trong trình duyệt tệp.

Một số phiên bản Unity cũ không hỗ trợ thêm trực tiếp tệp tar. Trong trường hợp này, bạn cần phải:

 1. Giải nén tệp .tgz.
 2. Nhấp vào biểu tượng + ở góc trên cùng bên trái cửa sổ Trình quản lý gói và chọn Add package from disk để mở trình duyệt tệp.

  Ảnh chụp màn hình Cửa sổ Trình quản lý gói Unity cùng thẻ

 3. Chọn thư mục đã trích xuất trong trình duyệt tệp.

Hãy nhớ nhập tệp .tgz cho các phần phụ thuộc của gói mà bạn có thể tìm thấy trên trang lưu trữ trong phần gói mong muốn.

Ví dụ: nếu bạn đang cài đặt com.google.firebase.storage, bạn sẽ cài đặt các tệp .tgz này theo thứ tự sau:

 1. Trình quản lý phần phụ thuộc bên ngoài (com.google.external-dependency-manager)
 2. Firebase Core (com.google.firebase.app)
 3. Xác thực Firebase (com.google.firebase.auth)
 4. Bộ nhớ Firebase (com.google.firebase.storage)

Nếu muốn thêm tất cả các tệp .tgz cùng một lúc mà không phải lo lắng về thứ tự, bạn có thể làm theo hướng dẫn trong thẻ manifest.json.

Quản lý phiên bản

Nếu đang dùng phần mềm quản lý phiên bản để quản lý các tệp dự án, bạn nên thêm các tệp .tgz liên quan vào phần quản lý phiên bản. Bạn có thể chỉnh sửa manifest.json của dự án theo cách thủ công (xem hướng dẫn ở trên) và tham chiếu các tệp .tgz cục bộ bằng cách sử dụng đường dẫn tương đối.

Nếu đang sử dụng git, bạn nên dùng Git Large File Storage (LFS) để quản lý các tệp .tgz lớn.

Di chuyển từ gói UPM sang gói Tài sản

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn chuyển từ sử dụng Trình quản lý gói Unity để quản lý các gói Google, sang cài đặt các gói trong thư mục Assets (Thành phần).

Hãy đảm bảo bạn xoá tất cả các gói Google khỏi Trình quản lý gói Unity bằng một trong những cách sau:

Giao diện người dùng của Trình quản lý gói

 1. Mở cửa sổ Trình quản lý gói của Unity.
 2. Chọn In Project trong trình đơn thả xuống ở phía trên bên trái.

  Ảnh chụp màn hình Cửa sổ Trình quản lý gói Unity cùng thẻ

 3. Nhập com.google vào thanh tìm kiếm để lọc các gói của Google.

  Ảnh chụp màn hình Cửa sổ Trình quản lý gói Unity, trong đó có

 4. Nhấp vào từng tên gói, sau đó nhấp vào Remove.

manifest.json

 1. Sử dụng trình chỉnh sửa văn bản để mở Packages/manifest.json trong thư mục dự án Unity.
 2. Kiểm tra xem có gói nào từ Google trong "dependencies&quot hay không; Tên gói phải bắt đầu bằng "com.google" chẳng hạn như "com.google.firebase.app"
 3. Xoá các dòng đó và lưu tệp json.
 4. Khi lấy lại quyền phát, Unity sẽ tải lại tệp manifest.json và xoá các gói đã xoá.

Sau khi gỡ cài đặt các gói đó từ Trình quản lý gói Unity, bạn có thể tải và nhập các tệp .unitypackage thay thế từ trang lưu trữ.

Chuyển từ gói Tài sản sang gói UPM

Trong một số trường hợp, bạn nên chuyển từ cài đặt sản phẩm trong cây Thành phần sang cài đặt và theo dõi sản phẩm bằng Trình quản lý gói Unity.

Nếu bạn không chắc chắn mình đang sử dụng phương thức cài đặt nào, trong giao diện người dùng Unity, hãy kiểm tra xem các gói Google bạn muốn có xuất hiện trong thẻ Dự án trong phần Thành phần hay không.

Để di chuyển sang các gói UPM:

 1. Hãy đảm bảo bạn đã xoá tất cả gói Google khỏi thư mục Assets (Thành phần).

  • Để gỡ cài đặt các gói Firebase, hãy làm theo các hướng dẫn này.
  • Để gỡ cài đặt Trình bổ trợ Play cho Unity, hãy xoá thư mục GooglePlayPlugins trong Assets.
 2. Cài đặt các gói bằng Trình quản lý gói Unity, như mô tả ở trên.

Hướng dẫn di chuyển dành riêng cho từng sản phẩm

Xem tại đây để biết hướng dẫn về Firebase.