Wybór dostawcy samochodów

Google współpracuje z wieloma partnerami, aby uzyskać asortyment pojazdów. Salony sprzedaży mogą wybierać głównych i dodatkowych dostawców zasobów reklamowych bezpośrednio w Google lub wyłączać informacje o pojazdach:

  1. Wykonaj czynności opisane w artykule Zarządzanie informacjami o pojazdach w profilu firmy.

  2. Wprowadź zmiany w preferowanych usługach lub wyłącz wizytówki firm. Jeśli nie wybierzesz preferowanego dostawcy, Google wybiera dostawcę na podstawie ogólnej jakości danych, takich jak liczba pojazdów wysokiej jakości, na podstawie ich kompletności (zdjęcia, opcji, VDP itp.) i aktualności.