Trang thông tin về xe trên Google cho phép các doanh nghiệp trưng bày kho xe để bán trên nhiều nền tảng của Google, bao gồm cả Trang doanh nghiệp của đại lý và Google Tìm kiếm. Sau đó, người dùng Google có thể tìm kiếm, lọc và dễ dàng tìm hiểu thêm về các loại xe chẳng hạn như tình trạng còn hàng, giá cả và thông tin quan trọng về xe để bán, có khả năng hướng khách hàng đến doanh nghiệp của bạn.