Cách yêu cầu trợ giúp

Tất cả đối tác hiện tại nên sử dụng công cụ hỗ trợ của đối tác để tạo một trường hợp mới. Các đối tác hiện tại có thể liên hệ với vl-support@google.com nếu họ mất quyền truy cập vào tài khoản của trung tâm ô tô.

Đối tác hiện tại

Nếu bạn đang là đối tác cung cấp trang thông tin xe và có thắc mắc, bạn có thể tạo trường hợp mới trong cổng thông tin đối tác để liên hệ với chúng tôi. Ngay trong cổng thông tin, bạn có thể truy cập vào nhật ký trường hợp của mình trên trang Hỗ trợ. Để tạo một trường hợp mới, hãy điền vào hộp Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? rồi nhấp vào Bắt đầu để chuyển đến biểu mẫu yêu cầu mới.

Khi tạo một trường hợp mới, bạn sẽ nhận được một số câu hỏi để giúp chúng tôi hỗ trợ bạn tốt hơn. Vui lòng trả lời các câu hỏi này một cách chính xác nhất có thể.

Sau khi mở trường hợp, bạn có thể xem và trả lời từ hộp thư đến của mình hoặc từ cổng thông tin. Bất cứ khi nào có thông tin cập nhật về trường hợp của bạn, bạn sẽ nhận được email. Sau khi đóng một trường hợp, bạn không thể phản hồi lại trường hợp đó mà phải mở một trường hợp mới cho mọi câu hỏi trong tương lai.

Bất kỳ ai mà bạn cấp quyền truy cập vào tài khoản cổng thông tin của mình đều có thể xem mọi trường hợp trước đó và trả lời mọi trường hợp chưa giải quyết từ trong cổng. Mỗi trường hợp có một mã yêu cầu để bạn có thể tham chiếu bất cứ lúc nào. Email chúng tôi gửi cho bạn cũng có thể có mã tham chiếu liên kết với các email đó. Hãy nhớ cung cấp mã tham chiếu đó hoặc mọi giá trị nhận dạng khác (chẳng hạn như mã cửa hàng của đại lý) phù hợp với trường hợp mà bạn đưa ra yêu cầu.

Đối tác tiềm năng

Nếu bạn hiện không phải là đối tác trang thông tin xe nhưng đang sở hữu hoặc quản lý Trang doanh nghiệp trên Google, hãy liên hệ với nhà cung cấp dữ liệu nếu bạn có câu hỏi về kho xe của bạn. Nếu bạn không chắc ai đang gửi dữ liệu của mình đến Google, hãy làm theo các bước tại đây để tìm hiểu.

Tắt trang thông tin xe

Nếu bạn muốn tắt trang thông tin về xe, hãy truy cập vào đây.

Câu hỏi khác

Nếu bạn có câu hỏi khác, hãy liên hệ theo địa chỉ vl-support@google.com.