Tổng quan

Cho phép truy cập nhanh vào thẻ quà tặng bằng cách sử dụng API Google Wallet. API Google Wallet giúp khách hàng của bạn dễ dàng thêm thẻ quà tặng vào Google Wallet trên điện thoại của họ, giúp họ dễ dàng truy cập vào đúng thời điểm. Thẻ quà tặng cho phép người dùng thêm và đổi thẻ quà tặng hiệu quả hơn.

Việc lưu thẻ quà tặng trong Google Wallet cũng loại bỏ sự lộn xộn và cho phép truy cập nhanh hơn. Để tìm thẻ, người dùng cần mở ứng dụng Google Wallet, vuốt lên và nhấn vào ứng dụng họ muốn sử dụng.

Bắt đầu sử dụng Lớp học lập trình dành cho WebAndroid, hoặc bắt đầu bằng cách chọn nền tảng tích hợp phù hợp. Việc tích hợp phù hợp cho bạn phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của bạn và chủ yếu là do cách bạn muốn tiếp cận khách hàng.