הגדרת חשבון מנפיק של Google Wallet API

מנפיק כרטיסים הוא כל אדם או חברה המשתמשים ב-Google Wallet API כדי להנפיק כל סוג של כרטיס למשתמשי Google Wallet.לפני שתוכלו ליצור כרטיסים ולהנפיק אותם, עליכם להירשם לחשבון מנפיק באמצעות Google Wallet API. מנפיקי כרטיסים שרוצים להשתמש ב-Google Wallet REST API חייבים להפעיל בנוסף את Google Wallet API במסוף Google Cloud.

הרשמה לחשבון מנפיק של Google Wallet API

באמצעות חשבון המנפיק של Google Wallet API, תוכלו ליצור כרטיסים ולנפיק אותם למשתמשי Google Wallet. חשבון המנפיק מעניק לך גם גישה למרכז השליטה של ה-API של Google Wallet דרך מסוף Google Pay ו-Wallet, שבו ניתן לנהל את החשבון שלך.

כדי להירשם לחשבון מנפיק של Google Wallet API, בצע את הפעולות הבאות:

  1. נכנסים למסוף Google Pay ו-Wallet ונכנסים באמצעות חשבון Google שבו רוצים לקבל תפקיד 'אדמין' בחשבון של המנפיק.
  2. מלא את הטופס כדי לציין את שם העסק הציבורי של חשבון המנפיק, ואשר את התנאים וההגבלות הנוספים של ממשק ה-API של Google Wallet ואת מדיניות הפרטיות של Google.
  3. במרכז השליטה של מסוף Google Pay ו-Wallet, לוחצים על הלחצן 'יצירת כרטיס' בכרטיס 'Google Wallet API'.
  4. לוחצים על הלחצן 'יצירת הכרטיס הראשון'.
  5. קרא את התנאים וההגבלות של Google Wallet API ואשר את הסכמתך להם כדי ליצור את חשבון המנפיק.

לאחר יצירת החשבון שלך למנפיק ממשק ה-API של Google Wallet, תועבר אל מרכז השליטה של Google Wallet API.

מצב הדגמה

שימו לב שכל החשבונות החדשים הם ב 'מצב הדגמה'. במצב הדגמה אפשר ליצור כרטיסים, אבל לא תהיה לך גישה לפרסום. המשמעות היא שהכרטיסים שתיצרו יונפקו רק למשתמשים עם תפקיד 'אדמין' או 'מפתח', או למשתמשים שנוספו כחשבון בדיקה לחשבון המנפיק. כדי להפעיל גישה לפרסום, בצע את השלבים תחת 'קבל גישה לפרסום' במרכז השליטה של ממשק ה-API של Google Wallet.