Tổng quan

Cho phép truy cập nhanh vào các ưu đãi bằng API Google Wallet. API Google Wallet giúp khách hàng của bạn dễ dàng thêm ưu đãi vào Google Wallet trên điện thoại, giúp họ dễ dàng truy cập vào đúng thời điểm. Ưu đãi cho phép người dùng thêm và sử dụng thẻ ưu đãi của họ hiệu quả hơn.

Việc lưu ưu đãi trong Google Wallet cũng loại bỏ sự lộn xộn và cho phép truy cập nhanh hơn. Để tìm thẻ này, người dùng cần mở ứng dụng Google Wallet, vuốt lên và nhấn vào ứng dụng họ muốn sử dụng. Bằng cách bật ưu đãi trong Google Wallet, người dùng sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội sử dụng ưu đãi và hiển thị ngay lập tức tất cả các ưu đãi có sẵn.

Với ưu đãi, hãy gửi thông báo cho người dùng của bạn hai ngày trước khi họ hết hạn. Điều này giúp đảm bảo rằng người dùng có ý định rõ ràng sử dụng ưu đãi của họ trước khi hết hạn.

Bắt đầu sử dụng Lớp học lập trình dành cho WebAndroid, hoặc bắt đầu bằng cách chọn nền tảng tích hợp phù hợp. Việc tích hợp phù hợp cho bạn phụ thuộc vào các yêu cầu cụ thể của bạn và chủ yếu là do cách bạn muốn tiếp cận khách hàng.