پیش نیازها

این بخش پیش نیازهای شروع فرآیند یکپارچه سازی با روش پرداخت حلقه باز Google Wallet را تشریح می کند:

  • پایانه‌های ترانزیت یا کارت‌خوان‌ها باید از پرداخت‌های اعتباری و نقدی Europay Mastercard Visa (EMV) پشتیبانی کنند. گواهینامه L1 و L2 EMVCo مورد نیاز است. برای اطلاعات بیشتر در مورد گواهینامه EMV، به فرآیندهای تأیید/ارزیابی محصول مراجعه کنید.
  • کاربران باید یک دستگاه تلفن همراه با Android 9 (Pie) یا جدیدتر داشته باشند که از ارتباطات میدانی نزدیک (NFC) و شبیه‌سازی کارت میزبان (HCE) پشتیبانی کند.
  • Google Wallet باید در کشوری که آژانس حمل و نقل در آن اقامت دارد، زندگی کند. برای یافتن پیوندهای کشورهای زنده، به کشورهایی که می‌توانید از Google Wallet استفاده کنید، مراجعه کنید.

اگر تمام پیش نیازها را دارید، موارد زیر را انجام دهید: