Method: spaces.spaceEvents.get

מחזירה אירוע ממרחב משותף ב-Google Chat. מטען הייעודי (payload) של האירועים מכיל את הגרסה העדכנית ביותר של המשאב שהשתנה. לדוגמה, אם מבקשים אירוע לגבי הודעה חדשה אבל ההודעה עודכנה מאוחר יותר, השרת מחזיר את המשאב Message המעודכן במטען הייעודי (payload) של האירוע.

נדרש אימות משתמש. כדי להצטרף לאירוע, המשתמש המאומת צריך להיות חבר במרחב המשותף.

לדוגמה, תוכלו לקרוא את המאמר איך מקבלים פרטים על אירוע ממרחב משותף ב-Google Chat.

בקשת HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/spaceEvents/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של האירוע במרחב המשותף.

פורמט: spaces/{space}/spaceEvents/{spaceEvent}

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של SpaceEvent.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.