Phát triển trên Google Workspace

Google Workspace cung cấp nhiều sản phẩm và công cụ dành cho nhà phát triển, giúp bạn kết nối dịch vụ của mình với Google Workspace hoặc mở rộng các ứng dụng trong Google Workspace như Gmail, Google Drive và Google Chat. Mỗi ứng dụng hoặc công cụ tích hợp của Google Workspace đều có dự án Google Cloud riêng, trong đó bạn định cấu hình API, thiết lập tính năng xác thực và quản lý quy trình triển khai.

Trong bảng điều khiển Google Cloud, phần Tổng quan về API Google Workspace sẽ trình bày nhiều thao tác phổ biến về API Google Workspace mà bạn có thể hoàn thành ở những nơi khác trong bảng điều khiển Google Cloud. Các API của Google Workspace được tập hợp ở cùng một nơi để bạn có thể dễ dàng quản lý các API này.

5 bước để bắt đầu

  1. Tạo một dự án trên Google Cloud cho ứng dụng, tiện ích hoặc công cụ tích hợp Google Workspace.

  2. Bật các API mà bạn muốn sử dụng trong dự án trên Google Cloud.

  3. Tìm hiểu cách hoạt động của tính năng xác thực và uỷ quyền khi phát triển cho Google Workspace.

  4. Định cấu hình sự đồng ý OAuth để đảm bảo người dùng có thể hiểu và phê duyệt quyền truy cập của ứng dụng vào dữ liệu của họ.

  5. Tạo thông tin xác thực quyền truy cập để xác thực người dùng cuối hoặc tài khoản dịch vụ của ứng dụng.

Bạn muốn xem cách hoạt động của Google Workspace?
Kênh nhà phát triển Google Workspace cung cấp video về các mẹo, thủ thuật và các tính năng mới nhất.