Masz 5 minut? Pomóż nam ulepszyć dokumentację Google Workspace Marketplace, wypełniając krótką ankietę online.

REST Resource: userLicense

Zasób: UserLicense

Zapis JSON
{
 "kind": string,
 "enabled": boolean,
 "state": string,
 "editionId": string,
 "customerId": string,
 "applicationId": string,
 "id": string,
 "userId": string
}
Pola
kind

string

Typ zasobu interfejsu API. To zawsze Appsmarket#userLicense.

enabled

boolean

Administrator domeny aktywował aplikację dla tej domeny.

state

string

Stan licencji użytkownika. Jedno z tej listy:

 • ACTIVE: użytkownik ma ważną licencję i powinien mieć możliwość korzystania z aplikacji.
 • UNLICENSED: administrator tej domeny nigdy nie przypisał użytkownikowi miejsca w aplikacji.
 • EXPIRED: administrator przypisał miejsce temu użytkownikowi, ale licencja wygasła.
editionId
(deprecated)

string

(Wycofane)

customerId

string

Nazwa domeny użytkownika.

applicationId

string

Identyfikator aplikacji odpowiadającej zapytaniu licencji.

id

string

Identyfikator licencji użytkownika.

userId

string

Adres e-mail użytkownika.

Metody

get

Pobiera stan licencji użytkownika na uprawnienia do korzystania z danej aplikacji.