การรับข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์

แอปพลิเคชันของคุณต้องมีข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์เพื่อให้สามารถใช้ YouTube Data API ได้ เอกสารนี้จะอธิบายข้อมูลรับรองการให้สิทธิ์ประเภทต่างๆ ที่คอนโซล Google API รองรับ นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีค้นหาหรือสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์สำหรับโปรเจ็กต์ของคุณด้วย

สร้างโปรเจ็กต์และเลือกบริการ API

 1. เปิดหน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบในคอนโซล API
 2. API นี้รองรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ 2 ประเภท สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมกับโปรเจ็กต์ ดังนี้
  • OAuth 2.0: เมื่อใดก็ตามที่แอปพลิเคชันขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ แอปพลิเคชันจะต้องส่งโทเค็น OAuth 2.0 ไปกับคำขอด้วย แอปพลิเคชันของคุณจะส่งรหัสไคลเอ็นต์และอาจมีรหัสลับไคลเอ็นต์เพื่อรับโทเค็น คุณสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ OAuth 2.0 สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน บัญชีบริการ หรือแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ได้

   โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบเกี่ยวกับ OAuth 2.0

  • คีย์ API: คำขอที่ไม่ได้ระบุโทเค็น OAuth 2.0 ต้องส่งคีย์ API คีย์จะระบุโปรเจ็กต์และให้สิทธิ์เข้าถึง API, โควต้า และรายงาน

   API รองรับข้อจำกัดหลายประเภทเกี่ยวกับคีย์ API หากคีย์ API ที่คุณต้องการยังไม่มีอยู่ ให้สร้างคีย์ API ในคอนโซลโดยคลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > คีย์ API คุณจำกัดคีย์ก่อนนำไปใช้ในเวอร์ชันที่ใช้งานจริงได้โดยคลิกจำกัดคีย์ แล้วเลือกข้อจำกัดรายการใดรายการหนึ่ง

หากต้องการรักษาคีย์ API ให้ปลอดภัย ให้ทำตามแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับการใช้คีย์ API อย่างปลอดภัย