نمونه کد، نمونه کد

فهرست‌های زیر نمونه‌های کد موجود برای YouTube Analytics API و YouTube Reporting API را شناسایی می‌کنند. همچنین می توانید این نمونه ها را از مخزن youtube/api-samples GitHub دانلود کنید.

جاوا

گزارش های داده انبوه (API گزارش YouTube)

  1. ایجاد یک کار گزارش دهی ( reportTypes.list ، jobs.create )
  2. بازیابی گزارش ها ( jobs.list , jobs.reports.list )

جاوا اسکریپت

گزارش های پرس و جو (API YouTube Analytics)

  1. بازیابی آمار روزانه کانال ( reports.query )

PHP

گزارش های داده انبوه (API گزارش YouTube)

  1. ایجاد یک کار گزارش دهی ( reportTypes.list ، jobs.create )
  2. بازیابی گزارش ها ( jobs.list , jobs.reports.list )

پایتون

گزارش های داده انبوه (API گزارش YouTube)

  1. ایجاد یک کار گزارش دهی ( reportTypes.list ، jobs.create )
  2. بازیابی گزارش ها ( jobs.list , jobs.reports.list )

گزارش های پرس و جو (API YouTube Analytics)

  1. بازیابی آمار روزانه کانال ( reports.query )