İstemci Kitaplıkları

Birçok programlama dili için kullanılabilen Google API istemci kitaplıkları, YouTube API uygulamanızı büyük ölçüde basitleştirebilir.

Aşağıdaki tablolardaki ilk sütunda, her kitaplığın geliştirme aşaması (bazılarının erken aşamalarda olduğunu unutmayın) ve kitaplıkla ilgili dokümanların bağlantılarını gösterir. İkinci sütun, her kitaplık için mevcut örneklere bağlantı verir.

Belgeler Sana Özel
Java için Google API istemci kitaplığı Java örnekleri
JavaScript için Google API İstemci Kitaplığı JavaScript örnekleri
.NET için Google API İstemci Kitaplığı .NET örnekleri
REST için Objective-C'ye yönelik Google API İstemci Kitaplığı Objective-C örnekleri
PHP için Google API İstemci Kitaplığı () PHP örnekleri
Python için Google API istemci kitaplığı Python örnekleri

Bu erken aşamadaki kitaplıklar da kullanılabilir:

Belgeler Sana Özel
Dart için Google API'leri İstemci Kitaplıkları (beta) Dart örnekleri
Go için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Go örnekleri
Node.js için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Node.js örnekleri
Ruby için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Ruby örnekleri