Tổng quan và điều kiện

Tính năng Đặt lịch hẹn chăm sóc sức khoẻ cho phép người dùng đặt lịch hẹn tại một số cơ sở y tế và chuyên viên y tế thông qua Google Tìm kiếm. Ngày có khung giờ nhận đặt hẹn sớm nhất sẽ hiển thị cùng với một đường liên kết đến trang web của đối tác để hoàn tất yêu cầu đặt lịch hẹn.

Cách thức hoạt động

Dữ liệu được cung cấp cho Google thông qua nguồn cấp dữ liệu định kỳ chứa thông tin chi tiết về chuyên viên, cơ sở vật chất, loại cuộc hẹn và khung giờ còn trống. Google sẽ phân tích chất lượng của dữ liệu này và sau đó phân phát dữ liệu trên Google Tìm kiếm và Maps.

Bắt đầu

Vui lòng xem các hướng dẫn sau để hoàn tất quá trình tích hợp: