Trở thành đối tác

Mọi người hành động trên Google hàng triệu lần trong một ngày (ví dụ: đặt trước, đặt hàng, đặt lịch hẹn, v.v.). Khi sử dụng tài khoản Trung tâm hành động, bạn có thể thêm miễn phí dịch vụ của người bán vào Google. Dịch vụ của người bán sẽ xuất hiện khi người dùng tìm kiếm những dịch vụ giống như dịch vụ của bạn trên Google Tìm kiếm, Maps, Trợ lý, v.v. Để đăng ký tài khoản Trung tâm hành động, vui lòng hoàn thành biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm này.

Tích hợp Actions Center

Cho phép đặt cuộc hẹn cho các nhà cung cấp dịch vụ địa phương.

Các công cụ tích hợp:

Cho phép đặt chỗ nhà hàng và thêm danh sách chờ.

Các công cụ tích hợp:

Bật dịch vụ giao đồ ăn và đồ ăn mang đi.

Các công cụ tích hợp:

Bật tính năng đặt lịch hẹn cho dịch vụ y tế.

Tích hợp:

Bật tính năng đặt trước cho các nhà quảng cáo dịch vụ địa phương.

Tích hợp:

Cho phép đến lấy hàng và giao hàng đối với người bán lẻ.

Tích hợp: