Tổng quan và điều kiện

Bạn có quản lý một nền tảng cung cấp dịch vụ mua mang đi và giao hàng cho nhà hàng thông qua trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động không? Nếu đúng như vậy và bạn muốn cho Google biết để chúng tôi xem xét doanh nghiệp của bạn tham gia Actions Center, hãy điền vào biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm.

Tiêu chí

Để đủ điều kiện tích hợp, người bán cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Doanh nghiệp phải có địa điểm thực tế với địa chỉ có thể khớp với cơ sở dữ liệu của Google Maps.
  • Mọi đường liên kết hành động mà bạn cung cấp đều phải trỏ đến các trang dành riêng cho người bán nơi người dùng thực hiện một hành động. Hành động bao gồm khi người dùng đặt đồ ăn mang đi hoặc giao hàng.

Khi chúng tôi xem xét các ngành dọc mới của người bán, Google giữ quyền thêm hoặc loại trừ người bán (nếu phù hợp).

Quy trình ra mắt

Quy trình ra mắt người bán trên Trung tâm hành động được nêu trong Hình 1.

Hình 1: Các bước tích hợp Chuyển hướng đơn đặt hàng cấp cao
Hình 1: Các bước tích hợp Chuyển hướng đơn đặt hàng cấp cao