Tổng quan và điều kiện

Để kết nối toàn bộ người dùng với người bán trong Quảng cáo dịch vụ địa phương, Google cung cấp cho các đối tác lựa chọn tích hợp sau đây:

  • Từ đầu đến cuối: Cho phép người dùng đặt trước trực tiếp bản báo giá dịch vụ thông qua Google.

Cách bắt đầu

Để bắt đầu tích hợp, hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Xem tài liệu chính sách và tiêu chí về điều kiện đối với người bán và dịch vụ.
  2. Đọc thông tin tổng quan về loại tích hợp của bạn.
  3. Hãy điền thông tin vào biểu mẫu bày tỏ sự quan tâm hoặc làm việc với người liên hệ bộ phận phát triển kinh doanh của Google để bắt đầu tích hợp.