Tóm tắt về lệnh chuyển hướng cuộc hẹn

Việc tích hợp tính năng Chuyển hướng cuộc hẹn cho phép người dùng tìm hiểu những người bán tại địa phương trên Google Tìm kiếm và Maps, sau đó chuyển hướng họ đến trang đích của nhà cung cấp dịch vụ đặt lịch hẹn để hoàn tất việc đặt lịch hẹn.

Tổng quan

Cách bắt đầu

Để bắt đầu tích hợp, hãy hoàn tất các bước sau:

Tích hợp với Quảng cáo dịch vụ địa phương của Google

Người bán của bạn trong chế độ tích hợp Chuyển hướng cuộc hẹn cũng sẽ có thể bật nút "Đặt trước" trên nền tảng Quảng cáo dịch vụ địa phương của Google bằng cách sử dụng cùng đường liên kết hành động được cung cấp trong chế độ tích hợp không phải trả tiền này. Những người bán này phải có sẵn tài khoản Quảng cáo dịch vụ địa phương và tài khoản này được kết nối với một Trang doanh nghiệp trên Google.

Bạn có thể xem thêm thông tin về việc tích hợp Quảng cáo dịch vụ địa phương và các loại người bán được hỗ trợ tại đây.