Tổng quan và điều kiện

Phần sau đây mô tả thông tin chi tiết về quy trình tích hợp từ đầu đến cuối về Dành riêng cho Trung tâm hành động.

Tích hợp

Thực hiện theo quy trình tích hợp cấp cao tiêu chuẩn được nêu trong hướng dẫn tích hợp toàn diện.

Hướng dẫn toàn diện về việc đặt trước khoá

Sau đây là các ví dụ và hướng dẫn trình bày các tính năng mà quá trình tích hợp Giao diện đặt trước hai đầu cần có:

Các tính năng cung cấp thông tin đặt chỗ không bắt buộc (không bắt buộc)

Dưới đây là danh sách các tính năng tương thích với quy trình tích hợp Từ đầu đến cuối dành cho phần Đặt trước. Không có trường hợp nào trong số này là bắt buộc, nhưng nhiều yếu tố sẽ cần thiết để đảm bảo Trung tâm hành động tuân theo logic kinh doanh của công ty khi phân phối khoảng không quảng cáo của bạn: