Tổng quan về API uỷ quyền quản lý danh bạ

API Ủy quyền quản lý danh bạ cho phép Quản trị viên uỷ quyền truy cập danh bạ của một người dùng (gọi là người uỷ quyền) cho một người dùng khác, hay còn gọi là uỷ quyền. Ví dụ: API Ủy quyền quản lý danh bạ có thể cho phép Quản trị viên uỷ quyền danh bạ của giám đốc điều hành cho trợ lý hành chính của họ để trợ lý có thể đặt lịch hẹn trên lịch.

Để tìm hiểu cách uỷ quyền quản lý danh bạ, hãy tham khảo bài viết Quản lý người được uỷ quyền quản lý danh bạ.