Tổng quan về API uỷ quyền quản lý danh bạ

API uỷ quyền quản lý danh bạ cho phép Quản trị viên uỷ quyền truy cập vào danh bạ của một người dùng (gọi là người uỷ quyền) cho một người dùng khác, được gọi là uỷ quyền. Ví dụ: API uỷ quyền quản lý danh bạ có thể cho phép Quản trị viên uỷ quyền danh bạ của một giám đốc điều hành cho trợ lý hành chính để trợ lý này có thể đặt lịch hẹn.

Để tìm hiểu cách uỷ quyền quản lý danh bạ, hãy tham khảo bài viết Quản lý người được uỷ quyền quản lý danh bạ.