Method: applications.get

Pobiera informacje o aplikacji dla podanego identyfikatora aplikacji.

Żądanie HTTP

GET https://admin.googleapis.com/admin/datatransfer/v1/applications/{applicationId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
applicationId

string (int64 format)

Identyfikator zasobu aplikacji do pobrania.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Application.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.datatransfer.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.