REST Resource: applications

Zasób: Application

Zasoby aplikacji reprezentują aplikacje zainstalowane w domenie, które umożliwiają przenoszenie własności danych użytkownika.

Zapis JSON
{
 "id": string,
 "name": string,
 "transferParams": [
  {
   object (ApplicationTransferParam)
  }
 ],
 "kind": string,
 "etag": string
}
Pola
id

string (int64 format)

Identyfikator aplikacji. Jest dostępny przy użyciu metody applications.list().

name

string

Nazwa aplikacji.

transferParams[]

object (ApplicationTransferParam)

Lista wszystkich parametrów transferu dostępnych w przypadku tej aplikacji. Te parametry określają, które kategorie danych użytkownika mają zostać przeniesione.

kind

string

Identyfikuje zasób jako zasób aplikacji DataTransfer.

etag

string

Etag zasobu.

Metody

get

Pobiera informacje o aplikacji dla podanego identyfikatora aplikacji.

list

Wyświetla listę aplikacji dostępnych do przenoszenia danych dla klienta.