Tổng quan về API kiểm tra email

API kiểm tra email cho phép quản trị viên Google Workspace kiểm tra email, email nháp và cuộc trò chuyện trên Hangouts đã lưu trữ của người dùng. Ngoài ra, quản trị viên miền có thể tải hộp thư của người dùng xuống. Bạn chỉ có thể sử dụng API kiểm tra email cho các mục đích hợp pháp theo Thỏa thuận khách hàng của bạn. API kiểm tra email chỉ áp dụng cho tài khoản Google Workspace, Education và ISP. Bạn không thể sử dụng gói này bằng tài khoản Google Workspace hoặc Gmail không phải do các sản phẩm của Google Workspace lưu trữ.

API kiểm tra email hỗ trợ giao thức API dữ liệu của Google. Google Data API tuân theo mô hình chỉnh sửa và xuất bản Atom (AtomPub). Các yêu cầu HTTP AtomPub sử dụng phương pháp thiết kế Truyền tập hợp đại diện (RESTful) cho các dịch vụ web. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tổng quan về nhà phát triển API Dữ liệu của Google.

Đối tượng người xem

Tài liệu này dành cho những lập trình viên muốn viết các ứng dụng khách để có thể kiểm tra hộp thư của người dùng Google Workspace nhằm mục đích kiểm tra hợp pháp.

Tài liệu này giả định rằng bạn là quản trị viên miền Google Workspace và bạn hiểu các ý tưởng chung đằng sau giao thức Google Data API, cũng như đã quen thuộc với Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace.

Truy cập vào thông tin tài khoản