Dành cho các nhà phát triển cá nhân muốn nhận báo cáo về thu nhập AdSense và quản lý khoảng không quảng cáo AdSense.
Giải pháp doanh nghiệp giúp xây dựng chương trình thu nhập của đối tác và tích hợp sẵn AdSense vào các nền tảng đa khách hàng (ví dụ: trình tạo trang web, mạng xã hội, nền tảng phân phối trò chơi, v.v.).