BigQuery Export cho Google Analytics 4

BigQuery là một kho dữ liệu trên đám mây cho phép bạn chạy các truy vấn có hiệu suất cao trên các tập dữ liệu lớn.

Bạn có thể xuất tất cả sự kiện thô từ tài sản Google Analytics 4 (bao gồm cả tài sản phụtài sản tổng hợp) sang BigQuery, sau đó sử dụng cú pháp giống như SQL để truy vấn dữ liệu đó. Trong BigQuery, bạn có thể chọn xuất dữ liệu của mình ra bộ nhớ ngoài hoặc nhập dữ liệu bên ngoài để kết hợp dữ liệu đó với dữ liệu của Analytics.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xuất sang BigQuery.