מבוא ל-Google Analytics 4

Google Analytics 4 הוא שירות ניתוח נתונים שמאפשר לכם למדוד את התנועה ואת המעורבות באתרים ובאפליקציות שלכם. מסמכי התיעוד האלה כוללים הוראות להטמעה וחומרי עזר לקהל מפתח.

כדי להתחיל:

כדי להתחיל להשתמש ב-Google Analytics 4, אפשר לעיין במאמר תחילת העבודה עם Google Analytics. במאמר הדור הבא של Google Analytics תוכלו לקרוא מידע נוסף על נכס Google Analytics 4.

משאבי העברה

Google Analytics 4 הוא סוג חדש של נכס עם דוחות שונים מאלה שאתם רגילים לראות בנכסי Universal Analytics. אם האתר שלכם משתמש כרגע בנכס Universal Analytics ואתם רוצים להשתמש בנכס Google Analytics 4, עיינו במאמר מעבר ל-Google Analytics 4. ניתן גם לבקר במרכז העברת המפתחים כדי לקבל מידע על ההעברה המיועדת לקהל מפתחים.