הקצאה פרוגרמטית של חשבונות, גישה וניהול של נכסי Google Analytics 4 (GA4).
יצירה, גישה וניהול של ישויות ב-Google Analytics, כגון חשבונות, נכסים (Universal Analytics בלבד), תצוגות מפורטות וכו'. ניהול הרשאות המשתמשים וייבוא הנתונים.

יצירת חשבונות Google Analytics באופן פרוגרמטי.
זוהי גישה מוגבלת, למוזמנים בלבד, API.
מחיקה פרוגרמטית של כל הנתונים בנכס Google Analytics המשויך למזהה משתמש.