Sürüm Notları

18 Eylül 2023

 • play-services-games-v2 kitaplığında yapılan ve oyun geliştiricilerin Play Games Hizmetleri'ni (PGS) oyunlarına entegre etmeleri için yeni bir yol sağlayan büyük güncellemesi. Daha fazla bilgi için PGS Recall API'ye göz atın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0

15 Eylül 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Authentication
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.5

14 Eylül 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.10
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.4

13 Eylül 2023

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

 • play-services-wallet kitaplığında yapılan son güncellemeler, PayButton API'yi 23.21.0 sürümünden önceki Google Play hizmetlerini kullanan cihazlar için statik bir düğme öğesine dönüştürecek şekilde değiştirir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.4.0

31 Ağustos 2023

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Cihazda oturum açılmış bir hesapla ilişkilendirilmiş Google verilerine erişmek üzere yetkilendirme istemenize yardımcı olmak için yeni bir API istemcisi olan AuthorizationClient eklendi.

  • Değiştirme işlemi yapılmadan kullanımdan kaldırıldı getPhoneNumber.

 • play-services-fido kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

 • play-services-wearable kitaplığındaki son güncelleme aşağıdaki değişikliği içerir:

  • Saati eski telefondan yeni telefona taşımak için uygulama desteği.

  Daha fazla bilgi için Giyilebilir cihaz sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.10
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0

24 Ağustos 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Performance Monitoring

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.2

22 Ağustos 2023

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.3.0

3 Ağustos 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase yüklemeleri
  • Firebase ML

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.1

1 Ağustos 2023

 • Google Play Hizmetleri ML Kiti kitaplıklarında otomatik yakınlaştırma özelliğini desteklemek üzere yapılan güncellemeler. Daha fazla bilgi için ML Kiti sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-code-scanner:16.1.0

24 Temmuz 2023

 • play-services-panorama kitaplığı kullanımdan kaldırıldı ve 30 Ekim 2023'te kapatılacaktır. Bu üründe değişiklik yapılmaz.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.1.0

18 Temmuz 2023

 • sdkcoroutines kitaplığının ilk sürümü. Bu kitaplık, Java SDK'ları için geliştiricilere yönelik olmayan eş yordam yardımcı programları içerir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.libraries.sdkcoroutines:sdkcoroutines:1.0.0

13 Temmuz 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Remote Config

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.0

5 Temmuz 2023

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.2.0

29 Haziran 2023

 • play-services-wallet kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Pay Button API'yi beta sürümünden kararlı sürüme yükseltir.
  • Düğme için aşağıdaki stili değiştirir:

   • Düğme metninin boyutu artık "GPay" logosunun boyutuyla eşleşiyor.
   • Düğme kenar boşlukları minimum ve maksimum düğme yüksekliklerine ayarlandı.
   • Düğme yuvarlaklığı artık yapılandırılabilir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0

26 Haziran 2023

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Doğrulanmış telefon numarası özelliğiyle ilgili API'ler kullanımdan kaldırıldı.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.6.0

20 Haziran 2023

 • Yakındaki UWB SDK'sında (play-services-nearby) yapılan son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Yapılandırılabilir aralık veri bildirimleri için yeni aralık özellikleri eklendi. İlgili konu: supportedNtfConfigs.

  • Aralık veri bildirimlerini yapılandırmak için yeni aralık parametreleri eklendi: bkz. uwbRangeDataNtfConfig.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0

15 Haziran 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Performance Monitoring

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • play-services-tagmanager kitaplığındaki son güncelleme, dahili araç süreçlerini iyileştiriyor. Geliştiricilere yönelik değişiklik yok.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.1

25 Mayıs 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase Realtime Database

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

18 Mayıs 2023

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

9 Mayıs 2023

 • Android için TensorFlow Lite Acceleration Service'in herkese açık beta sürümü kullanıma sunulmuştur.

  Acceleration Service kitaplığını (play-services-tflite-acceleration) kullanarak cihazda makine öğrenimi performans karşılaştırmaları çalıştırabilir ve makine öğrenimi iş yükünü hızlandırmanın en iyi yolunu otomatik olarak belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Hızlandırma Hizmeti belgelerine bakın.

 • Google Play hizmetleri TensorFlow Lite kitaplıklarındaki son güncellemeler, TensorFlow'un 2.12.0 sürümünde bulunan tüm değişiklikleri içerir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

2 Mayıs 2023

 • Çince, Devanagari, Japonca ve Korece için Google Play Hizmetleri ML Kit metin tanıma v2 kitaplıklarının ilk sürümü. Ayrıca mevcut play-services-mlkit-text-recognition kitaplığı da güncellendi. Daha fazla bilgi için ML Kiti sürüm notlarına göz atın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

1 Mayıs 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase Authentication
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

20 Nisan 2023

 • play-services-oss-licenses kitaplığındaki en son güncelleme, gereksiz lisans bilgilerinin kitaplıktan kaldırılmasına yönelik bir düzeltme içerir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-oss-lics:17.0.1

17 Nisan 2023

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

13 Nisan 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Authentication
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Realtime Database

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

4 Nisan 2023

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • BeginSignInRequest uygulamasına, geliştiricilerin JSON istekleriyle geçiş anahtarı almak için Jetpack kitaplıklarını kullanmasını sağlayan yeni bir API eklendi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

29 Mart 2023

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

28 Mart 2023

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

24 Mart 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Remote Config

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

21 Mart 2023

 • Google Play Hizmetleri Code Scanner kitaplığı (play-services-code-scanner) artık genel kullanıma sunulmuştur. Bu güncelleme hakkında daha fazla bilgi için ML Kit sürüm notlarına göz atın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

20 Mart 2023

 • Cihaz Performansı (play-services-deviceperformance) kitaplığının ilk sürümü.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

13 Mart 2023

 • play-services-basement kitaplığındaki en son güncelleme, Google Play hizmetlerine bağlanma performansını iyileştirir.

 • Yakındaki UWB SDK'sındaki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Etrafımda hizmetinin birden fazla oturumu desteklemek için UWBClient'i yeniden kullanmasına neden olan sorun düzeltildi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

10 Mart 2023

 • En son güncelleme olan Play Games Hizmetleri (v2) Yerel, GNI kitaplığında (play-services-gni-native-c) aşağıdaki değişiklikleri içerir. Bu kitaplık, kitaplık sarmalayıcı aracı için destek kitaplığıdır.

  • Yerel geri çağırmalar için destek eklendi
  • Eklenen yardımcı makrolar

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

2 Mart 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase App Distribution
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase yüklemeleri

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

28 Şubat 2023

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

27 Şubat 2023

 • Google Play Hizmetleri Thread kitaplığı'nda yapılan son güncelleme, API'lerin beta durumundan genel kullanıma sunulmasına olanak tanır.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

15 Şubat 2023

 • play-services-base kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişikliği içerir:

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase yüklemeleri

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

10 Şubat 2023

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

9 Şubat 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase A/B Testi
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase yüklemeleri

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

1 Şubat 2023

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

31 Ocak 2023

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

24 Ocak 2023

 • Stream Protect SDK'sı kullanımdan kaldırıldı ve 2023'te kapatılacak.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

19 Ocak 2023

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Remote Config

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Android için google-services eklentisinin en yeni sürümü (v4.3.15) kullanıma sunulmuştur. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • play-services-fido kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişikliği içerir:

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

18 Ocak 2023

 • play-services-pay kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Wear iş ortaklarının, döndürülen PendingIntent aracılığıyla telefonda Cüzdan Wear kullanıcı arayüzünü başlatmasına olanak tanıyan yeni bir API getPendingIntentForWalletOnWear eklendi.

  • Bu pazardaki ürün adını döndüren yeni bir API getProductName eklendi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

15 Aralık 2022

 • Google Play Hizmetleri Konu kitaplığı'nda yapılan en son güncelleme, API'lerin beta durumundan genel kullanıma sunulmasına olanak tanır.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

14 Aralık 2022

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

8 Aralık 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Cloud Messaging

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

6 Aralık 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

5 Aralık 2022

 • OSS lisansları Gradle eklentisinde yapılan son güncelleme, aşağıdaki sorunlarla ilgili düzeltmeleri içerir:

  • Gradle yapılandırma önbelleği özelliğini geliştirirken hatalardan kaçınmak için notCompatibleWithConfigurationCache değerini ayarlayın. (GitHub Sorun #206)

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

17 Kasım 2022

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • BeginSignInRequest uygulamasına, geliştiricilerin geçiş anahtarı kullanmak için JetPack kitaplıklarını kullanmalarını sağlayan yeni bir API eklendi.
  • CredentialSavingClient uygulamasına, geliştiricilerin etkinlik sonucu amacından durum nesnesi almalarına olanak tanıyan yeni bir API eklendi.
 • play-services-fido kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Performance Monitoring

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

11 Kasım 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Crashlytics

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

3 Kasım 2022

 • play-services-location kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

28 Ekim 2022

 • play-services-games kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • 23.0.0 sürümünde yer almayan bazı sabit değerler yeniden sunuldu.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

27 Ekim 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase ML

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

24 Ekim 2022

 • Play Oyun Hizmetleri (v2) Yerel'in ilk beta sürümü. Daha fazla bilgi için belgelere göz atın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

20 Ekim 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Crashlytics

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Play hizmetleri için TensorFlow Lite kitaplıklarındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • İsteğe bağlı modüllerin indirilmesi sırasında kararlılık iyileştirildi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

13 Ekim 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

13 Ekim 2022

 • play-services-threadnetwork kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Android 8.0 (API düzeyi 26) sürümünde destek eklendi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

12 Ekim 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testi
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Performance Monitoring Gradle eklentisi
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config
  • Firebase yüklemeleri
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

10 Ekim 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

29 Eylül 2022

 • play-services-tflite-gpu kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • ModuleInstallClient API ile uyumluluk için TfLiteGpu.getClient(context) eklendi.
  • TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context) kararlılığı iyileştirildi

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

21 Eylül 2022

 • play-services-games kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Video kaydetme özelliği kullanımdan kaldırıldı.
  • Android SDK'sı sürüm 33 ve sonraki sürümler için Play Games hizmetleri üzerinden video kaydı devre dışı bırakıldı.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

20 Eylül 2022

 • Giyilebilir cihaz kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Google Play Hizmetleri'ne sahip cihazlarda Wearable SDK için iyileştirilmiş kullanılabilirlik.
  • Android 13'ü hedefleyen uygulamalar için destek eklendi.
  • @RecentlyNonNull ve @RecentlyNullable, katı null değer alabilme ek açıklamalarıyla (@NonNull ve @Nullable) değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte, önceden null değer uyarısına neden olan durum artık Kotlin kodu derlenirken veya Java null kontrol çerçeveleri kullanılırken hataya neden olacaktır.

  Daha fazla bilgi için Giyilebilir cihaz sürüm notlarına bakın.

 • Google Play Hizmetleri ML Kiti kitaplıklarını günceller. Daha fazla bilgi için ML Kiti sürüm notlarına göz atın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

15 Eylül 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

13 Eylül 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

6 Eylül 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Uygulama Kontrolü

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Google Play Hizmetleri TensorFlow Lite kitaplığının en son güncellemesi (v16.0.0) kullanıma sunulmuştur. Bu sürümle birlikte kitaplık artık genel kullanıma sunulmuştur. Bu kitaplık, uygulama boyutunu küçültmek ve otomatik güncellemeler almak için bağımsız TensorFlow Lite kitaplığına alternatif olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi için TensorFlow belgelerini inceleyin.

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

1 Eylül 2022

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içeriyor:

  • BeginSignInRequest ve GetSignInIntentRequest uygulamalarına, Google ile oturum açma özelliğini kullanırken kullanıcının Google hesabından doğrulanmış telefon numarası istemek için kullanabileceğiniz yeni API'ler eklendi.
 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testi
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase yüklemeleri
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

16 Ağustos 2022

 • Google Play Hizmetleri ML Kiti kitaplıklarını günceller. Daha fazla bilgi için ML Kiti sürüm notlarına göz atın.
 • play-services-dtdi kitaplığının ilk beta sürümü (v16.0.0-beta01) kullanıma sunulmuştur. Bu, cihazdan cihaza API'lerin herkese açık ilk sürümüdür.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

8 Ağustos 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

5 Ağustos 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

2 Ağustos 2022

 • Google Play Hizmetleri G+ SDK'sı (com.google.android.gms.plus) 2018'de kullanımdan kaldırıldı ve Şubat 2022'de kapatılmıştır. Bu nedenle, ilgili tüm referans belgeler kaldırıldı.

1 Ağustos 2022

 • Google Play Hizmetleri TensorFlow Lite kitaplığının en son güncellemesi (v16.0.0-beta03) kullanıma sunulmuştur. Bu kitaplık, uygulama boyutunu küçültmek ve otomatik güncellemeler almak için bağımsız TensorFlow Lite kitaplığına alternatif olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi için TensorFlow belgelerini inceleyin.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

25 Temmuz 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Crashlytics

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

18 Temmuz 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

15 Temmuz 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Dinamik Modül Desteği
  • Firebase ML
  • Firebase Remote Config
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

14 Temmuz 2022

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

6 Temmuz 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

28 Haziran 2022

 • Android için google-services eklentisinin en yeni sürümü (v4.3.13) kullanıma sunulmuştur. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Google Play Hizmetleri Code Scanner kitaplığının en yeni sürümü kullanıma sunulmuştur. Güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi için ML Kit sürüm notlarına göz atın.

 • play-services-base, play-services-basement ve play-services-tasks kitaplıklarındaki son güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içeriyor:

  • Bir API'nin ek bir Google Play Hizmetleri bileşeni (yani isteğe bağlı bir modül) gerektirip gerektirmediğini gösteren yeni OptionalModuleApi arayüzü eklendi.
  • İsteğe bağlı modülleri indirmek, isteğe bağlı modülleri yayınlamak ve isteğe bağlı modüller gerektiren API'lerin kullanılabilirliğini kontrol etmek için açık istekler göndermenizi sağlayan yeni ModuleInstallClient sınıfı eklendi.
 • play-services-base-testing kitaplığının ilk sürümü kullanıma sunulmuştur. ModuleInstallClient için test sahteleri sağlar.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

23 Haziran 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

7 Haziran 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

1 Haziran 2022

 • play-services-appindex kitaplığı artık genel kullanıma sunulmuştur. Bu kitaplık, firebase-appindexing kitaplığının yerine geçer ve yapılandırılmış dokümanları Google Asistan ile Indexables ve UserActions olarak paylaşmaya yönelik kullanım alanlarını destekler.

  Google Asistan'la doküman paylaşma hakkında daha ayrıntılı bilgi için Asistan'a dinamik kısayollar aktarma başlıklı makaleyi inceleyin.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

26 Mayıs 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase App Distribution
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Authentication
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Performance Monitoring

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Google Play hizmetleri TensorFlow Lite kitaplıklarındaki son güncellemeler, TensorFlow'un 2.9 sürümünde yer alan tüm değişiklikleri içerir.

 • play-services-fitness kitaplığındaki son güncellemede, geçmiş fitness verilerinin okunması ve yazılmasını destekleyen API'ler kullanımdan kaldırılarak yerini Health Connect alacaktır.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

25 Mayıs 2022

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

23 Mayıs 2022

 • play-service-nearby'ye yapılan son güncelleme (18.2.0 sürümü), Yakındaki UWB API'sinin herkese açık ilk sürümünü içerir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

19 Mayıs 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Cloud Messaging

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

12 Mayıs 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Authentication

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

10 Mayıs 2022

 • Google Play Hizmetleri Code Scanner kitaplığının ilk beta sürümü. Daha fazla bilgi için ML Kiti sürüm notlarına göz atın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

6 Mayıs 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

3 Mayıs 2022

 • play-services-basement kitaplığındaki en son güncellemeler, imza doğrulamada güvenliği artırıyor ve değişebilir PendingIntent güvenlik açığını ortadan kaldırıyor.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

27 Nisan 2022

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içeriyor:

  • CredentialClient'daki API'ler ve ilgili istek/yanıt sınıfları kullanımdan kaldırıldı.
 • Firebase'e yapılan son güncelleme, Firebase Crashlytics'teki değişiklikleri içeriyor.

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

14 Nisan 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Cloud Messaging

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

12 Nisan 2022

 • play-services-nearby (v18.1.0) üzerinde yapılan son güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Android S'den Yakındaki Bağlantılar için artık BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECT ve BLUETOOTH_SCAN izinleri gerekiyor.

  • Alınan dosyayı atanmış dosya adı ve göreli yol ile kaydetmek için Payload#setFileName() ve Payload#setParentFolder() aracı eklendi.

  • Bir Kamu Sağlığı Yetkilisinin (PHA), temas bildirimlerine PHA tarafından tanımlanmış bir endişe varyantı eklemesine izin vermek için VariantOfConcern eklendi. Örneğin, bir PHA aşağıdaki tanımları atayabilir:

  • "Aşı etkili" olarak VariantOfConcernType.type1

  • "Çok geçişli" olarak VariantOfConcernType.type2

  • "Yüksek önem derecesi" olarak VariantOfConcernType.type3

  • VariantOfConcernType.type4, "Aşımızda atılım" kapsamında

  • Kullanımdan kaldırıldı Yakındaki Mesaj ultrasonik özelliği.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

24 Mart 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Cloud Firestore
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase Authentication

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

22 Mart 2022

 • play-services-basement kitaplığındaki en son güncellemeler, Android 12 StrictMode ihlallerini ele alır.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

17 Mart 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase Cloud Messaging

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

15 Mart 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

10 Mart 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testi
  • Firebase App Distribution
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase yüklemeleri
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

8 Mart 2022

 • play-services-wallet kitaplığındaki en son güncelleme, kredi kartı OCR için yeni bir API içeriyor. Daha ayrıntılı bilgi için geliştirici kılavuzuna bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

28 Şubat 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

22 Şubat 2022

 • Google Play Hizmetleri ML Kiti kitaplıklarını günceller. Daha fazla bilgi için ML Kiti sürüm notlarına göz atın.

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

17 Şubat 2022

 • Google Play Hizmetleri TensorFlow Lite kitaplığının herkese açık beta sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu kitaplık, uygulama boyutunu küçültmek ve otomatik güncellemeler almak için bağımsız TensorFlow Lite kitaplığına alternatif olarak kullanılabilir. Daha fazla bilgi için TensorFlow belgelerini inceleyin.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

11 Şubat 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

1 Şubat 2022

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme, telefon numarasıyla kimlik doğrulama için oturum açma ipuçlarını kolaylaştıran yeni bir API içeriyor. Kullanıcıların, SIM kartlarında bir telefon numarası seçmelerine ve bu numarayı arama uygulamasıyla paylaşmalarına olanak tanır. Daha fazla bilgi için API belgelerine bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

25 Ocak 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

20 Ocak 2022

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Performance Monitoring Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

10 Ocak 2022

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

5 Ocak 2022

 • Bazı kitaplıklarda yapılan son güncellemeler (aşağıdaki "Yayınlanan yapılar" bölümüne bakın), 9 Aralık 2021 sürümünde açıklanan sorunu düzeltmek için play-services-base ve play-services-tasks (v18.0.1) sürümlerinin en son sürümlerini kullanmayı içerir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

16 Aralık 2021

 • play-services-base ve play-services-tasks ile ilgili en son güncellemeler, Kotlin kodunda Task<Void> ile işlem yaparken çalışma zamanı NPE'lerine (NullPointerException) yol açabilecek sorunu çözer. 9 Aralık 2021 sürümünde listelenen kitaplık sürümlerinden herhangi birini kullanıyorsanız play-services-base ve play-services-tasks'in 18.0.1 sürümüne açık bir şekilde bağlı olarak çalışma zamanı NPE'lerinden kaçınabilirsiniz. Aşağıdakileri build.gradle etiketinizin dependencies bölümüne ekleyin:

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  9 Aralık'ta kullanıma sunulan diğer yapıların yeni sürümlerini Ocak 2022'de, play-services-base ve play-services-tasks'in 18.0.1 sürümlerinde yeni POM bağımlılıklarıyla birlikte yayınlamayı planlıyoruz.

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı

  Bu Firebase sürümü, 9 Aralık 2021 sürümünde açıklanan sorunu düzeltmek için play-services-base ve play-services-tasks (v18.0.1) sürümlerinin en son sürümlerini alır.

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

14 Aralık 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

10 Aralık 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Crashlytics

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

9 Aralık 2021

 • Bazı kitaplıklarda yapılan son güncellemeler aşağıdaki değişikliği içermektedir:

  • Daha önce @RecentlyNonNull ve @RecentlyNullable kullanıldığında, katı nullability ek açıklamaları (@NonNull ve @Nullable) kullanılıyor. Bu değişiklikle birlikte, eskiden nullness uyarısına neden olan durum artık Kotlin kodu derlenirken veya Java null kontrol çerçeveleri kullanılırken hataya neden olacaktır. Benzer ek açıklama değişiklikleri, diğer com.google.android.gms yapılarının gelecekteki sürümlerinde aşamalı olarak kullanıma sunulacaktır.

  Etkilenen kitaplıkların tam listesi için "Serbest bırakılan yapılar" bölümünü inceleyin.

 • play-services-base, play-services-basement ve play-services-tasks kitaplıklarındaki en son güncellemeler, yukarıda açıklanan katı nullability ek açıklaması değişikliklerini ve aşağıdaki ek değişiklikleri içerir:

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

30 Kasım 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Realtime Database

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

18 Kasım 2021

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

16 Kasım 2021

 • play-services-cast ve play-services-cast-framework kitaplıklarındaki güncellemeler:

  • Sıra iyileştirmeleri:
  • Sıra yeniden sıralandığında çağrılan yeni bir itemsReorderedAtIndexes geri çağırma işlemi MediaQueue öğesine eklendi.
  • Sıra komutlarının serileştirilmesi için destek eklendi.
  • `RemoteMediaClient#queueSetDuplicateMode içindeki customData parametresi nullable değerine ayarlandı.
  • Uzak Ekran özelliği kullanımdan kaldırıldı.
  • 14 olan minSdkVersion değeri 16 olarak değiştirildi.

  Daha fazla bilgi için Cast Android Gönderen SDK'sı Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

29 Ekim 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

27 Ekim 2021

 • play-services-maps istemci kitaplığı artık Android API Seviye 19 (Android 4.4, KitKat) ve sonraki sürümlerde genel kullanıma sunulmuştur.

  Bu sürümde, isteğe bağlı olarak kullanılabilen ve daha iyi performans ve kararlılıkla birlikte bulut tabanlı harita stili desteği sunan yeni bir harita oluşturucu bulunmaktadır. Bu ve diğer güncellemeler hakkında daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

11 Ekim 2021

 • play-services-appset kitaplığı artık genel kullanıma sunulmuştur. Bu kitaplık, analiz veya sahtekarlık önleme gibi kullanım alanlarını kullanıcı gizliliğine saygı gösterecek şekilde destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

  Bu kitaplıkta, belirli bir cihazda kuruluşunuza ait bir grup uygulama genelinde kullanımı veya işlemleri ilişkilendirmenize olanak tanıyan benzersiz bir kimlik olan uygulama grubu kimliğini yönetme yöntemleri bulunur. Daha fazla bilgi için bu kılavuzu inceleyin.

  Bu GA sürümü, geliştirici önizleme sürümünde yapılan aşağıdaki güncellemeleri içerir:

  • Birden fazla istemci arayüzü yeniden adlandırıldı. Daha fazla bilgi için play-services-appset API referans belgelerini inceleyin.
  • play-services-appset kitaplığı, yakında kullanıma sunulacak geliştirici kapsamlı uygulama grubu kimliğiyle uyumlu hale getirildi. Google Play Hizmetleri'nin yakında geliştirici kapsamlı uygulama grubu kimliği için destek eklemesi beklenmektedir. Bu özellik Google Play Hizmetleri'nde kullanıma sunulacak ve play-services-appset kitaplığının sürümünü yükseltmeye gerek kalmadan kullanıcıların cihazlarına aktarılacaktır.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

4 Ekim 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Performance Monitoring
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

22 Eylül 2021

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

22 Eylül 2021

 • ads-identifier kitaplığındaki en son güncelleme, Google Play Hizmetleri izni beyanını içerir: com.google.android.gms.permission.AD_ID.

  ads-identifier 17.1.0 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız reklam kimliğine erişmek için uygulama manifestinizde izni tekrar bildirmeniz gerekmez. Ancak, uygulamanızın reklam kimliğine erişmemesi gerekiyorsa <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" /> öğesini kullanarak izni kaldırmanız gerekir.

  Daha fazla bilgi için getId() sayfasına bakın.

 • play-services-pay kitaplığındaki son güncellemede, tüm API'lerinin engellenmesine neden olan izin sorunları düzeltildi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

13 Eylül 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

9 Eylül 2021

 • AFS Yerel Kitaplığı'ndaki son güncelleme aşağıdaki değişikliği içermektedir:

  • onAdLeftApplication ürününün reklam tıklamalarını kaydetmemesine neden olan hata düzeltildi.
  • Bağlantı olmadan reklamlar yüklenmeye çalışıldığında uygulamanın kilitlenmesine neden olan hata düzeltildi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

23 Ağustos 2021

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

20 Ağustos 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

19 Ağustos 2021

 • Analytics kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişikliği içermektedir:

  • Kitaplığın hedef olarak Android 12 ile oluşturulamaması sorunu düzeltildi.
 • TagManager kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Dahili altyapı iyileştirmeleri.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

9 Ağustos 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

5 Ağustos 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

28 Temmuz 2021

 • play-services-appset kitaplığının geliştirici önizleme sürümü kullanıma sunuldu. Bu kitaplık, analiz veya sahtekarlık önleme gibi kullanım alanlarını kullanıcı gizliliğine saygı gösterecek şekilde desteklemek için tasarlanmıştır.

  Bu kitaplıkta, belirli bir cihazda kuruluşunuza ait bir grup uygulama genelinde kullanımı veya işlemleri ilişkilendirmenize olanak tanıyan benzersiz bir kimlik olan uygulama grubu kimliğini yönetme yöntemleri bulunur. Daha fazla bilgi için bu kılavuzu inceleyin.

 • ads-identifier API referans dokümanları, bir kullanıcı reklam izlemeyi sınırlamayı etkinleştirdiğinde reklam kimliğinde yapılacak bir değişiklik ve yeni bir Google Play Hizmetleri izni şartı hakkında bilgi eklenerek güncellendi.

  Ayrıntılar için bkz. getId(). ads-identifier kitaplığının kendisinde herhangi bir değişiklik yok.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

22 Temmuz 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase Realtime Database

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

21 Temmuz 2021

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

9 Temmuz 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Cloud Firestore
  • Firebase Performance Monitoring

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

1 Temmuz 2021

 • play-services-pay kitaplığının ilk sürümü kullanıma sunuldu. Bu kitaplık, play-services-wallet kitaplığının WalletObjects işlevinin yerini alıyor. Daha fazla bilgi için bu entegrasyon kılavuzuna bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

23 Haziran 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

17 Haziran 2021

 • AFS Yerel Kitaplığı'ndaki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

 • Stream Protect SDK'sı artık gecikmeye duyarlı alt akış Android TV uygulamalarıyla kullanılabilir. Bu SDK, cihaz donanım yazılımı desteği gerektirir ve şu anda yalnızca Google TV'li Chromecast'te çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için Stream Protect SDK referans belgelerine bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

16 Haziran 2021

 • Katı nullabilliği uygulamaya hazırlanırken, daha önce nullabilliği açık bir şekilde tanımlamayan bazı SDK'lara @RecentlyNonNull ve @RecentlyNullable ek açıklamaları ekledik. Bu değişiklik, boş güvenlik ihlallerinde uyarılara neden olur.

  Bu değişiklik, Java boş denetimi çerçevelerini kullanan uygulamalar için daha iyi Kotlin birlikte çalışabilirliği ve daha iyi statik boş denetimi sağlar.

  Benzer @RecentlyNonNull ve @RecentlyNullable eklemeleri, diğer com.google.android.gms yapılarının gelecekteki sürümlerinde aşamalı olarak kullanıma sunulacaktır.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

8 Haziran 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

3 Haziran 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase Performance Monitoring

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

26 Mayıs 2021

 • Katı nullabilliği uygulamaya hazırlanırken, daha önce nullabilliği açık bir şekilde tanımlamayan bazı SDK'lara @RecentlyNonNull ve @RecentlyNullable ek açıklamaları ekledik. Bu değişiklik, boş güvenlik ihlallerinde uyarılara neden olur.

  Bu değişiklik, daha iyi Kotlin birlikte çalışabilirliği ve Java boş denetimi çerçevelerini kullanan uygulamalar için daha iyi statik boş denetimi sağlar.

  Benzer @RecentlyNonNull ve @RecentlyNullable eklemeleri, diğer com.google.android.gms yapılarının gelecekteki sürümlerinde aşamalı olarak kullanıma sunulacaktır.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

14 Mayıs 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

13 Mayıs 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

11 Mayıs 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase A/B Testi
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase App Indexing
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Dynamic Links
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase yüklemeleri
  • Firebase ML
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Performance Monitoring Gradle eklentisi
  • Firebase Realtime Database
  • Firebase Remote Config

  Aşağıdakilerin ilk beta sürümleri şu anda kullanıma sunulmuştur:

  • Firebase Uygulama Kontrolü
  • Firebase dinamik özellik modülü desteği

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Android için google-hizmetleri eklentisinin güncellenmiş bir sürümü (v4.3.6) kullanıma sunulmuştur. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

29 Nisan 2021

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

27 Nisan 2021

 • play-services-maps ile ilgili en son güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içeriyor:

  • API yüzeyine "non-semver-breaking" nullability ek açıklamaları eklendi.
  • Android 11 (API düzeyi 30) ve sonraki sürümlerde Paket görünürlüğü filtrelemesini desteklemek için AndroidManifest.xml öğesine aşağıdaki beyan eklendi. com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1 sürümüne geçtikten sonra aşağıdaki satırı kendi AndroidManifest.xml öğenizden kaldırabilirsiniz:

 • Giyilebilir cihaz kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Düzeltilen hatalar
  • Google Play Hizmetleri'ne sahip cihazlarda Wearable SDK için iyileştirilmiş kullanılabilirlik.

  Daha fazla bilgi için Giyilebilir cihaz sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

20 Nisan 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

12 Nisan 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:oss-Lics-plugin:0.10.4

8 Nisan 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Authentication
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Örnek Kimlikleri
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

5 Nisan 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

25 Mart 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

15 Mart 2021

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

11 Mart 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Realtime Database

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

1 Mart 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Authentication
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase ML
  • Firebase Remote Config
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Performance Monitoring Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

18 Şubat 2021

 • play-services-location ile ilgili en son güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içeriyor:

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

11 Şubat 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Indexing
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

2 Şubat 2021

 • play-services-base, play-services-basement ve play-services-tasks kitaplıklarındaki son güncellemeler yalnızca dahili güncellemeleri içerir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

28 Ocak 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

25 Ocak 2021

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

20 Ocak 2021

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

14 Ocak 2021

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Authentication
  • Firebase Performance Monitoring
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

16 Aralık 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (istemci)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase yüklemeleri
  • Firebase Örnek Kimlikleri
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Realtime Database

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

8 Aralık 2020

 • Google Play Hizmetleri görsel kitaplıklarındaki en son güncelleme yalnızca dahili güncellemeleri içerir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

4 Aralık 2020

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

3 Aralık 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Remote Config

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

25 Kasım 2020

 • play-services-password-complexity kitaplığı eklendi.

  Bu kitaplık, Android 4.4 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlar için ekran kilidi kalite kontrolünü (Android 10'da kullanıma sunulmuştur) destekler.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

12 Kasım 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Authentication
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase yüklemeleri
  • Firebase Performance Monitoring
  • Firebase Performance Monitoring Gradle eklentisi
  • Firebase Remote Config

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

9 Kasım 2020

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Kullanıcıların şifre kimlik bilgilerini kaydetmenize yardımcı olması için daha sonra oturum açmakta kullanılabilecek yeni bir API istemcisi olan CredentialSavingClient eklendi.

  • Kullanıcı "Google ile Oturum Aç" düğmesine dokunduğunda Google ile Oturum Açma akışını başlatmak için yeni bir API (SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest)) eklendi.

 • play-services-games kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Gerçek zamanlı ve sıraya dayalı çok oyunculu API'ler kaldırıldı. Daha fazla ayrıntı için belgelere göz atın.

  • Şu istemciler arayüz olarak değiştirildi: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClient ve VideosClient.

  • Kullanımdan kaldırılan şu GoogleApiClient yöntemleri kaldırıldı: getAppId, getSdkVariant ve getSettingsIntent.

  • Dahili güncellemeler.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

27 Ekim 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase A/B Testi
  • Firebase Authentication
  • Cloud Firestore
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma
  • Firebase Örnek Kimlikleri
  • Firebase Remote Config
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase Performance Monitoring Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

23 Ekim 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Firebase Realtime Database SDK'sı

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

20 Ekim 2020

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

19 Ekim 2020

 • play-services-base ve play-services-basement kitaplıklarındaki son güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içeriyor:

 • Google Play Hizmetleri Fitness'ın en son güncellemesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Yazma erişimi artık bir uygulamanın yalnızca yazdığı verileri okumasına izin veriyor. Google Fit platformundaki diğer uygulamalar tarafından yazılan verileri okumaya devam etmek için kodunuzu ilgili veri türleri için okuma erişimi kapsamları isteyecek şekilde güncelleyin.

  • Nabız verilerinin kendi kapsamı vardır.

  • Uyku verilerinin kendi kapsamları ve yeni bir veri türü vardır. İlgili konu: TYPE_SLEEP_SEGMENT ve SleepStages.

  • Kullanımdan kaldırıldı FitnessActivities#SLEEP ve diğer uyku türleri. Bunun yerine yeni SleepStages sürümünü kullanın.

  • SessionsClient ile çalışırken artık FitnessOptions'teki uygun yöntemleri kullanarak uygulamanızın ne tür bir oturuma erişmesi gerektiğini belirtmeniz gerekiyor.

  Daha fazla bilgi edinmek için Google Fit Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

7 Ekim 2020

 • play-services-auth-api-phone kitaplığındaki en son güncellemeyle birlikte yeni bir SMS Code Scanner API eklenir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

6 Ekim 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Android BoM (Malzeme Listesi)
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Cloud Firestore ve Firebase Dynamic Links SDK'ları
  • Firebase Performance Monitoring Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

30 Eylül 2020

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

23 Eylül 2020

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

11 Eylül 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)
  • Firebase Authentication SDK'sı
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

10 Eylül 2020

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

8 Eylül 2020

1 Eylül 2020

 • Google Play Hizmetleri görsel kitaplıklarındaki güncellemeler şunlardır:

  • Google Play Hizmetleri yüklü değilken görme kitaplıklarındaki SecurityException düzeltildi.
  • Dahili güncellemeler.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

28 Ağustos 2020

 • play-services-games kitaplığındaki güncellemeler arasında LeaderboardsClient için bir düzeltme var.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

27 Ağustos 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)
  • Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (istemci), Cloud Storage for Firebase, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma ve Firebase Realtime Database SDK'ları
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

20 Ağustos 2020

 • Google Play Hizmetleri Farkındalık kitaplığında küçük dahili özellik güncellemeleri yapıldı.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

18 Ağustos 2020

 • play-services-basement, play-services-tasks ve play-services-base üzerinde yapılan son güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Katı nullabilliği uygulamaya hazır olmak amacıyla, base ve basement SDK'larının önceden null değer atfedilebilirliğini açıkça tanımlamadığı @RecentlyNonNull ve @RecentlyNullable ek açıklamaları ekledik. Bu, daha iyi Kotlin birlikte çalışabilirliği ve Java null kontrol çerçevelerini kullanan herkes için daha iyi statik null kontrolü sağlar. @RecentlyNonNull ve @RecentlyNullable ile ilgili benzer eklemeler, com.google.android.gms yapılarının sürümlerinde kademeli olarak kullanıma sunulacaktır.

  • Uygulama ile Google Play hizmetleri arasındaki bağlantı sorunu nedeniyle bir API çağrısı başarısız olduğunda, başarısız olan ConnectionResult öğesine artık ApiException içindeki Status üzerinden erişilebilir.

  • Bir cihazın geçerli Google Play hizmetlerine sahip olmadığı belirli durumlarda, API çağrıları kullanıcının onayını beklemek yerine daha hızlı başarısız olur.

  • Fragment kabul eden yeni GoogleApiAvailability#getErrorDialog aşırı yüklemeler eklendi.

  • Kullanımdan kaldırılan Tasks#call yöntemleri yerini TaskCompletionSource aldı.

  • Diğer Google Play Hizmetleri API'leri için dahili güncellemeler.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

17 Ağustos 2020

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

14 Ağustos 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase Crashlytics ve Firebase ML SDK'ları
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

10 Ağustos 2020

 • Google Play Hizmetleri Fitness'ın son sürümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

  • Aşağıdaki DataType kullanımdan kaldırıldı:
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • Kullanımdan kaldırılmış aşağıdaki DataType'ler kaldırıldı:
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • Kullanımdan kaldırılan yöntemler olan DataSource#getDataQualityStandards (ve ilişkili sabit değerler), DataSource#getName ve DataSource.Builder#setName yöntemleri kaldırıldı.
  • Verilerin toplanmasını kolaylaştırmak için DataReadRequest#aggregate(DataSource) ve DataReadRequest#aggregate(DataType) yöntemleri eklendi.
  • Mevcut DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType) ve DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType) yöntemleri kullanımdan kaldırıldı.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

30 Temmuz 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)
  • Firebase Cloud Messaging, Firebase Örnek Kimlikleri ve Firebase yükleme SDK'ları

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

29 Temmuz 2020

 • Android TV uygulamaları için yeni Yayın Alıcı SDK'sı eklendi. SDK, Android TV uygulamalarının Yayın protokolüyle uyumlu olmasını ve böylece Alıcı uygulamaları gibi davranmalarını sağlar. Ayrıntılar için Cast Android Gönderen SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

20 Temmuz 2020

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

17 Temmuz 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)
  • Firebase Performance Monitoring

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

16 Temmuz 2020

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean) hizmetine yeni bir API eklendi. Kaydolan kullanıcılar için kimlik bilgilerinin, One Tap ile Oturum Açma sırasında kullanıcı işlemi ("devam" düğmesine dokunma gibi) beklemeden otomatik olarak seçilmesine olanak tanır.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

8 Temmuz 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)
  • Firebase Cloud Messaging ve Firebase Örnek Kimlikleri SDK'ları

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

6 Temmuz 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase A/B Testi, Firebase Authentication, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma, Firebase Örnek Kimlikleri ve Firebase Remote Config SDK'ları
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

18 Haziran 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)
  • Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Örnek Kimlikleri, Firebase Realtime Database SDK'ları
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

4 Haziran 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK ve Firebase yükleme SDK'ları
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

1 Haziran 2020

 • play-services-basement, play-services-tasks ve play-services-base üzerinde yapılan son güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Kullanıcı yerel ayarları değiştirdiğinde Google Play Hizmetleri kullanılabilirliği hata mesajı dizelerini doğru şekilde güncellemeye yönelik bir hata düzeltmesi.
  • GoogleApi tabanlı istemcilerin ana iş parçacığını Activity kullanarak örneklendirmesi sırasında yarış koşullarıyla ilgili hata düzeltmeleri.
  • Yinelenen Task tamamlamaları için daha ayrıntılı hata mesajları.
  • Diğer Google Play Hizmetleri API'leri için dahili güncellemeler.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

21 Mayıs 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Cloud Messaging, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma, Firebase yüklemeleri ve Firebase Örnek Kimliği SDK'ları
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

7 Mayıs 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Cloud Messaging, Firebase yüklemeleri ve Firebase Örnek Kimliği SDK'ları
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

29 Nisan 2020

 • play-services-recaptcha kitaplığının ilk sürümü kullanıma sunuldu. API düzeyi 16 ve üstünü hedefleyen hem Android telefonlar hem de TV'ler için aşağıdaki iki özelliğe yönelik destek içerir.

  • Müşterilere, kullanıcının otomatik bir saldırının parçası değil, gerçek bir kişi olma olasılığını belirten sayısal bir puan sağlayan reCAPTCHA Enterprise API'leri. Daha fazla bilgi edinmek için bu entegrasyon kılavuzuna bakın.

  • Müşterilere kimliklerini doğrulamaları için e-posta sorgulaması yapma olanağı sunan reCAPTCHA 2FA API'leri. Daha fazla bilgi edinmek için bu entegrasyon kılavuzuna bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

23 Nisan 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Authentication, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma, Firebase yüklemeleri, Firebase Örnek Kimliği, Firebase ML Kiti, Firebase Performance Monitoring, Firebase Realtime Database ve Firebase Remote Config SDK'ları
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

16 Nisan 2020

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını ve Firebase Ads SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

9 Nisan 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma, Firebase için ML Kiti ve Firebase Performance Monitoring SDK'ları
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi ve Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

3 Nisan 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Cloud Messaging, Firebase yüklemeleri ve Firebase Örnek Kimlikleri
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

1 Nisan 2020

 • play-services-auth kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Hem mevcut bir kullanıcının oturumunu açma hem de yeni bir kullanıcının kaydolması dahil olmak üzere uygulamanız için kullanıcıların kimliğini doğrulamanıza yardımcı olmak amacıyla yeni bir API istemcisi (SignInClient) eklendi. Şu anda iki tür kimlik bilgisi desteklenmektedir: Kimlik Jetonu ve kullanıcı adı/şifre.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

30 Mart 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Firebase yüklemeleri ve Firebase Örnek Kimlikleri
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

26 Mart 2020

 • play-services-basement, play-services-tasks ve play-services-base üzerinde yapılan son güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • play-services-basement, androidx-core:core:1.2.0 içinde bir yönteme başvurduğundan bu yama bağımlılıkları buna göre günceller.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

19 Mart 2020

 • play-services-basement, play-services-tasks ve play-services-base üzerinde yapılan son güncellemeler aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  Örneğin, GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable artık bir @NonNull Task döndürüyor. Böylece Kotlin derleyicisi, bunu platform türü yerine null olmayan değer olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte, kendisine iletilen Activity parametresi @NonNull olarak işaretlenmez (fiilen boş olmasa bile). Böylece bu değişiklik, Activity? içinde iletilen Kotlin kodunu bozmaz.

  • Diğer Play Hizmetleri kitaplıkları için dahili güncellemeler.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

18 Mart 2020

 • Google Mobile Ads Android SDK'sı ve Firebase Ads SDK'sı için güncellemeler. Ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

17 Mart 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase Crashlytics, Firebase Cloud Messaging, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma, Firebase Yüklemeleri, Firebase Örnek Kimlikleri ve Firebase Remote Config SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

12 Mart 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Authentication SDK'sı
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

10 Mart 2020

 • play-services-fido kitaplığındaki en son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • U2F API'leri kullanımdan kaldırıldı. U2F API kullanıcıları FIDO2 API'lerine geçmelidir. U2F API'leri 2020'de desteklenecek ve 2021'de kaldırılacaktır.
  • Fido2ApiClient'te kayıt ve imzalama için yeni yöntemler sunuldu. Bu yöntemler standart yaklaşımla daha uyumludur.
  • Yalnızca oturum açma isteklerinde UserVerificationMethod Uzantısı için destek eklendi. Uzantı, kayıt istekleri için desteklenmiyor.
  • IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable yöntemi için destek eklendi.
  • PublicKeyCredential, WebAuthn spesifikasyonuna uygun olarak üst düzey yanıt olarak sunuldu.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

9 Mart 2020

 • En son Firebase güncellemesi şunları içerir:

  • Birçok Firebase Android SDK'sı için Kotlin uzantı kitaplıkları artık beta sürümünden çıktı. Bu ktx kitaplıkları, deyimsel Kotlin söz dizimini kullanarak Firebase Android API'lerine erişmenizi sağlar. Bu ktx kitaplıkları hakkında daha fazla bilgiyi Android -- Kotlin referans belgelerinde bulabilirsiniz.
 • OSS lisansları Gradle eklentisinde yapılan son güncelleme, aşağıdaki sorunlarla ilgili düzeltmeleri içerir:

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

3 Mart 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Cloud Messaging ve Firebase Örnek Kimlikleri SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Google Play Hizmetleri SMS Verification APIs, alıcıyı korumak için yeni bir izin ekledi. Daha fazla bilgi için SmsRetriever belgelerini inceleyin.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

2 Mart 2020

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

27 Şubat 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Örnek Kimlikleri ve Firebase Remote Config SDK'ları
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Bu güncelleme ayrıca Firebase yüklemeleri SDK'sının ilk sürümünü de içerir.

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

24 Şubat 2020

 • Ayrıntılı hata kodları ve hata nedenleri için MediaError için önceden tanımlanmış sabitler ekleyen play-services-cast ve play-services-cast-framework kitaplıklarında yapılan güncellemeler.

  Daha fazla bilgi için Cast Android Gönderen SDK'sı Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

14 Şubat 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Dynamic Links SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

3 Şubat 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi
  • Firebase A/B Testi, Firebase Uygulama Dizine Ekleme, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (istemci), Cloud Storage for Firebase, Firebase Realtime Database ve Firebase Remote Config SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Google Play Hizmetleri Farkındalık kitaplığının 18.0.0 sürümü aşağıdaki önemli değişiklikleri içerir:

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

14 Ocak 2020

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma ve Firebase Performance Monitoring SDK'ları
  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Bu güncelleme ayrıca Firebase Crashlytics'in ilk beta sürümlerini de içerir:

  • NDK kilitlenme raporu için Firebase Crashlytics SDK ve Firebase Crashlytics SDK
  • Firebase Crashlytics Gradle eklentisi

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

13 Ocak 2020

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:oss-lics-plugin:0.10.1

18 Aralık 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Performance Monitoring ve Remote Config SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

9 Aralık 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Örnek Kimlikleri, Firebase Performance Monitoring ve Remote Config SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

5 Aralık 2019

 • play-services-cast ve play-services-cast-framework kitaplıklarındaki güncellemeler:

  • Cast SDK'sı tarafından oluşturulan bir medya oturumunu etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için setMediaSessionEnabled eklendi.
  • Yayınlama oturumu sırasında medya bildirimlerinin gösterilme şekli değiştirildi. Medya bildirimi etkinse bir Yayınlama oturumu sırasında her zaman gösterilir. Daha önce bu ekran yalnızca uygulama arka plandayken gösteriliyordu.
  • Parcelable arayüzü uygulamak için medyayla ilgili bazı sınıflar değiştirildi.

22 Kasım 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Authentication SDK'sı
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

19 Kasım 2019

 • com.google.android.gms:play-services-games kitaplığındaki güncellemeler arasında Gerçek Zamanlı ve Sıraya dayalı çok oyunculu API'lerin kullanımdan kaldırılması da yer alıyor. Daha fazla ayrıntı için belgelere göz atın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

11 Kasım 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

5 Kasım 2019

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

25 Ekim 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Cloud Firestore SDK'sı
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

16 Ekim 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Cloud Firestore, Firebase için ML Kiti, Firebase Performance Monitoring, Firebase Realtime Database ve Firebase Remote Config SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

15 Ekim 2019

 • Yeni bir SMS Code Autofill API eklemek için play-services-auth-api-phone kitaplığındaki güncellemeler. Daha fazla bilgi için SmsCodeRetriever belgelerini inceleyin.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

10 Ekim 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

26 Eylül 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Authentication, Cloud Storage for Firebase, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma, Firebase ML Kiti ve Firebase Remote Config SDK'ları
  • Firebase App Distribution Gradle eklentisi
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

25 Eylül 2019

 • play-services-basement kitaplığında API özelliği kullanılabilirliğiyle ilgili hata düzeltmesi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

13 Eylül 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Cloud Firestore SDK'sı (v21.1.1)
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM) (v22.2.1)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Sorun: Cloud Firestore için Firebase Android SDK v21.1.0 sürümünün, yakalanmamış bir istisnayı tetikleyebileceğine dair bildirimler aldık. Sonuç olarak, bu sorun Firebase BoM 22.2.0 sürümünü de etkilemektedir. Düzeltmesi için Cloud Firestore SDK veya Firebase BoM'un bir sonraki sürümüne güncellediğinizden emin olun.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

11 Eylül 2019

 • play-services-cast ve play-services-cast-framework kitaplıklarındaki güncellemeler:

  • Başarısız medya komutları için ayrıntılı hata koduna erişmek üzere kullanılabilecek MediaError alanı RemoteMediaClient.MediaChannelResult öğesine eklendi.
  • MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARD ve MediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD kullanımdan kaldırıldı. Uygulamalar bunun yerine MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXT ve MediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS kullanmalıdır.
  • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0 öğesine yeni bir bağımlılık eklendi.

  Daha fazla bilgi için Cast Android Gönderen SDK'sı Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

9 Eylül 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Cloud Firestore, Cloud Storage for Firebase, Firebase ML Kiti, Firebase Realtime Database ve Firebase Remote Config SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

6 Eylül 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

29 Ağustos 2019

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

28 Ağustos 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Google Analytics için Firebase SDK'sı
  • Cloud Functions for Firebase (istemci) ve Firebase ML Kiti SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

27 Ağustos 2019

 • Google Play Hizmetleri Cüzdan SDK'sında yapılan güncellemeler şunlardır:

  • Kullanımdan kaldırılan Android Pay API'leri ve ilişkili semboller kaldırıldı:

   • com.google.android.gms.wallet.Cart sınıfı
   • com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification sınıfı
   • com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver sınıfı
   • com.google.android.gms.wallet.FullWallet sınıfı
   • com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest sınıfı
   • com.google.android.gms.wallet.LineItem sınıfı
   • com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet sınıfı
   • com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest sınıfı
   • com.google.android.gms.wallet.ProxyCard sınıfı
   • com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments. alan
   • com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments. alan
   • Arayüz com.google.android.gms.wallet.Payments
   • Paket com.google.android.gms.wallet.fragment
  • JSON olmayan yöntemlerin, Google Pay API nesnelerinde ve JSON olmayan oluşturucularda kullanımdan kaldırılması. Kullanımdan kaldırılan simgeler yerine, Google Pay API belgelerinde açıklanan JSON tabanlı API'yi kullanın.

   • com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder sınıfı
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder sınıfı
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder sınıfı
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • Yöntem com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

22 Ağustos 2019

 • Android (v4.3.1) için google-services eklentisi kullanıma sunuldu. Bu sürüm, kullanımdan kaldırılmış bir API'ye yapılan çağrıları kaldırır. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Google Play Hizmetleri Fitness'ın 18.0.0 sürümünde aşağıdaki zarar veren değişiklikler vardır:

  • Aşağıdaki GoogleApiClient tabanlı API'ler kullanımdan kaldırıldı:
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • Kullanımdan kaldırılan aşağıdaki DataType'lar kaldırıldı:
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • Kullanımdan kaldırılan fromLocationRequest yöntemi SensorRequest öğesinden kaldırıldı.
  • DataPoint ve DataSet için oluşturucular eklendi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

16 Ağustos 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Google Analytics, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging ve Firebase ML Kiti SDK'ları için Firebase SDK'sı
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

14 Ağustos 2019

 • com.google.android.gms:play-services-games kitaplığındaki güncellemeler, onSnapshotOpened içinde IllegalArgumentException nedeniyle oluşan bir soruna yönelik düzeltme içerir.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

7 Ağustos 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

1 Ağustos 2019

 • Firebase'e yapılan en son güncelleme, Firebase Performance Monitoring Gradle eklentisinde yapılan değişiklikleri içeriyor. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

24 Temmuz 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Cloud Functions for Firebase (istemci), Firebase Realtime Database, Cloud Storage for Firebase, Cloud Firestore ve Firebase ML Kit SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

23 Temmuz 2019

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

12 Temmuz 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Analytics, Firebase Authentication, Cloud Storage for Firebase, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma ve ML Kiti SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

10 Temmuz 2019

 • Firebase'e yapılan en son güncelleme, Firebase Performance Monitoring Gradle eklentisinde yapılan değişiklikleri içeriyor. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

9 Temmuz 2019

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

2 Temmuz 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0 ile İlgili Bilinen Sorun

27 Haziran 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

24 Haziran 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Performance Monitoring ve Firebase Örnek Kimlikleri SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

20 Haziran 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma SDK'ları
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

17 Haziran 2019

 • Google Play Hizmetleri ve Firebase'e yapılan son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içermektedir:

  • Android Destek Kitaplıklarından Jetpack (AndroidX) Kitaplıklarına taşıma. Uygulamanızda aşağıdaki değişiklikleri yapmadığınız sürece kitaplıklar çalışmaz:

   • com.android.tools.build:gradle uygulamasını 3.2.1 veya sonraki bir sürüme yükseltin.
   • compileSdkVersion sürümünü 28 veya daha yeni bir sürüme geçirin.
   • Uygulamanızı Jetpack (AndroidX) kullanacak şekilde güncelleyin; AndroidX'e taşıma başlıklı makaledeki talimatları uygulayın.
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-lics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-place:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-place-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

31 Mayıs 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Cloud Firestore SDK'sı
  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

28 Mayıs 2019

 • Firebase'e yapılan son güncelleme Cloud Firestore, Uygulama İçi Mesajlaşma, ML Kiti ve Performance Monitoring SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

21 Mayıs 2019

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

16 Mayıs 2019

 • OSS lisansları Gradle eklentisi güncellendi. Daha fazla ayrıntı için https://github.com/google/play-services-plugins/releases/tag/oss-Lics-plugin-v0.9.5 adresine göz atın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

7 Mayıs 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase için Google Analytics, Firebase App Indexing, Firebase Authentication, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (istemci), Firebase Cloud Messaging, Cloud Storage for Firebase, Firebase Dynamic Links, Firebase Invites, Firebase ML Kit, Firebase Performance Monitoring Firebase Realtime Database, Firebase Remote Config, Firebase A/B Testi ve Firebase Örnek Kimlikleri SDK'ları

  • Firebase Gradle Eklentileri

  • Firebase Malzeme Listesi (BoM)

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

29 Nisan 2019

 • Android için Yerler SDK'sının Google Play Hizmetleri sürümü kullanımdan kaldırılmıştır. Android için yeni statik Yerler SDK'sına geçişle ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız taşıma rehberine göz atın.

Güncelleme: 29 Temmuz 2019 itibarıyla com.google.android.gms:play-services-places yapısı kullanımdan kaldırıldı. Android için Yerler SDK'sını kullanmaya devam etmek istiyorsanız Android için Yerler SDK'sının desteklenen bir sürümüne güncelleyin. Desteklenen sürümler sürüm notlarında listelenmiştir.

23 Nisan 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

15 Nisan 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

9 Nisan 2019

 • InstantApps SDK'sı, belirli bir cihazda Hazır Uygulamaların başlatılıp başlatılamayacağını kontrol etmek için yeni bir yöntem içerecek şekilde güncellendi. areInstantAppsEnabledForDevice()

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

5 Nisan 2019

 • Firebase'deki en son güncelleme; Örnek Kimlikleri, Firebase Authentication, Firebase Cloud Messaging, Firebase Performance Monitoring ve Firebase Remote Config SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Kotlin uzantıları içeren Cloud Firestore Android kitaplığının beta sürümü kullanıma sunuldu. Daha fazla bilgi için en yeni Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

2 Nisan 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

27 Mart 2019

 • Firebase'deki son güncelleme aşağıdaki değişiklikleri içerir:

  • Firebase Örnek Kimlikleri, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase ML Kiti ve Firebase Remote Config SDK'ları
  • Firebase Gradle Eklentileri

  Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

21 Mart 2019

 • Drive API kullanımdan kaldırıldı ve 6 Aralık 2019'da kullanıma tamamen kapatılacaktır. Ayrıntılar için taşıma rehberini inceleyebilirsiniz.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

18 Mart 2019

 • Cronet için Google Play Hizmetleri İstemci Kitaplığı artık kullanılabilir. Cronet, yüksek performanslı bir ağ iletişimi kitaplığıdır. Daha fazla bilgi edinmek için Cronet'i kullanarak ağ işlemleri gerçekleştirme sayfasını ziyaret edin. Cronet için Google Play Hizmetleri İstemci Kitaplığı, uygulamaların Google Play hizmetlerinden yüklenen Cronet'in güncel bir kopyasını kullanmasına olanak tanır.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

15 Mart 2019

 • Firebase'e yapılan son güncelleme Firebase Core, Google Analytics for Firebase, Firebase Invites, Firebase Dynamic Links ve Cloud Functions for Firebase İstemci SDK'ları için yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

 • Firebase Bill of Materials (BoM) artık deneysel bir özellik olarak kullanılabilir. Firebase ile Malzeme Listesi (BoM) Gradle özelliğini kullanarak Firebase platformunun sürümünü bir bütün olarak ayarlayabilirsiniz. Firebase BoM'u kullanarak uygulamanıza SDK eklemek için Firebase'i Android Projenize ekleme sayfasını ziyaret edin.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

13 Mart 2019

 • Google Mobile Ads Android SDK'sını günceller. Daha fazla bilgi için ürünün sürüm notlarına bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

12 Mart 2019

 • Kullanımdan kaldırılan Games.GamesOptions ve Games.Builder.
 • SnapshotMetadata.getSnapshotId yöntemi eklendi.
 • Kaldırılan İstekler/Hediyeler ve Görevler API'si. Önceki duyuruyu inceleyin.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

11 Mart 2019

 • Firebase'e yapılan en son güncelleme Firebase Authentication, Firebase Performance Monitoring ve Firebase Remote Config SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

26 Şubat 2019

 • Firebase'e yapılan son güncelleme Örnek Kimlikleri, Cloud Firestore, Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma ve Firebase Cloud Messaging SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.
 • Google Cloud Messaging'de, uygulama bir mesaj aldığında bazen uygulamaların Android Yanıt Vermiyor (ANR) hataları nedeniyle kilitlenmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
 • Örnek Kimliği'nde, jeton isteklerine verilen yanıtların yavaş olmasına veya bazı durumlarda isteklerin zaman aşımına uğramasına neden olan sorun düzeltildi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

7 Şubat 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

6 Şubat 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

31 Ocak 2019

 • Firebase'e yapılan son güncelleme Firebase için Makine Öğrenimi Kiti, Firebase Core, Firebase için Google Analytics ve Ads SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

30 Ocak 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

25 Ocak 2019

 • Firebase'in son güncellemesi; Realtime Database, Cloud Firestore ve Uygulama İçi Mesajlaşma SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

10 Ocak 2019

OSS Lisansları

 • OSS Lisans Kitaplığı'ndaki en son güncelleme, Google Play Hizmetleri güncellemeleri aracılığıyla OSS lisans verilerinin güncellenmesini sağlar.

Google Play Hizmetleri temel kitaplıkları

 • play-services-base ve play-services-basement, diğer kitaplıklardaki değişiklikleri desteklemek için bir dizi yeni yöntem aldı.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-lics:16.0.2

9 Ocak 2019

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

22 Aralık 2018

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

19 Aralık 2018

 • Firebase'e yapılan en son güncelleme, Cloud Firestore ve Firebase Performance Monitoring SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

18 Aralık 2018

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

13 Aralık 2018

 • Oturumu başka bir gönderen tarafından durdurulursa Cast SDK'nın oturumu devam ettirmeyi deneyebilmesine neden olan hata düzeltildi.
 • Yayınlama uygulaması arka plandayken Android O veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda oluşan bir bildirim hatası düzeltildi.
 • Yayınlama uygulaması kapatıldıktan sonra medya yayınlama bildiriminin yanıt vermemesine yol açan hata düzeltildi.
 • Depo sorunları nedeniyle bir yapı grubu maven.google.com'a taşındı.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

Yapılar maven.google.com adresine taşındı

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

6 Aralık 2018

 • Firebase'e yapılan en son güncelleme, Firebase Authentication ve Cloud Firestore SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.
maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

3 Aralık 2018

 • Firebase'deki en son güncelleme; Firebase Dynamic Links, Firebase Invites, Firebase Remote Config, Firebase Performance Monitoring, Firebase için Google Analytics ve Firebase için Google Ads SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

29 Kasım 2018

 • Firebase'deki en son güncelleme; Firebase Uygulama Davetleri, Firebase Ml Kiti ve Firebase Performance Monitoring SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

13 Kasım 2018

2 Ekim 2018 sürümüyle ilgili Bilinen Sorun

2 Ekim 2018 sürümündeki bazı kitaplıklar, POM bağımlılıklarında sorun içeriyordu. Bu durum, büyük olasılıkla bazı bağımlılık sürümleri güncellendiğinde (strict-version-matcher-plugin kullanılırken bile) sıralama birleştirme sorunları olarak ortaya çıkar. Sorunu çözmek için Recommended Minimum Version sürümüne aşağıdaki şekilde güncelleyin:

Kitaplık Etkilenen Sürüm Önerilen Minimum Sürüm
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

12 Kasım 2018

Reklamlar

 • Belirli play-services-ads ve firebase-analytics kombinasyonlarının (ör. ads:17.1.0 ve analytics:16.0.5) duplicate entry derleyici hatasıyla sonuçlandı. Herhangi bir reklam kitaplığının 17.1.1 sürümüyle birlikte firebase-analytics kullanan yayıncılar (ör. com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5 kullanmalıdır.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

9 Kasım 2018

 • Firebase'e yapılan en son güncelleme; Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase, Firebase In-App Messaging, Firebase Database ve Firebase Storage SDK'larında yapılan güncellemeleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

5 Kasım 2018

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

2 Kasım 2018

 • Firebase'e yapılan en son güncelleme, hata düzeltmelerini ve Firebase için Google Analytics'e yönelik başlangıç gecikmesi optimizasyonunu içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

Reklamlar

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

25 Ekim 2018

 • Firebase'e yapılan son güncelleme; Cloud Firestore, Uygulama İçi Mesajlaşma ve Performance Monitoring SDK'larının yanı sıra Google Services Gradle Eklentisi'nde yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.
maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

18 Ekim 2018

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

16 Ekim 2018

 • Firebase'e yapılan son güncelleme; Firebase Messaging, Firebase IID, Firebase ML, Firebase Vision, Firebase Config ve Firebase Auth SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi edinmek için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.

Google Play Hizmetleri temel kitaplıkları

 • play-services-basement, diğer kitaplıklardaki değişiklikleri desteklemek için bir dizi yeni yöntem aldı.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

9 Ekim 2018

 • Çakışan yapı sürümleri belirlendiğinde daha iyi bir hata mesajı sunmak için katı sürüm eşleştirme aracı eklentisi bağımlılık analizi yeniden düzenlendi. Hata mesajları artık bildirilen bağımlılıklarınızdan hangilerinin hatalara neden olduğunu belirlemenize yardımcı olmak için proje adlarını ve proje içi bağımlılık adlarını içeriyor.
 • Eklentide çok modüllü ve paralel derlemelerle ilgili hatalar düzeltildi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

5 Ekim 2018

Reklamlar

 • AndroidManifest.xml dosyasına <meta-data> etiketi için yeni gereksinim eklendi:
  • Google AdMob yayıncılarının, com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID anahtarıyla bir <meta-data> etiketi belirtmesi gerekir. Daha fazla bilgi için AdMob başlangıç kılavuzuna bakın.
  • Google Ad Manager yayıncılarının, com.google.android.gms.ads.AD_MANAGER_APP anahtarıyla <meta-data> etiketi belirtmesi gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için Ad Manager başlangıç kılavuzunu inceleyin.
 • Yerel reklamlar: NativeAppInstallAd, NativeContentAd ve ilişkili API'ler kullanımdan kaldırılmış ve yerini UnifiedNativeAd almıştır. Yeni API'lerin kullanımıyla ilgili daha fazla talimat için Gelişmiş Yerel Reklamlar Birleştirilmiş sayfasına bakın.
 • Doğal reklamlar: "Bu Reklamı Bir Daha Gösterme" özelliği eklendi.
 • Doğal reklamlar: Yararlı uyarı günlüğü: “UnconfirmedClickListener”, ClickConfirmingView ayarlanırken boş değerli olamaz.” kaldırılmıştır.
 • Ödüllü reklamlar: destroy() çağrısı yapıldığında dinleyici devre dışı bırakılır.
 • Aşağıdaki yöntemler AdRequest.Builder tarihinde kullanımdan kaldırıldı.
 • onRewardedVideoCompleted()'in emülatörlerde etkinleşmemesine neden olan hata düzeltildi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

2 Ekim 2018

Çekirdek kitaplıklar ile ilgili küçük özellik güncellemeleri.

 • Diğer Google Play hizmetleri kitaplıkları tarafından kullanılan bazı temel kitaplıklarda (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks) bazı temel kitaplıklarda küçük çaplı özellik güncellemeleri yapıldı.
 • Çekirdek kitaplıklar arasındaki katı bağımlılıklar gevşetilmişti, böylece küçük ve yama sürümleri ayrı ayrı kullanılabiliyordu. Önceden bu kitaplıkların POM dosyaları, bağımlılıklarını tam sürümlerde belirtiyordu ve bu durum, bağımlılıkların çözümlenmesini karmaşık hale getiriyordu.
 • Çekirdek kitaplık bağımlılığı değişiklikleri, POM bağımlılıklarında güncellenmiş sürümlere sahip eksiksiz bir kitaplık seti yayınlamayı gerektiriyordu. Temel olmayan kitaplıkların geçişli bağımlılıklarını güncellemek dışında herhangi bir harici değişiklik yapılmaz.
 • firebase-database ve firebase-firestore için hata düzeltmeleri ve dahili iyileştirmeler.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • Aşağıdaki kitaplıklarda kod değişiklikleri yapıldı:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • Aşağıdaki kitaplıklarda kod değişikliği yok, yalnızca POM bağımlılık güncellemeleri var. Yeni sürümlere, kitaplık 16.0.0 sürümünden önceki sürümler dışında bir yama sürümü artırıldı. 16.0.0'ın altındaki kitaplıklar, 23 Mayıs'taki not uyarınca 16.0.0'a yükseltildi:

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-lics:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-place:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-place-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

26 Eylül 2018

Google Play Hizmetleri Fitness'ın 16.0.0 sürümü, iki yeni veri türüne ve bunların toplu verilerine erişim sağlar:

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

25 Eylül 2018

Giyilebilir cihaz

 • Google Play Hizmetleri bulunan cihazlarda Hatalar düzeltildi ve Giyilebilir SDK'nın kullanılabilirliği iyileştirildi. Daha fazla bilgi için Giyilebilir Cihaz Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

18 Eylül 2018

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

5 Eylül 2018

 • Firebase'deki en son güncelleme; Firebase Common, Firebase Database, Firebase Örnek Kimliği, Firebase Messaging ve Firebase Storage SDK'larında yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla bilgi edinmek için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.

Cast

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

23 Ağustos 2018

 • Firebase'e yapılan en son güncelleme; Firebase Core, Firebase için Google Analytics, Firebase Crash Reporting, Firebase Dynamic Links ve Firebase Invites SDK'larındaki API değişikliklerini içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

22 Ağustos 2018

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

16 Ağustos 2018

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

15 Ağustos 2018

Google Play Hizmetleri Cüzdan 16.0.0'ın şunları içeren yeni sürümü:

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

13 Ağustos 2018, güncelleme

 • Cloud Firestore 17.0.5 sürümündeki yöntemlerle ilgili bir sorun düzeltildi.
 • play-services-auth'deki hatalı bir şekilde açığa çıkan ve kullanılamayan API yöntemi Credential#getGeneratedPassword kaldırıldı.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

13 Ağustos 2018

 • Firebase'deki son güncelleme; Firebase Performance Monitoring, Firebase ML Kit, Cloud Firestore ve daha fazlasını içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.
 • SignIn API'lerinde, kullanıcı oturum açmayı iptal ettiğinde yanlış durum kodunun döndürülmesi sorunu düzeltildi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

2 Ağustos 2018

Cast

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

1 Ağustos 2018

 • OSS lisansları Gradle eklentisinin en son sürümü, com.google.android.gms grup kimliği olarak yeniden paketlendi ve oss-licenses-plugin olarak yeniden adlandırıldı. Rapor, bundan sonra bu yeni grup kimliği ve adı altında yayınlanmaya devam edecektir. Ayrıca GitHub'da açık kaynaklı hale getirildi.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:oss-lics-plugin:0.9.3

30 Temmuz 2018

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

27 Temmuz 2018

Cloud Firestore

Cast

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

12 Temmuz 2018

 • Firebase'deki en son güncelleme, Cloud Functions for Firebase ve Cloud Firestore'daki API değişikliklerini içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

10 Temmuz 2018

OSS Lisans Kitaplığı hata düzeltmesi

 • İşlem çubuğu olmadan uygulama temalarının desteklenmesini engelleyen hata düzeltildi.
 • Bu sürüm, SemVer'e göre hata düzeltme sürümü olarak kabul edilir, ancak aşağıdaki 23 Mayıs 2018 notuna göre ana sürüm olarak artırılmıştır.

maven.google.com'da yayınlanan yapılar:

 • com.google.android.gms:play-services-oss-lics:16.0.0

28 Haziran 2018

Firebase

 • Firebase'deki en son güncelleme, Firebase Cloud Messaging ve Firebase Örnek Kimliği için API değişikliklerini içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na bakın.

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

27 Haziran 2018

Strict Version Matcher eklentisi açık kaynak yapıldı

21 Haziran 2018

Firebase

maven.google.com adresinde yayınlanan yapılar

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

14 Haziran 2018

Firebase

 • Firebase'deki en son güncelleme; Firebase Authentication, Firebase App Indexing ve Firebase Core için API değişikliklerini içermektedir. Daha fazla bilgi edinmek için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.

23 Mayıs 2018

Sürüm Aralıkları Kaldırıldı

Google Play Hizmetleri ve Firebase'in 15.0.0 sürümünden itibaren kitaplık içi bağımlılıklar, POM'lerde sürüm aralıkları kullanılarak tanımlanıyordu. Bu durum, söz konusu kitaplıkları kullanan projelerin tekrar oluşturulabilmesini etkilemiştir. Örneğin, Gradle'ın bağımlılık çözümü bir depodaki mevcut en yüksek somut sürümü kullanmaya çalışır. Böylece projenin kendisinde herhangi bir değişiklik yapmadan bağımlılık sürümü artar.

Sürüm aralıkları kullanılırken hata oluştu ve bu hata düzeltildi. Google Play hizmetleri ve Firebase bağımlılıkları artık sürüm aralıklarını kullanmayacak. Ancak mevcut, yayınlanan kitaplık POM dosyaları zaten aralıklar içermektedir. Bu nedenle, gelecekteki tüm kitaplık güncellemelerinin önceden yayınlanan kitaplıkların bağımlılık aralıkları dışında başlaması gerekir.

Örnek:

 • play-services-bar, [15.0.0, 16.0.0) aralığında play-services-foo öğesine bağımlıysa yeni play-services-foo sürümü bu aralığın dışında olmak için 16.0.0 ile başlamalıdır.
 • Gelecekteki play-services-bar sürümleri, tek bir play-services-foo sürümüne "soft" gerekliliği bildirecektir.
 • play-services-foo ürününün gelecekteki sürümleri SemVer'den sonra yayınlanacaktır.

Firebase

 • Firebase'e yapılan en son güncelleme; Cloud Firestore, Cloud Storage, Firebase Authentication, Firebase Realtime Database ve Makine Öğrenimi için API değişikliklerini içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları bölümüne bakın.
 • Firebase artık Firebase hizmetlerinin beklendiği gibi çalışması için uygulama gradle dosyasının com.google.firebase:firebase-core açık şekilde listelemesini zorunlu kılıyor.

8 Mayıs 2018

Firebase

 • Firebase'deki en son güncelleme, Firebase Performans İzleme özelliğine yapılan eklemeleri ve Firebase için ML Kiti'nin sürümünü içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'nı okuyun.

2 Mayıs 2018

Firebase

 • Firebase'e yapılan en son güncelleme bağımsız sürüm numaralarıyla birlikte Firebase Analytics, Firebase Authentication, Firebase Cloud Messaging, Firebase Cloud Storage, Cloud Firestore, Firebase Crash Reporting ve Firebase Performance Monitoring'e eklemeler içeriyor. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'nı okuyun.

Play Hizmetleri güncellemeleri

 • 15.0.0'dan sonraki Google Play hizmetleri kitaplıklarının artık SemVer'den sonra gelen bağımsız sürüm numaraları vardır. Bu değişiklik, her bir bileşen tarafından daha sık, esnek güncellemelere olanak tanıyacaktır.
 • Google Hizmetleri Gradle eklentisi, sürüm oluşturmadaki bu değişikliği desteklemek için 3.3.0 sürümüne güncellendi. Bağımsız bir eklenti olan bu eklentiyi kullanmıyorsanız com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin aynı sürüm destek işleviyle kullanıma sunulmuştur. Daha fazla bilgi için sürüm oluşturma kılavuzuna göz atın.

12 Nisan 2018 - Sürüm 15.0.0

15.0.0 sürümüyle ilgili bilinen sorunlar

 • Gradle için Android Eklentisi'nin 2.2.0 veya daha eski bir sürümünü kullanıyorsanız aşağıdaki hatayla karşılaşabilirsiniz:

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  Sorunu çözmek için eklentiyi daha yeni bir sürüme güncelleyin.

15.0.0 sürümünden öne çıkanlar:

Play Hizmetleri güncellemeleri

 • com.google.gms.oss.licenses.plugin Gradle eklentisinin yeni bir sürümü kullanıma sunuldu. Yalnızca bu son sürüm Google Play Hizmetleri 15.0.0 ve sonraki sürümlerle çalıştığı için lütfen güncelleme yapın. Bu, eklentinin Android Studio 2.x'i destekleyen son sürümüdür. Sonraki sürümden itibaren, eklenti yalnızca Android Studio 3.x'i destekleyecektir.

 • com.google.android.gms.R sınıflarına yapılan tüm başvurular, bileşene özel referanslarla değiştirildi; örneğin, com.google.android.gms.ads.R. Bu sınıfları doğrudan kodunuzda kullanıyorsanız kodunuzu uyumlu olacak şekilde güncellemeniz gerekebilir.

 • 15.0.0 sürümünden itibaren, çevrimdışı bir Javadoc (Android Studio’nun SDK Yöneticisi'ndeki Google Play hizmetleri yapısı) güncellenmeyecektir.

 • 15.0.0 sürümünden itibaren artık tüm Google Play Hizmetleri bileşenlerini almak için bir play-services takma ad hedefi olmayacak. Bu bir süredir önerilmişti.

Reklamlar

Auth

Cast

 • AppVisibilityListener sınıfı kullanımdan kaldırıldı.
 • RemoteMediaClient.Listener sınıfının desteği sonlandırıldı. Bunun yerine yeni RemoteMediaClient.Callback sınıfını kullanın.
 • TracksChooserDialogFragment uygulamasındaki bir kilitlenme düzeltildi, ayrıca oluşturucu ve oluşturucu üzerinde çeşitli değişiklikler yapıldı.
 • Mevcut medya sırası mekanizmasının yerine MediaQueue API kullanıma sunuldu. Sırasıyla geri dönüşüm ve liste görünümlerinde MediaQueue erişmek için yeni MediaQueueRecyclerViewAdapter ve MediaQueueArrayAdapter sınıflarını kullanın.
 • Cast uygulamasının oturuma otomatik olarak katılmayı destekleyip desteklemediğine bağlı olarak, yayın uzaktan kumandasına dokunarak artık kullanıcılar Google Home uygulamasına veya ilgili Cast uygulamasına yönlendiriliyor.
 • Ads Desteği Güncellemesi:
  • Cast Gönderen API'si artık VAST reklamların yüklenmesini destekliyor.
  • "Reklamı Atla" düğmesi ve geri sayım metni kullanıcı arayüzü öğeleri eklendi.
 • Parametre olarak Context kullanılmasını gerektirmeyen bir CastContext.getSharedInstance() sürümü eklendi.
 • CAF'de IllegalStateException kilitlenmesi düzeltildi.
 • DEVICE_CONNECTION_SUSPENDED, PendingResult için CastStatusCodes listesine eklendi.
 • Ayrıntılı bilgi için Google Cast release notes başlıklı makaleyi inceleyin.

Firebase

 • Firebase'e yapılan son güncelleme, Firebase Authentication ve Firebase Cloud Storage'a yapılan eklemeleri içeriyor. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.

Fitness

Google Bulut Mesajlaşma

Oyunlar

Hazır Uygulamalar

Yakınlarda

Cüzdan

28 Mart 2018 - Sürüm 12.0.1

12.0.1 sürümünde düzeltilen sorunlar:

 • GoogleSignIn ve CredentialsClient ile ilgili sahte Android hata analizi hatalarına neden olan sorun düzeltildi. Bu hatalar yalnızca şirket içinde kullanılabilir.
 • READ_PHONE_STATE ve READ_EXTERNAL_STORAGE izinlerinin otomatik olarak dahil edilmesini önlemek için eksik minSdkVersion öğesini lisans yapılarına ekler.
 • Çalışma zamanına bağlı bazı derleme sistemlerinin (ör. Ionic Pro) uyumluluk sorunlarını etkileyen lisans yapıları için benzersiz paket adları geri yüklenir.
 • 12.0.1 sürümünde kod karartma uygulanmış bazı alan adlarını, yani firebase-firestore ve firebase-database'deki @PropertyName ek açıklamalarının value() yöntemini geri yükler.

20 Mart 2018 - Sürüm 12.0.0

12.0.0 sürümüyle ilgili bilinen sorunlar

 • -lisans POM bağımlılıkları için minSdkVersion / targetSdkVersion ayarlanmamış. Bu, ima edilen targetSdkVersion değerinin 1 olduğu anlamına gelir. Bu işlem, 12.0.0 kullanan uygulamalar için READ_PHONE_STATE ve READ_EXTERNAL_STORAGE izinlerini ekler.
 • -lisans POM bağımlılıkları, Ionic Pro'da "'com.google.android.gms.Lisans' paket adına sahip birden fazla kitaplık" sorununa neden olmaktadır.
 • firebase-database ve firebase-firestore için @PropertyName ek açıklamalarının value() yöntemi karartılmış. Bu, @PropertyName kullanırsanız uygulamanızın geliştirilmeyeceği anlamına gelir.
 • Bir ek açıklama, GoogleSignIn ve CredentialsClient öğelerinin yalnızca dahili olduğunu iddia eden sahte lint hatalarına neden oluyor. Bunları göz ardı edebilirsiniz.

Bu sorunları gidermek için yakında güncellenmiş bir 12.0.1 sürümü yayınlayacağız.

Google Play Hizmetleri 12.0.0 sürümünde öne çıkanlar:

 • Reklamlar

 • Kimlik Doğrulama

 • Yayınlama

 • Fido

  • Erken erişim iş ortakları artık Fast Identity Online 2.0 (Fido2) API'yi kullanabilir. API hâlâ erken erişim aşamasında olduğu için zarar veren değişiklikler uyarı yapılmadan yapılabilir. Uygulamanızın kararlılığı için, daha genel kullanıma sunulana kadar bu API'ye güvenmeyin.
 • Firebase

  • Firebase'e yapılan son güncelleme Firebase Authentication, Firebase Cloud Messaging, Firestore ve Firebase Functions'a yapılan eklemeleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.
 • Hazır Uygulamalar

  • Sağlanan bir URL'yi kontrol etmek ve bulunursa hazır uygulama başlatmak için yeni bir Launcher API eklendi.
 • Konum

  • Uygulamaların, kullanıcıların yaptığı farklı fiziksel aktiviteleri (ör. yürüyüş, koşma veya araba kullanma) ayırt etmesine yardımcı olmak için ActivityTransition sınıfı eklendi.
  • getAutocompletePredictions() yönteminin sınır kısıtlamaları olan aramaları etkinleştirmesine izin vermek için BoundsMode arayüzü eklendi.
 • Haritalar

 • Yakındakiler

18 Aralık 2017 - Sürüm 11.8.0

Google Play Hizmetleri 11.8.0 sürümünde öne çıkanlar:

En son Wearable API sürümü hakkında daha fazla bilgi için Android Wear Sürüm Notları sayfasına bakın.

11.8.0 sürümündeki çözülmüş sorun

targetSdkVersion 26 sürümüne sahip uygulamalarda bir Context ile oluşturulan GoogleApi örnekleri artık kullanıcılardan otomatik olarak Google Play Hizmetleri'ni güncellemelerini isteyerek 11.6.0'dan bu bilinen sorunu çözmektedir.

27 Kasım 2017 - Sürüm 11.6.2

Google Play Hizmetleri 11.6.2 sürümünde öne çıkanlar:

 • Firebase

6 Kasım 2017 - sürüm 11.6.0

Google Play Hizmetleri 11.6 sürümünde öne çıkanlar:

11.6.0 sürümüyle ilgili bilinen sorunlar

targetSdkVersion 26 sürümüne sahip uygulamalarda bir Context ile oluşturulan GoogleApi örnekleri, kullanıcılardan Google Play hizmetlerini güncellemelerini otomatik olarak istemez. Bunun yerine aşağıdaki koşullarda GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment()'i kullanabilirsiniz.

3 Ekim 2017 - sürüm 11.4.2

Google Play Hizmetleri 11.4.2 sürümünde öne çıkanlar:

 • Cloud Firestore
  • Cloud Firestore'un ilk herkese açık beta sürümü kullanıma sunuldu. Cloud Firestore; Firebase ve Google Cloud Platform'dan mobil, web ve sunucu geliştirme için esnek ve ölçeklenebilir bir veritabanıdır. Firebase Realtime Database gibi bu özellik de gerçek zamanlı dinleyiciler aracılığıyla verilerinizi istemci uygulamaları arasında senkronize eder ve çevrimdışı destek sunar. Böylece ağ gecikmesinden veya internet bağlantısından bağımsız olarak çalışan duyarlı uygulamalar oluşturabilirsiniz. Cloud Firestore, ayrıca kurumsal düzeyde ölçeklenebilirlik ve Cloud Functions dahil diğer Firebase ve Google Cloud Platform ürünleriyle sorunsuz entegrasyon da sunar. Cloud Firestore hakkında daha fazla bilgi için Firebase bloguna bakın. Cloud Firestore'u hemen kullanmaya başlamak için hızlı başlangıç sayfasını ziyaret edin.

Eylül 2017 - sürüm 11.4.0

Google Play Hizmetleri 11.4 sürümünde öne çıkanlar.

Ağustos 2017 - sürüm 11.2.0

Google Play Hizmetleri 11.2 sürümünde öne çıkanlar.

 • Google Play Hizmetleri 11.2.2 sürümüne güncellendi Bu sürümde:

 • Google Play Hizmetleri bağımlılıkları artık maven.google.com üzerinden kullanılabilir

  Bağımlılıklar artık doğrudan maven.google.com üzerinden kullanılabilir. Derlemeyi aşağıdaki gibi yapılandırarak uygulamanızın Gradle derleme komut dosyalarını bu depoyu kullanacak şekilde güncelleyebilirsiniz:

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  Bu değişiklikle ilgili daha fazla bilgi edinmek için ilgili blog yayınını inceleyin. Google maven deposu hakkında ayrıntılı bilgi için Android belgelerindeki Derleme Bağımlılıkları Ekleme bölümüne bakın.

 • 11.2'de SDK Sürümü Desteği

  Uygulamanızın Play Hizmetleri bağımlılıklarını 11.2.0 veya sonraki bir sürüme yükselttiğinizde uygulamanızın build.gradle özelliği de en az 26 (Android O) olacak şekilde compileSdkVersion güncellenmelidir. Bu, uygulamanızın çalışma şeklini değiştirmez. targetSdkVersion uygulamasını güncellemeniz gerekmez. compileSdkVersion sürümünü 26'ya güncellerseniz derlemenizde Android destek kitaplığıyla ilgili aşağıdaki mesajı içeren bir hata alabilirsiniz:

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  Bu hata, destek kitaplığı bağımlılıklarını en az 26.0.0 sürümüne yükselterek giderilebilir.

 • Reklamlar

  • AdLoader sınıfına loadAds() yöntemi eklendi. Bu yöntem, uygulamaların tek bir istekte birden fazla benzersiz reklam yüklemesine olanak tanır.
 • Kimlik Doğrulama

  • WorkAccountClient sınıfı eklendi. Bu sınıfta, Android for Work hesaplarının yaşam döngüsünü yönetmeyle ilgili yöntemler sunulmaktadır.
  • Accounttransfer paketi eklendi. Bu paket, hesapları önyüklemek için kimlik doğrulayıcılar tarafından kullanılan API'leri içerir.
  • Fast Identity Online Universal 2nd Factor (FIDO U2F) API kullanıma sunuldu. Uygulamalara ve web sitelerine, FIDO Alliance tarafından belirlenen standartlara uygun olarak U2F fiziksel güvenlik anahtarı desteği sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için FIDO U2F'yi Kullanmaya Başlama ve com.google.android.gms.fido sayfalarına göz atın.
 • Yayınlama

 • Firebase

  • Firebase'deki en son güncelleme Uygulama Dizine Ekleme, Veritabanı, Dinamik Bağlantılar ve Depolama'ya eklemeler içermektedir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.
 • Hazır Uygulamalar

  • InstantAppsClient yeni bir ana giriş noktası olarak eklendi.
  • Oturumlar arasında küçük miktarlardaki hazır uygulama verilerini korumak için PackageManagerCompat çerez API'leri eklendi.
 • Yerler

  • GeoDataClient sınıfı eklendi. Bu sınıf, Google'ın yerel mekan ve işletme bilgileri veritabanına erişim sağlar.
  • PlaceDetectionClient sınıfı eklendi. Bu sınıf, cihazın mevcut konumuna hızlı erişim sağlar ve belirli bir yerdeki (check-in gibi) cihazın konumunu bildirme fırsatı sunar.
  • Places sınıfına getGeoDataClient() ve getPlaceDetectionClient() yöntemleri eklendi.
 • Cüzdan

  • Kullanımdan kaldırılan birçok yöntem ve sınıf kaldırıldı.

Haziran 2017 - sürüm 11.0

Google Play Hizmetleri 11.0 sürümünde öne çıkanlar.

 • Google Play hizmetleri 11.0.4 sürümüne güncellendi Bu sürüm, Firebase Cloud Messaging ve Firebase Performance Monitoring'deki küçük sorunları düzeltmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için Firebase Android Sürüm Notları'na göz atın.

 • Google Play hizmetleri 11.0.2 sürümüne güncellendi Bu sürüm, Firebase Crash Reporting ve Firebase Performance Monitoring'deki küçük sorunları düzeltir. Daha fazla bilgi edinmek için Firebase Android Sürüm Notları'na göz atın.

 • Google Play Hizmetleri 11.0.1 sürümüne güncellendi Bu sürüm, rxjava kullanan uygulamaları etkileyen bir sorunu düzeltir.

 • Reklamlar

  • VideoController.VideoLifecycleCallbacks sınıfına OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay() ve OnVideoStart() yöntemleri eklendi.
  • PublisherInterstitialAd ve RewardedVideoAd sınıflarına setImmersiveMode() yöntemi eklenerek tam ekran reklamlarda yoğun içerik modunu etkinleştirme özelliği eklendi.
  • Yerel ve banner istekleri için AdLoader ile kullanılmak üzere OnPublisherAdViewLoadedListener arayüzü ve PublisherAdViewOptions ile PublisherAdViewOptions.Builder sınıfları eklendi.
  • Kapsamlı mod güncellemelerinden haberdar olmak için uyumlulaştırma bağdaştırıcılarının uygulayabileceği isteğe bağlı OnImmersiveModeUpdatedListener arayüzü eklendi.
  • RewardedVideoAd sınıfına getMediationAdapterClassName() yöntemi eklendi.
 • Uygulama Davetleri

  • AppInvite sınıfı kullanımdan kaldırıldı. Dinamik Bağlantı verilerine erişmek için ana giriş noktası olarak FirebaseDynamicLinks#getInstance(), Uygulama Davetleri verilerini almak için ise FirebaseAppInvite#getInvitation() kullanın.
 • Bilinirlik

  • Snapshot API ve Fence API'ye yeni bağlam türleri sağlamak için TimeFence sınıfına sabit değerler eklendi.
  • Bir cihazın yerel saat dilimindeki değişikliklere duyarlı saat sınırları oluşturma özelliği eklendi.
  • Gün doğumu veya gün batımının yerel saatine göre belirlenen zaman sınırları dahil olmak üzere, cihaz konum değişikliklerine duyarlı zaman sınırları oluşturma özelliği eklendi.
 • Kimlik

  • Kullanıcılardan cihazlarına gönderilen tüm SMS mesajlarını okuma izni istemeden uygulamanıza yönlendirilen SMS mesajlarını almanıza yardımcı olan SmsRetriever API eklendi. Daha fazla bilgi edinmek için SMS Retriever API'ye bakın.
 • Yayınlama

  • Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener arayüzleri kullanımdan kaldırıldı. RemoteMediaPlayer sınıfı da kullanımdan kaldırılmıştır. Uygulamanızı güncellemeyle ilgili talimatlar için Android Gönderen Uygulamasını Cast SDK v2'den Cast SDK v3'e taşıma bölümüne bakın.
  • bindTextViewToSmartSubtitle() yöntemi artık UIMediaController sınıfında kullanılabilir.
 • Common API

  • GoogleApiAvailability sınıfındaki getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() yöntemi kullanımdan kaldırıldı.
  • ApiException ve ResolvableApiException sınıfları eklendi. Bu sınıflar, Google Play hizmetlerine yapılan bir çağrı başarısız olduğunda Görev nesneleri için istisnalar sağlar.
  • GoogleApi sınıfı eklendi. Bu sınıfa dayalı API istemcileri, uygulamanızla Google Play hizmetleri arasındaki bağlantıyı yönetir.
  • Response sınıfı eklendi. Bu sınıf, GoogleApi alt sınıfını kullanarak Google Play Hizmetleri'nde bir API yöntemi çağırma sonuçlarını sağlar.
 • Firebase

  • Firebase'e yapılan en son güncelleme, Telefonla Kimlik Doğrulama özelliğinin yanı sıra Uygulama Dizine Ekleme ve Dinamik Bağlantılar açısından çeşitli iyileştirmeleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.
 • Oyunlar

  • Players sınıfındaki getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers() ve loadMoreInvitablePlayers() yöntemleri artık kullanımdan kaldırılmıştır.
  • Invitations sınıfındaki loadInvitations() yöntemi kullanımdan kaldırılmıştır.
  • RealTimeMultiplayer ve TurnBasedMultiplayer sınıflarındaki getSelectOpponentsIntent() yöntemi artık kullanımdan kaldırılmıştır.
  • GameRequest, OnRequestReceivedListener ve Requests arayüzleri kullanımdan kaldırılmıştır. Ayrıca, GameRequestBuffer ve GameRequestEntity sınıfları kullanımdan kaldırılmıştır. Uygulamanızı güncellemeyle ilgili talimatlar için Play Games kimlik doğrulaması, Google ile Oturum Açma API'sini kullanma bölümüne bakın.
 • Hazır Uygulamalar

 • Konum

  • FusedLocationProviderClient sınıfı eklendi. Bu sınıf, çok kaynaklı konum sağlayıcısıyla etkileşim kurmak için ana giriş noktasını sağlar. Bu araç, cihazların konumunu mümkün olduğunca doğru ve hızlı bir şekilde belirlemek için GPS'e ek olarak çeşitli veri kaynaklarını kullanır.
  • GeofencingClient sınıfı eklendi. Bu sınıf, coğrafi sınır çizme API'leriyle etkileşimde bulunmak için ana giriş noktasını sağlar.
  • getFusedLocationProvider() ve getGeofencingClient() yöntemleri LocationServices sınıfına eklendi.
  • LocationSettingsResponse sınıfı eklendi. Bu sınıf, checkLocationSettings() yöntemi kullanılarak konumla ilgili sistem ayarları başarıyla kontrol edildiğinde yanıt olarak döndürülür.
  • SettingsClient sınıfı eklendi. Bu sınıf, cihazın konumla ilgili sistem ayarlarının incelenmesine ve yapılandırılmasına yardımcı olan konum ayarları API'leriyle etkileşimde bulunmak için ana giriş noktasını sağlar.
 • Yakındakiler

  • Nearby Connections API'si artık aşağıdaki özellikleri sunmaktadır:
   • Bluetooth, BDE ve kablosuz hotspot'lar kullanarak tamamen çevrimdışı eşler arası iletişim
   • Eş zamanlı reklam ve keşif
   • Şifreleme (isteğe bağlı kimlik doğrulamasıyla)
   • 32 kb'a kadar bayt veri yükü desteği
   • Dosya veri yükleri (cihazda bulunan alanla sınırlıdır) ve akış veri yükleri için destek (yük boyutu sınırı olmaksızın).
  • AdvertistingOptions sınıfı eklendi. Bu sınıfta, startAdvertising() yöntemine çağrı yapma seçenekleri sunulur.
  • ConnectionInfo sınıfı eklendi. Bu sınıfta başlatılan bir bağlantı hakkında bilgi verilmektedir.
  • ConnectionLifecycleCallback sınıfı eklendi. Bu sınıf, uzak bir uç noktaya bağlantıyla ilişkili yaşam döngüsü olayları için işleyicidir.
  • ConnectionResolution sınıfı eklendi. Bu sınıf, onConnectionInitiated() yönteminin çağrılmasından alınan sonuçtur.
  • DiscoveredEndpoints sınıfı eklendi. Bu sınıf, keşfedilen bir uç nokta hakkında bilgi sağlar.
  • DiscoveryOptions sınıfı eklendi. Bu sınıfta, startDiscovery() yöntemine çağrı yapma seçenekleri sunulur.
  • EndpointDiscoveryCallback sınıfı eklendi. Bu sınıf, uç nokta keşfi sırasında çağrılan bir işleyicidir.
  • Payload, PayloadCallback, Payload.File ve Payload.Stream sınıfları eklendi. Bu sınıflar verileri, bir veri yükü dinleyicisini, bir cihazdaki yerel depolama alanında bulunan bir dosyada bulunan verileri ve veri akışını temsil eder. İlgili PayloadTransferUpdate.Status arayüzü de eklendi.
  • Strategy sınıfı eklendi. Bu sınıf, cihaz için bağlantı gereksinimlerini ve bağlantının topoloji kısıtlamalarını tanımlar.
  • Connections.ConnectionRequestListener ve Connections.ConnectionResponseCallback sınıfları kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine ConnectionLifecycleCallback sınıfını kullanın.
  • Connections.EndpointDiscoveryListener sınıfı kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine EndpointDiscoveryCallback sınıfını kullanın.
  • Connections.MessageListener arayüzü kullanımdan kaldırıldı. Bunun yerine PayloadCallback sınıfını kullanın.
  • ConnectionsStatusCodes sınıfı artık izinlerle ilgili birkaç yeni durum kodu içeriyor.
 • Security

  • SafetyNetClient sınıfı eklendi. Bu sınıf, SafetyNet için aşağıdaki özellikleri sunan ana giriş noktasını sağlar:
   • Cihaz durum denetimi sağlar
   • reCAPTCHA API'yi kullanarak kullanıcıları doğrulama
   • Kullanıcıların zararlı olabilecek uygulamalardan kaçınmasına yardımcı olur
   • Uygulamalar içinde güvenli tarama sağlar
   • Belirli URI'lerle ilişkili bilinen tehditleri kontrol eder
  • HarmfulAppsData sınıfı ve ilgili SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse sınıfı eklendi. Bu sınıflar potansiyel zararlı uygulamalarla ilgili bilgileri temsil etmektedir. İlgili SafetyNetApi.HarmfulAppsResult sınıfı kullanımdan kaldırılarak yerine bu yöntemlerin kullanılması sağlandı.
  • getClient(Context) ve getClient(Activity) yöntemleri SafetyNet sınıfına eklendi. Bu yöntemler, tüm SafetyNet API'lerine erişmek için kullanılan bir SafetyNetClient döndürür. Bu yöntemler, artık kullanımdan kaldırılmış olan SafetyNet sınıfının API ve SafetyNetAPI alanlarının yerini almıştır.
  • SafetyNetApi.AttestationResponse sınıfı eklendi. Bu sınıf, Android Uyumluluk Test Paketi'nden alınan test sonuçlarını sunar. Bu sınıf, kullanımdan kaldırılan SafetyNetApi.AttestationResult ve SafetyNet.SafeBrowsingResult sınıflarının yerini alıyor.
  • SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse sınıfı eklendi. Bu sınıf, bir reCAPTCHA kullanıcı yanıt jetonu içerir. Bu sınıf, kullanımdan kaldırılan SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult sınıfının yerini alıyor.
  • SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse sınıfı eklendi. Bu sınıf, bir uygulama lookupUri() yöntemini çağırdığında sağlanan Response özelliğini sağlar. Bu sınıf, kullanımdan kaldırılmış olan SafetyNetApi.SafeBrowsingResult sınıfının yerini almaktadır.
  • SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse sınıfı ve VerifyAppsConstants sınıfına yeni sabit değerler eklendi. Bu sınıflar, Doğrulama Uygulamaları API'sini destekler.
 • Cüzdan

  • InstrumentInfo.CardClass sınıfı eklendi. Bu sınıf, bir kartın kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart olduğunu belirtir.

Mayıs 2017 - sürüm 10.2.6

 • Uygulama Dizine Ekleme

  Google Play Hizmetleri 10.0 SDK'sı sürümünden bu yana App Indexing API, yeni Firebase App Indexing API'ye taşındı. Orijinal Uygulama Dizine Ekleme API'si artık tamamen kullanımdan kaldırılmıştır ve 10.2.6 SDK'sı ile oluşturulan uygulamalarda artık kullanılamaz.

 • Firebase

  Firebase'e yapılan en son güncelleme, Performans İzleme'nin beta sürümünün yanı sıra Cloud Messaging ve Test Lab gibi birçok özellikte çeşitli iyileştirmeleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.

Nisan 2017 - sürüm 10.2.4

Mart 2017 - sürüm 10.2.1

 • Android O Geliştirici Önizlemesi 1

  Bu sürüm, Android O Geliştirici Önizlemesi 1 ile uyumluluğu sağlayacak güncellemeler içerir. En önemli güncellemeler, Google Cloud Messaging (GCM) ve Firebase Cloud Messaging (FCM) kitaplıklarındaki dahili değişikliklerdir. Ayrıca, GCM ve FCM geri çağırmalarının garantili yaşam döngüsünde 10 saniyeye yükselmiş, Android O bu geri çağırmaları sonlandırma için uygun olarak kabul eder. Android O'da GCM ve FCM mesajlarını işleme hakkında daha fazla bilgi için Firebase Blogu'na bakın.

Şubat 2017 - sürüm 10.2

Google Play Hizmetleri 10.2 sürümünde öne çıkanlar.

 • Android 2.3.x (Gingerbread) sürümünün kullanımdan kaldırılması

  Google Play Hizmetleri 10.2.x, artık Android 2.3.x (Gingerbread) sürümü için tam destek içermeyen ilk sürümdür. SDK 10.2.x ve sonraki sürümleri kullanılarak geliştirilen uygulamalar en az Android API düzeyi 14'ü gerektirir ve API düzeyi 14'ün altında olan cihazlara yüklenemez. Uygulamanızın Android Gingerbread desteğini genişletmek üzere birden fazla APK oluşturma da dahil olmak üzere seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Geliştiricileri Blogu'na göz atın.

 • Reklamlar

  • Yerel Gelişmiş içerik reklamlarına video öğeleri için destek ve DoubleClick for Publishers (DFP) özel olarak oluşturulmuş yerel reklamlara yönelik destek eklendi.
  • NativeCustomTemplateAd arayüzüne destroy() yöntemi eklendi.
  • PublisherAdView sınıfına getVideoController(), setVideoOptions ve getVideoOptions() yöntemleri eklendi.
  • AdChoicesView sınıfı eklendi.
  • NativeAdMapper sınıfına getAdChoicesContent() ve setAdChoicesContent() yöntemleri eklendi.
  • Aynı anda birden fazla reklam birimini başlatabilen ödüllü video bağdaştırıcıları için InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter arayüzü eklendi.
 • Şifreler için Smart Lock

  Smart Lock ile kimlik jetonlarının davranışı iyileştirildi. Uygulamaların artık setIdTokenRequested(true) çağrısı yaparak açıkça bir jeton istemesi gerekiyor. Ayrıca uygulamalar, setServerClientId() ve setIdTokenNonce() yöntemlerini kullanarak jeton için audience ve nonce değerlerini belirtebilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki API referans güncellemelerine bakın:

  • CredentialRequest sınıfına getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId() ve isIdTokenRequested() yöntemleri eklendi.
  • CredentialRequest.Builder sınıfına setIdTokenRequested() ve setServerClientId() yöntemleri eklendi.
  • HintRequest sınıfına getIdTokenNonce(), getServerClientId() ve isIdTokenRequested() yöntemleri eklendi.
  • HintRequest.Builder sınıfına setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested() ve setServerClientId() yöntemleri eklendi.
 • Bilinirlik

 • Google ile Oturum Açma

  Oyun geliştiricilerinin, sunucu tarafı kimlik doğrulamasını basitleştirmek için Google ile Oturum Açma API'sini kullanma olanağı eklendi. Daha fazla bilgi edinmek için GoogleSignInOptionsExtension arayüzünü, GoogleSignInOptions sınıfını ve GoogleSignInOptions.Builder.addExtension() yöntemini inceleyin. Oyunlarınıza sunucu tarafı kimlik doğrulamasını entegre etme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Play Games Hizmetleri'ne Sunucu Tarafı Erişimi Etkinleştirme bölümüne bakın.

 • Google Fit

  Google Fit platformuna tansiyon, kan şekeri, oksijen doygunluğu, vücut pozisyonu, vücut sıcaklığı ve üreme sağlığı verileri dahil olmak üzere daha çeşitli sağlık verileri yazmanızı sağlayan yeni sağlık verisi türleri eklendi. Daha fazla bilgi edinmek için HealthDataTypes ve HealthDataFields sınıflarını inceleyin.

 • Haritalar

  Bu sürümde, çoklu çizgiler ve poligonların ve dairelerin dış çizgileri için özel stil özellikleri sunulmaktadır.

  • Artık rastgele veri nesnelerini geometri nesnelerinizle birlikte depolayabilirsiniz. Örneğin, bir çoklu çizgiye veri nesnesi eklemek için setTag() yöntemini çağırın.
  • Özelliklerin tam listesi, hata düzeltmeleri ve diğer notlar için Maps Android API'nin sürüm notlarına bakın.
 • Yakındakiler

  Cihazların neredeyse ultrason ses kullanarak veri gönderip almasına izin vermek için Nearby messages.audio API'sine AudioBytes sınıfı eklendi.

 • Firebase

  Firebase'e yapılan en son güncelleme; Analytics, Authentication, Realtime Database, Storage, Test Lab for Android, Crash Reporting ve Dynamic Links gibi birçok özelliğe yönelik birçok iyileştirme içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.

Kasım 2016 - sürüm 10.0

Google Play Hizmetleri 10.0 sürümünde öne çıkanlar.

 • Google Play Hizmetleri 10.0.1 sürümüne güncellendi

  Bu sürümde, play-services-location.aar işlevinde istenmeyen WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE ve READ_PHONE_STATE izinlerinin uygulama manifestleriyle birleştirilmesine neden olan eksik bir minSdkVersion değeri düzeltildi.

 • Android 2.3.x (Gingerbread) sürümünün kullanımdan kaldırılması

  Google Play Hizmetleri 10.0.x, Android sürüm 2.3.x (Gingerbread) için tam destek içeren nihai sürümdür. 10.0.x'ten sonraki SDK sürümleri kullanılarak geliştirilen uygulamalar Android Gingerbread cihazlarda Google Play Hizmetleri'ne bağlanamaz. Uygulamanızın Android Gingerbread desteğini genişletmek amacıyla birden fazla APK oluşturma da dahil olmak üzere seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android Geliştiricileri Blogu'na göz atın.

 • Yayınlama

  Cast API'nin Kasım sürümü, uygulama geliştiricilere aşağıdaki alanlarda iyileştirilmiş işlevler sunar:

 • Konum

  • Bluetooth Düşük Enerji (BDE) taramalarında iyileştirmeler.
 • Yakındakiler

 • Firebase

  • Firebase'in en son güncellemesi, yeni bir Firebase App Indexing API'nin kullanıma sunulması da dahil olmak üzere birçok özellik genelinde çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içeriyor. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.

Ekim 2016 - sürüm 9.8

Google Play Hizmetleri 9.8 sürümünde öne çıkanlar.

 • Reklamlar

  • Reklamları Google Mobile Ads SDK'sını kullanan uygulamalarda oluşturulan DoubleClick Campaign Manager reklamverenleri için Aktif Görüntüleme trafik ölçümü verileri koleksiyonu eklendi.
 • Yayınlama

  Cast API v3.3, uygulama geliştiricilere aşağıdaki alanlarda iyileştirilmiş işlevler sağlar:

  • Reklam oynatılırken arama çubuğunun görünümü iyileştirildi ve arka plan poster resmi bulanıklaştırıldı.
  • Mini kumandaların stilini özelleştirme olanağı eklendi.
  • ImagePicker nesnesine, kullanıcı arayüzünde görüntülenmek üzere seçilecek resmin türü ve boyutu hakkında ipuçları sağlayan ImageHints sınıfı eklendi.
  • Bu sürüm hakkında daha fazla bilgi edinmek için Cast SDK v3.3 bölümüne bakın.
 • Sığdır

  • Fit artık uygulamanızın Google Fit Android uygulaması kullanıcıları tarafından oluşturulan fitness hedeflerini okumasına olanak tanıyan bir Hedefler API'si içeriyor.
 • Google ile Oturum Açma

  • Kullanıcıların Credentials API kullanan uygulamalarda hesaplarıyla ilişkili telefon numaralarını tek bir dokunuşla doldurma özelliği eklendi.
 • Yakındakiler

 • Firebase

  • Firebase'in en son güncellemesi, birçok özellik genelinde çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.

Eylül 2016 - sürüm 9.6

Google Play Hizmetleri 9.6 sürümünde öne çıkanlar.

 • Google Play hizmetleri 9.6.1 olarak güncellendi Bu sürüm, WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE ve READ_PHONE_STATE izinlerinin istenmeyen uygulama manifestleriyle birleştirilmesine neden olan, play-services-location.aar uygulamasındaki eksik minSdkVersion değerini düzeltir.

 • Reklamlar

  • Mobil web ve mobil uygulama reklam yayıncılarına masaüstü reklamlarda kullanılabilen aynı sorun giderme ve önizleme işlevlerini sağlamak için MobileAds sınıfına bir yayıncı teşhis API'si yöntemi (openDebugMenu) eklendi.
 • Yayınlama

  Cast API v3.2, uygulama geliştiricilere aşağıdaki alanlarda iyileştirilmiş işlevler sağlar:

  • Reklam Modu: Kumandaları ve bildirim kontrolünü, reklamlar yayınlanırken kontrollerin devre dışı bırakıldığı bir moda geçirin.
  • Canlı Mod: Canlı video ve ses akışlarında artık oynat/duraklat düğmesi yerine oynat/durdur düğmesi bulunmaktadır.
  • Bu sürüm hakkında daha fazla bilgi edinmek için Cast SDK v3.2 bölümüne bakın.
 • Haritalar

  • Özel harita stiliyle tanışın: Artık yol, park, işletme vb. özelliklerin görünümünü değiştirmek (hatta gizlemek) için haritanızın stilini belirleyebilirsiniz.
  • İşletmelerin önemli yerleri (ÖY) artık haritada varsayılan olarak görünür. İşletme ÖY'leri mağazalar, restoranlar ve oteller gibi işletmeleri temsil eder. Özel harita stilini kullanarak bunları gizleyebilirsiniz.
  • Ayrıntılar ve önemli notlar için Haritalar Android API sürüm notları'na göz atın.
 • Yerler

  • Yerler otomatik tamamlama isteğinin kapsamını tek bir ülkeyle kısıtlamak için setCountry yöntemi eklendi.
 • Firebase

  • Firebase'in en son güncellemesi, birçok özellik genelinde çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Android SDK Sürüm Notları'na göz atın.

Ağustos 2016 - sürüm 9.4

Google Play Hizmetleri 9.4 sürümünde öne çıkanlar.

 • Google ile Oturum Açma

  • GoogleSignInAccount, oturum açmış kullanıcıların soyadına ve verilen adlarına erişim izni vermek için artık getFamilyName() ve getGivenName() yöntemlerini içeriyor.
 • Google Artı

  Plus.API (Plus.PeopleApi ve Plus.AccountApi dahil) kullanımdan kaldırıldı. Paylaşım ve "+1" düğmeleri gibi tüm Google+ kullanıcı arayüzü widget'ları desteklenmeye devam etmektedir.

  • Google ile Oturum Açma ile entegrasyon yapmak istiyorsanız şuna geçin: GoogleSignInApi.
  • Uygulamanız sosyal bilgilere ve daha kapsamlı profil verilerine ihtiyaç duyuyorsa Android Kişiler Sağlayıcı'ya veya platformlar arası Kişiler API'sine göz atın. Uygulamanızın kullanıcı tabanına ait sosyal grafikleri aracılığıyla dağıtımını geliştirmek için Firebase Invites'ı kullanın.

  Ayrıntılar için Plus.API desteğinin sonlandırılmasıyla ilgili notlara bakın.

 • Yayınlama

  Cast API v3, uygulama geliştiricileri için artık aşağıdaki alanlarda iyileştirilmiş işlevler içermektedir:

 • Yerler

 • Haritalar

  • Kamera hareketinin başlatılması, devam eden ve bitiş etkinlikleri için bir dizi yeni kamera değişim dinleyicisi eklendi.
  • İşaretçilerle ilişkilendirilmiş rastgele veri nesnelerini depolama ve alma özelliği eklendi.
  • Tercih edilen minimum ve maksimum yakınlaştırma düzeylerini ayarlama olanağı eklendi.
  • Kullanıcıların kaydırma ve kaydırma sınırlarını kısıtlama özelliği eklendi.
  • Daha fazla bilgi edinmek için en yeni Google Haritalar Android API'leri Sürüm Notları'na bakın.
 • Security

 • Firebase

  • Firebase'in en son güncellemesi, birçok özellik genelinde çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Sürüm Notları'na bakın.

Haziran 2016 - sürüm 9.2

Google Play Hizmetleri 9.2 sürümünde öne çıkanlar.

 • Google Play hizmetleri 9.2.1 sürümüne güncellendi Bu sürüm, 9.2.0 sürümünde yer alan proguard.txt dosyasıyla ilgili aşağıdaki hataların ortaya çıkmasına neden olan bir sorunu düzeltir:

  • Gradle kaynak küçültücü kullanılan Android projelerinde aşağıdaki hata meydana gelir:

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • Jack araç zincirinin kullanıldığı Android projelerinde aşağıdakine benzer hatalar ortaya çıkar:

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • Reklamlar

  • NativeAdOptions.Builder sınıfına setAdChoicesPlacement yöntemi eklendi. Uygulama yayıncıları, yerel reklamlardaki Reklam Seçenekleri simgesinin konumunu belirtmek için bu yöntemi kullanabilir.
  • Video reklam oynatma işlevi, birkaç hata düzeltmesiyle iyileştirildi.
 • Bilinirlik

  Aware API, yedi konum ve bağlam sinyalini tek bir API'de birleştirerek sistem kaynakları üzerinde minimum etkisi olan, bağlama dayalı güçlü özelliklere sahip uygulamalar oluşturabilmenizi sağlar. İki grup API içerir:

  • Snapshot API, uygulamaların yedi sinyalden herhangi birinin geçerli değerini almasını sağlar.
  • Fence API, uygulamaların kullanıcı bağlamındaki değişikliklere tepki vermesini sağlar.
 • Yayınlama

  Cast API v3, uygulama geliştiricilere aşağıdaki alanlarda iyileştirilmiş işlevler sunar:

  • Oturum durumu yönetimi
  • Bağlanma, bağlantıyı kesme ve mantığı yeniden bağlama
  • Kullanıcı deneyimi uygulaması ve kullanıcı arayüzü
  • Daha çeşitli cihaz türleri için destek
  • Bu sürüm hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Cast SDK v3'e bakın.
 • Firebase

  • Firebase'in en son güncellemesi, birçok özellik genelinde çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerir. Daha fazla bilgi için Firebase Sürüm Notları'na bakın.
 • Google Fit

  • Android Wear'da adım sayısı ölçümünün hem kadranlarda ve uygulamalarda tutarlı olmasını hem de HistoryApi#readdailyTotal ile kalıcı olmasını sağlayan adım sayısı iyileştirmesi
  • Depolanan veriler başka bir uygulama tarafından güncellendiğinde uygulamanızın dahili veri önbelleğini güncellemesine izin vermek için HistoryApi#registerDataUpdateListener() işleviyle veri güncellemelerini dinleyin.
  • Su tüketimini ölçmek için kullanılan yeni bir hidrasyon veri türü eklendi.
 • Konum

  • Pil yönetimi ve etkinlik tanıma da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler.
 • Haritalar

  • Yeni MarkerOptions.zIndex() yöntemi, bir işaretçinin haritadaki diğer işaretçilere göre yığın sırasını ayarlar.
  • Karo yer paylaşımlarında bir şeffaflık faktörü ayarlayabilirsiniz. Böylece kullanıcılar, yer paylaşımlı karoların altındaki temel haritayı görebilir.
  • Daireleri tıklanabilir yapmak ve daha sonra, tıklama etkinliklerini dinlemek için bir OnCircleClickListener öğesini kullanmak artık daha kolay.
  • Ayrıntılar ve önemli notlar için Haritalar Android API sürüm notları'na göz atın.
 • Mobil Vizyon

  • Mobile Vision barkod algılama ve yüz algılama özelliğinin gerektirdiği bir hizmetle ilgili sorunlar çözüldü. Tüm kullanıcılar, barkod ve yüz algılama işlevlerini tekrar kullanabilir. Daha fazla bilgi için Mobil Vizyon Sürüm Notları'na bakın.
  • Metin API'si eklendi: Fotoğraflardaki Latin karakter metinleri (İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca vb.) için optik karakter tanıma özelliği eklendi. Text API, metnin kendisini ve metnin kuruluş yapısını (paragraflar, satırlar, kelimeler) döndürür.
 • Yakındakiler

  • Kullanıcıların yakındaki işaretçiler ve akıllı cihazlarla ilişkili uygulamalar ve web siteleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için Etrafımda bildirimleri eklendi.
  • Nearby.Message, arka planda Eddystone işaretçilerini ve iBeacon'ları tarayabilir, böylece filtreleriyle eşleşen işaretçiler bulunduğunda istemci uygulamaları uyandırılır. Daha fazla bilgi edinmek için Yakınlarda.Mesajlar bölümüne bakın.
  • Bu sürüm, istemcilerin işaretçilerini yönetmek için Proximity Beacon API'yi kullanma gerekliliğini ortadan kaldırır. Nearby, artık ayrıştırılmış BDE reklamlarını doğrudan döndürecek ve müşterilerin bu reklamları yorumlamak için kendi çözümlerini kullanmalarına olanak tanıyacaktır.
  • Mesafe tahminleri ve RSSI bilgileri artık ön plan işaretçisi istemcilerine döndürülüyor.

Mayıs 2016 - sürüm 9.0

Google Play Hizmetleri 9.0 sürümünde öne çıkanlar.

 • Google Play Hizmetleri 9.0.2 sürümüne güncellendi Google Play Hizmetleri 9.0.2 sürümü kullanıma sunuldu. Bu sürümde, FirebaseAuthApi bazı cihazlarda bulunmadığı için Firebase Authentication ile ilgili bilinen bir sorun düzeltildi. Bu cihazlar Kimlik Doğrulama API'lerini kullanmaya çalıştığında FirebaseApiNotAvailableException hatası oluşur.

 • Google Play Hizmetleri 9.0.1 sürümüne güncellendi

  Google Play Hizmetleri 9.0.1 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürüm, 9.0.0 sürümünde aşağıdaki sorunları düzeltmektedir:

  • ContextCompat.getNoBackupFilesDir() ile bir sınıf değişikliği derleme hatasını düzeltir.
  • Uygulamanız ProGuard son işleme yöntemini kullandığında, Google Play Hizmetleri APK'sının olmadığı cihazlarda AdMob reklamlarının sunulmasıyla ilgili bilinen bir sorunu giderir.
 • Firebase

  Firebase, mobil geliştiricilere uygulamalarını geliştirmek, kullanıcı tabanlarını büyütmek ve uygulama içi reklamlardan gelir elde etmek için ihtiyaç duydukları araçları ve altyapıyı sunar. Bu sürümde, Firebase API'leri artık Google Play Hizmetleri'nde kullanılabilir ve yeni ürünler içerir: Firebase Analytics, Firebase Storage, Firebase Remote Config, Firebase Crash Reporting, Firebase Dynamic Links ve Firebase Notifications.

  Farklı Firebase özellikleri için kullanılabilen kitaplıkların listesi için Firebase kitaplıkları bölümüne bakın. Aşağıdaki özellikler artık Google Play Hizmetleri 9.0 SDK'sında Firebase'in bir parçasıdır:

  • Uygulama Davetleri (yeni adıyla Firebase Davetleri) hâlâ com.google.android.gms.appinvite adresinde kullanılabilir durumda ancak yine de com.google.firebase:firebase-invites platformunu kullanmanız gerekecek.

  • Firebase Cloud Messaging, Google Cloud Messaging API'yi temel alır ve iyileştirir. com.google.android.gms.gcm ile Google Cloud Messaging'i kullanmaya devam edebilirsiniz ancak com.google.firebase:firebase-messaging sürümüne yükseltmenizi öneririz.

  Firebase hakkında daha fazla bilgi için https://firebase.google.com/ adresini ziyaret edin.

 • Reklamlar

  • Ödüllü Video Yayıncı API'si artık özel etkinlikler için destek içeriyor.
  • Doğal ekspres videolar artık videoların görüntülenme şeklini kontrol edebilen API'ler içeriyor. Bu API'ler arasında başlangıçtaki ses kapatma durumunu belirtme ve video tamamlandığında geri çağırma işlevleri de yer alıyor.
  • Özel Arama Reklamları, uygulama geliştiricilerin, kullanıcı sorgularına göre son derece alakalı reklamlar içeren uygulama içi arama etkinliklerinden para kazanmalarına olanak tanıyan, mobil uygulamalar için güncellenmiştir. Bu güncellemeyle birlikte, uygulama içi para kazanma çözümü, masaüstü veya mobil web'de sunulan çözümlere eşdeğer olacak. Uygulama geliştiriciler artık uzantıların, düzenlerin, ilişkilendirme seçeneklerinin, geri çağırmaların ve özel reklam simgelerinin tamamına erişebilir.
  • MobileAds API artık setAppVolume() kullanarak video reklamların tercih edilen hacmini ayarlama ve setAppMuted() kullanarak video reklamları yoksayma desteği içeriyor.
  • MobileAds initialize(android.content.Context, java.lang.String) yöntemi artık kullanımdan kaldırılmıştır. Bunun yerine, initialize(android.content.Context) yöntemi kullanımdan kaldırılmıştır.
  • MediationNativeListener arayüzünde artık mobil reklam ağlarının gösterim kaydederken çağırabileceği bir yöntem (onAdImpression()) bulunmaktadır.
 • Yakındakiler

  • Yakındaki izin kullanıcı arayüzü ve izin modeli basitleştirilmiştir.
   • Ayrıntılı konum iznine sahip uygulamalar, ek izin olmadan BDE İşaretçilerini tarayabilir.
   • Uygulama GoogleAPIClient connect() yöntemini çağırdığında kullanıcılara kaydolma iletişim kutuları gösterilir.
 • Oyunlar

  • İstemci SDK'sı, iki yeni tahminle Player Stat API'yi iyileştirmek için güncellenecektir: Sonraki 28 gün içindeki oyuncu harcamasını ve bir oyuncunun %95'lik yüzdelik harcama yapan olma olasılığını tahmin etme.
  • Video Kaydetme API'sinin yaygın olarak kullanılabilmesi için istemci SDK'sı güncellemeleri.
 • Google Cloud Mesajlaşma

  • Google Cloud Messaging (GCM) Firebase ile entegredir. Mevcut GCM kullanıcıları, GCM'yi kesintisiz olarak kullanmaya devam edebilir. Ancak, kullanıcıların gelecekteki yeni özellik ve geliştirme sürümlerinden yararlanabilmeleri için yeni ve basitleştirilmiş Firebase Cloud Messaging (FCM) API'lerine yükseltmenizi önemle tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi edinmek için Android için GCM İstemci Uygulaması'nı Firebase Cloud Messaging'e taşıma bölümüne bakın.
 • Mobil Vizyon

  • Mobile Vision'ın gerektirdiği bir hizmet, bu hizmetle ilgili bir sorun nedeniyle artık devre dışı bırakıldı. Bu, daha önce yüz veya barkod algılamayı kullanmamış kullanıcıların bu özellikleri kullanmasını engelleyecektir. Bu sorun çözülene kadar uygulamanıza yeni Mobil Görüş özellikleri eklemenizi önermiyoruz.
  • Mobil Görüş özelliklerini kullanan uygulamalarda, yüz veya barkod dedektörünü kullanmadan önce algılayıcının hazır olduğunu onaylamak için FaceDetector.isOperational() veya BarcodeDetector.isOperational() seçeneklerini işaretleyin.
 • Kimlik Doğrulama

  GoogleAuthUtil, Google Play Hizmetleri SDK'sındaki -auth API bölmesine taşındı. Uygulamanız GoogleAuthUtil.getToken() kullanıyorsa aşağıdakine benzer bir hata görebilirsiniz:

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  Android'de REST API'ye erişmeniz gerekiyorsa build.gradle dosyanıza -auth bölmesini ekleyin:

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  Aksi takdirde, güvenlik ve kullanıcı deneyimiyle ilgili en son iyileştirmeleri uygulamanıza dahil etmek için uygulamanızı Google ile Oturum Açma API'sine taşımanızı öneririz. Daha fazla bilgi edinmek için Google ile Oturum Açma ile ilgili en iyi uygulamalar rehberimize göz atın.

9.0.0 sürümüyle ilgili bilinen sorunlar

Uygulamanız AdMob kullanıyorsa ve ProGuard işleme sonrası sürecini kullanıyorsa ProGuard yapılandırmanızı ayarlamadığınız veya uygulamanızı Google Play Hizmetleri sürüm 9.0.1 SDK'sını kullanacak şekilde güncellemediğiniz sürece uygulamanız Google Play Hizmetleri APK'sı olmayan cihazlara reklam sunamaz. Uygulamanız Google Play Hizmetleri 9.0.0 SDK'sını kullanacak şekilde güncellendikten sonra reklamların bu cihazlara sunulmasını sağlamak için ProGuard yapılandırma dosyanıza aşağıdaki saklama seçeneğini ekleyin:

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

Aralık 2015 - sürüm 8.4

Google Play Hizmetleri 8.4 sürümünde öne çıkanlar.

 • Google Haritalar

  • Bu sürümde bir dizi yeni etkinlik işleyici kullanıma sunulmuştur:
  • İlgili nesnede setClickable(boolean) yöntemini çağırarak çoklu çizgilerin, poligonların ve zemin bindirmelerinin tıklanabilirliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
  • Çeşitli hata düzeltmeleri. Ayrıntılar, Google Haritalar sürüm notlarında mevcuttur.
 • Google Rehber

 • Google ile Oturum Açma

  • Kullanıcılar Google Ayarları > Bağlı Uygulamalar'a giderek bir uygulamanın erişimini iptal ettiklerinde, Google Play Hizmetleri önbelleğe alınan oturum açma durumunu temizlemek için İptal hizmetini başlatır.
  • setBarındırılanDomain oluşturucu yöntemini kullanarak, GoogleSignInOptions nesnesini kullanıcılardan yalnızca Google Apps alanınızdaki hesaplarla oturum açmalarını isteyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
  • onUploadServerAuthCode geri çağırma işlevi ve ilgili işlevler kaldırıldı. Arka ucunuz için erişim jetonu almak istiyorsanız requestServerAuthCode ve getServerAuthCode yöntemlerini kullanın. Ayrıntılar için Sunucu Tarafı Erişimi Etkinleştirme bölümüne bakın.
 • Google Fit Geçmişi

  • Google Fit History API, artık Google Fit'te depolanan verileri güncellemeyi kolaylaştıran yeni bir yöntem (updateData) içeriyor. updateData sayesinde artık Google Fit'e eklemek istediğiniz yeni bir veri noktasıyla çakışan mevcut veri noktalarını silmeniz gerekmez. Yeni veri noktasıyla çakışan mevcut veri noktaları silinerek çakışmalar otomatik olarak çözülür.
 • Etrafımda Mesajlaşma

 • Uygulama Davetleri

  • E-posta tabanlı davetler gönderirken artık uygulamanızdan özel resim, davetiyenin yükleme düğmesi için özel harekete geçirici mesaj metni ve davetiye e-postası için özel HTML gibi ek veriler ekleyebilirsiniz.
 • Vision API

 • Konum Hizmetleri

  • Konumu belirlemek için kablosuz ağ veya baz istasyonlarını kullanırken doğruluk artırıldı.

Bilinen Sorunlar

 • Android Wear'ın en son sürümüne yönelik emülatörler şu anda kullanılamıyor.

Kasım 2015 - sürüm 8.3

Google Play Hizmetleri 8.3 sürümünde öne çıkanlar.

 • Google ile Oturum Açma - Yeni GoogleSignIn API, temel Google hesabı işlevlerini uygulamanıza entegre etmeyi önemli ölçüde kolaylaştırır. Değişikliklerden bazıları şunlardır:
  • Artık yeniden bağlantı kurmak zorunda kalmadan GoogleApiClient oturum açma durumunu değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için SIGN_IN_MODE_OPTIONAL ve SIGN_IN_MODE_REQUIRED sayfasını inceleyin.
  • Sunucuyla kimlik doğrulaması yaparken entegrasyonu basitleştirir.
  • Oturum açılmış bir hesabı almak için artık sistem iznine ihtiyaç yoktur.
  • Yeniden tasarlanmış Oturum Aç düğmesi.
 • Konum Hizmetleri
  • Çok Amaçlı Konum Sağlayıcı için pil iyileştirmeleri.
  • Yeni flushLocations() yöntemi, toplu işlemin gerçekleşmesini beklemek yerine toplu konumları hemen geri döndürmenizi sağlar.
 • Uygulama Ölçümü - Bu sürümde, uygulama içi satın alma etkinlikleriyle ilgili anonim istatistikler toplamayı sağlayan bir özellik eklendi.
 • Muhtelif İyileştirmeler: Google Play hizmetlerinde aşağıdakiler gibi çeşitli iyileştirmeler ve değişiklikler yapılmıştır:
  • Yeni AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies yöntemi, Aileler için programını etkinleştiren uygulamaların, belirli bir reklam isteğinin Aileler için ile uyumlu reklamlar döndürüp döndürülmeyeceğini belirtmesine olanak tanır.
  • ResolvingResultCallbacks, kullanıcı etkileşimi gerektiğinde API çağrıları tarafından döndürülen çözümleri otomatik olarak başlatmak için kullanılabilir
  • CastRemoteDisplayLocalService, yerel hizmet oluşturulduğunda çağrılan yeni bir geri çağırma (onServiceCreated) sunar.
  • GoogleApiClient.dumpAll() yöntemi, yaşam döngüsü sorunlarında hata ayıklamaya yardımcı olmak için kullanılabilir.
  • Artık CameraSource üzerinde programatik olarak setAutoFocusEnabled() yapabilirsiniz.
  • DataApi artık PutDataRequest.isUrgent() yöntemiyle giyilebilir bir cihazla senkronize edilecek öğelerin aciliyetini belirtmenize olanak tanıyor.
  • Credentials API'si, -base konumundan -auth kitaplığına taşındı. Derleme hatalarını önlemek için compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' eklemeniz gerekebilir.

Bilinen Sorunlar

 • google-services eklentisini kullanırken "com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0 bulundu, ancak 8.1.0 sürümü gerekli" hatasını alırsanız lütfen google-services eklentisini 1.5.0-beta2 veya daha yeni bir sürüme geçirin.

Eylül 2015 - sürüm 8.1

Google Play Hizmetleri 8.1 sürümünde öne çıkanlar.

 • Marshmallow İzin modeli için destek ekler.
 • Play Games Oyuncu İstatistikleri API'sı: Oyun yaşam döngüsü boyunca oyuncu deneyimlerini belirli oyuncu segmentlerine göre uyarlamanızı sağlayan yeni bir API. Oyuncu segmentleri oyuncunun ilerleme durumuna, harcamalarına ve etkileşimine dayalıdır.
 • Google Maps Android API - Giyilebilir uygulamalar için ambiyans modu için yeni destek. Ambiyans modu her zaman açık uygulamalar içindir ve kullanıcı artık uygulamayı aktif olarak kullanmadığında etkinleştirilir.
 • Uygulama Davetleri: Artık uygulamanızdan gönderilen e-posta davetiyesini özelleştirebilirsiniz.
 • Yakınlardaki Mesajlar API'si - Etkin bir Yakındaki yayını veya aboneliğin süresi dolduğunda uygulamanız geri çağırmalar alır.
 • Google Places API - AutocompletePrediction'a üç yeni yöntem eklendi. Böylece, yer açıklamasının birincil ve ikincil bölümlerine ve açıklamanın tam metnine kolayca erişebilirsiniz. Bu yöntemler, kullanımdan kaldırılan getDescription() ve getMatchedSubstrings() yöntemlerinin yerini almıştır. Daha fazla ayrıntı için Android için Google Places API sürüm notlarına bakın.
 • Uygulama Ölçümü: Bu sürümde ölçüm paketi eklendi. Bu paket, uygulama etkinlikleri hakkında anonim istatistikler (kullanıcının uygulamanızı ilk kez açması gibi) toplamaya yönelik özellikler içerir. Bu veriler doğru yapılandırılmadığı sürece toplanmaz ancak aşağıdaki kaynağı uygulamanıza ekleyerek bu istatistiklerin raporlanmasını kalıcı olarak devre dışı bırakabilirsiniz:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient, PendingResult ve OptionalPendingResult artık arayüz yerine soyut sınıflardır. PendingResult.setResultCallback adlı e-posta adresinin setResultCallback(ResultCallback<R> callback) olan imzası setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback) olarak değiştirildi. setResultCallback için, zaman aşımı parametresini kabul eden eşdeğer bir değişiklik yapıldı. Daha önce bu arayüzleri doğrudan uyguluyorsanız bunun yerine soyut sınıfları genişletmeniz gerekir. Bu sınıfları test amacıyla kullandıysanız iptal edilen veya hemen kullanılabilen bir Result sağlayabilen, sağlanan yardımcı program sınıfını PendingResults kullanmanızı öneririz.

Ağustos 2015 - sürüm 7.8

Google Play Hizmetleri 7.8'de öne çıkan özelliklerin bir özeti için duyurudaki blog yayınına bakın.

 • Mobile Vision API - Bu sürümde, fotoğraflar ve videolardaki nesneleri anlamak için yeni, gerçek zamanlı, cihaz üzerinde API kullanıma sunulmuştur. Mobil Görüş çerçevesi bir yüz algılayıcı, barkod tarayıcı ve videoda bu nesnelerin konumunu takip eden işlevler içerir.
 • Yakındaki Mesajlar API'si: Yeni Nearby Messages API'si, yakındaki cihazlar ve işaretçilerin aynı kablosuz ağda olmak zorunda kalmadan birbirlerini keşfetmeleri ve iletişim kurmaları için platformlar arası bir API sağlar.
 • Android için Smart Lock Bu sürüm, Android için Smart Lock özelliğini, yürüyüşünüzdeki benzersiz yürüyüşü algılama özelliğiyle geliştirmiştir. Bir yankı, telefonunuzla uzaklaşırsa cihaz çoğu durumda kilitlenir. Denemek için üzerinizde olduğunu algılama özelliğini etkinleştirin.
 • Yer Fotoğrafları Places API ile Yer fotoğraflarını alma ve görüntüleme desteği eklendi.

Mayıs 2015 - sürüm 7.5

Google Play Hizmetleri 7.5'te öne çıkan özelliklerin bir özeti için duyurudaki blog yayınına bakın.

 • Şifreler için Smart Lock - Bu sürümde, kimlik bilgilerini kaydedip alma ve farklı cihazlarda (ve Chrome'daki web sitelerinde) kullanıcıların otomatik olarak oturum açmasını sağlayan gms.auth.api.credentials API kullanıma sunulmuştur. Kimlik bilgilerini kaydetmek için Auth.CredentialsApi.save() yöntemini çağırın. Buna karşılık, Android cihazlarda ve Chrome'da kaydedilen kimlik bilgilerini almak için Auth.CredentialsApi.request() yöntemini çağırın.

 • Google Cloud Messaging - Bu sürüm sayesinde son kullanıcılara daha verimli bir şekilde mesaj ve bildirim gönderebilir, pil kullanımından tasarruf etmek için görev planlamasını optimize edebilir ve uygulamanızın mesaj alma şeklini basitleştirebilirsiniz. Konu mesajları, hedeflenen bir kitleye ulaşmak için kişiselleştirilmiş bildirimler oluşturmanızı sağlar. GCM mesajlarını almak ve GCM sunucusu tarafından istek üzerine bildirimleri görüntülemek için standart bir yöntem uygulamak üzere yeni GcmListenerService özelliğini kullanın. Yeni GcmNetworkManager sınıfı, tek seferlik ve periyodik görevleri pil açısından verimli bir şekilde planlamanıza ve pil kullanımını daha da optimize etmek için ağ ve cihaz şarj kısıtlamalarını belirlemenize olanak tanır.

 • Reklamlar - Bu sürümde, yayıncı tarafından oluşturulan yerel reklamlar AdMob, DFP ve AdX'e eklenir. Yayıncılar, yerel reklamlar sayesinde reklamın her bir öğesine erişebilir ve reklamı uygulama içeriklerine en uygun şekilde nasıl sunacaklarına karar verme gücüne sahiptir. AdMob, DFP ve AdX, sistem tanımlı iki biçimi destekler: uygulama yükleme ve içerik reklamları. DFP yayıncıları, kendi rezervasyon envanterlerini kullanarak özel bir yerel çözüm oluşturmak için özel yerel reklam biçimlerine de erişebilir.

 • Yayınlama - Yeni Google Cast için Oyun Yöneticisi API'leri; basitleştirilmiş iletişim modeli, gönderen cihaz başına birden fazla oyuncu ve gönderenler ile alıcı arasında özel mesajlaşma içeren oyunlar için destek sunar. Bu API, Cast deneyimiyle herhangi bir oyunu geliştirmenize olanak tanır. Yeni Uzaktan Ekran bağlantı modeli, yerel uygulamaların, özellikle de oyunların doğrudan TV'ye ikinci bir ekran yayınlamasına olanak tanır. Artık Cast ile tüm oyunlar daha büyük hale getirilebilir. Yeni Otomatik Oynatma ve Sıraya Ekleme API'leri, bağlı tüm uygulamalara senkronize edilmiş, düzenlenebilir bir medya sırası ve uyarlanabilir akışları önceden yükleme desteği sağlar.

 • Örnek Kimliği : Örnek kimliği, bir uygulamanın örneği başına benzersiz bir tanımlayıcıdır ve Örnek Kimliği bulut hizmetini kullanarak güvenlik jetonları oluşturmasını sağlar.

 • Haritalar: Bu sürüm, Google Haritalar Android API'sini Android Wear'da kullanıma sunuyor. Böylece artık doğrudan giyilebilir cihazlarda çalışan harita tabanlı uygulamalar oluşturabilirsiniz.

 • Fit: Fit API artık abone olabileceğiniz kat edilen mesafeyi ve harcanan kalori verilerini sağlıyor. Bu sürümde ayrıca, egzersiz aktiviteleri için yeni bir veri türü (TYPE_WORKOUT_EXERCISE) kullanıma sunuluyor.

 • Drive: Bu sürüm, delete() yöntemini çağırarak uygulamanız çevrimdışı olsa bile dosyaları ve klasörleri kalıcı olarak silmenize olanak tanır.

 • Uygulama Davetleri - Kulaktan kulağa pazarlama aracılığıyla uygulamanızı büyütmek için yeni appinvite API'yi kullanın. Kullanıcılarınızın, uygulamanızı kişileri ve arkadaşlarıyla paylaşmasını sağlayın. Yönlendirme ve ilk katılım akışlarınızı Google'ın desteklemesine izin verin. Böylece siz de harika bir uygulama geliştirmeye odaklanabilirsiniz.