Tích hợp tính năng quản lý ứng dụng Android vào bảng điều khiển EMM

API EMM của Google Play được cung cấp cho các nhà phát triển đã đăng ký cộng đồng EMM và hỗ trợ các yêu cầu quản lý ứng dụng cho bộ giải pháp dành cho doanh nghiệp của Android.

Đăng ký khách hàng và quản lý người dùng

Tích hợp các quy trình để giới thiệu khách hàng doanh nghiệp mới. Cho phép quản trị viên CNTT tạo tài khoản người dùng và tài khoản thiết bị mới hoặc quản lý các tài khoản hiện có từ bảng điều khiển EMM.

Bắt đầu

Hỗ trợ toàn bộ vòng đời quản lý ứng dụng

Sử dụng các tính năng được tích hợp trong Managed Google Play, cửa hàng ứng dụng dành cho doanh nghiệp của Google, để tạo trải nghiệm quản lý ứng dụng trực quan cho quản trị viên CNTT. API Play EMM cho phép bạn tích hợp trực tiếp các tác vụ như phê duyệt, cài đặt và xoá ứng dụng vào bảng điều khiển EMM.

Tìm hiểu thêm