Đăng ký Cộng đồng EMM

Android Enterprise không còn chấp nhận lượt đăng ký mới cho trình kiểm soát chính sách thiết bị (DPC) tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng API EMM của Google Play. Giờ đây, tất cả các giải pháp EMM (quản lý thiết bị di động doanh nghiệp) mới sẽ sử dụng Android Management API kèm theo DPC riêng do Google cung cấp.

Để biết thông tin về cách xây dựng một giải pháp công khai bằng API Quản lý Android, hãy xem phần Phát triển giải phápPhát hành giải pháp.

Giới thiệu về Android Management API

Android Management API cung cấp đầy đủ các tính năng quản lý thiết bị và ứng dụng của Android. DPC đi kèm, Android Device Policy, do Google cung cấp và duy trì. Android Device Policy tự động xử lý việc thực thi chính sách trên thiết bị do API đặt ra.

Giải pháp này giúp các nhà phát triển EMM không cần phải tạo, cập nhật và bảo trì DPC tuỳ chỉnh của riêng mình, đồng thời giảm đáng kể công sức phát triển cần thiết để tích hợp các tính năng mới khi các tính năng đó ra mắt.

Tiếp tục hỗ trợ API Google Play EMM

Android Enterprise vẫn cam kết hỗ trợ API EMM của Google Play cho các thành viên hiện tại của cộng đồng EMM đã có DPC tuỳ chỉnh với bộ giải pháp đã được xác thực. Tuy nhiên, chúng tôi không còn chấp nhận các lượt đăng ký mới cho các DPC tuỳ chỉnh sử dụng API Play EMM nữa.