Google Workspace eklentisi hızlı başlangıç kılavuzu

Bu hızlı başlangıç kılavuzu; ana sayfaları, bağlamsal tetikleyicileri ve üçüncü taraf API'lerine bağlanmayı gösteren basit bir Google Workspace Eklentisi oluşturur.

Eklenti; Gmail, Takvim ve Drive'da bağlamsal ve bağlamsal olmayan arayüzler oluşturur. Eklenti, rastgele bir kedi resmi ile yer paylaşımlı metinle birlikte gösteriliyor. Metin, ana sayfalar için statik veya bağlamsal tetikleyiciler için ana makine uygulaması bağlamından alınır.

Hedefler

 • Ortamınızı ayarlayın.
 • Komut dosyasını ayarlayın.
 • Komut dosyasını çalıştırın.

Ön koşullar

Bu örneği kullanmak için aşağıdaki önkoşullara ihtiyacınız vardır:

 • Google Hesabı (Google Workspace hesapları için yönetici onayı gerekebilir).
 • İnternete erişimi olan bir web tarayıcısı.

 • Bir Google Cloud projesi.

Ortamınızı ayarlama

Google Cloud Console'da Cloud projenizi açma

Henüz açık değilse bu örnek için kullanmayı düşündüğünüz Cloud projesini açın:

 1. Google Cloud konsolunda Proje seçin sayfasına gidin.

  Bir Cloud projesi seçin

 2. Kullanmak istediğiniz Google Cloud projesini seçin. Alternatif olarak Proje oluştur'u tıklayıp ekrandaki talimatları da uygulayabilirsiniz. Bir Google Cloud projesi oluşturursanız proje için faturalandırmayı etkinleştirmeniz gerekebilir.

Google Workspace eklentileri için izin ekranı yapılandırması gerekir. Eklentinizin OAuth izin ekranının yapılandırılması, Google'ın kullanıcılara ne göstereceğini tanımlar.

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > OAuth izin ekranı'na gidin.

  OAuth izin ekranına gidin

 2. Kullanıcı türü için Dahili'yi seçin ve Oluştur'u tıklayın.
 3. Uygulama kayıt formunu doldurun, ardından Kaydet ve Devam Et'i tıklayın.
 4. Şimdilik kapsam eklemeyi atlayıp Kaydet ve Devam Et'i tıklayabilirsiniz. Gelecekte Google Workspace kuruluşunuzun dışında kullanmak için bir uygulama oluşturduğunuzda Kullanıcı türü'nü Harici olarak değiştirmeniz ve uygulamanızın gerektirdiği yetkilendirme kapsamlarını eklemeniz gerekir.

 5. Uygulama kaydı özetinizi inceleyin. Değişiklik yapmak için Düzenle'yi tıklayın. Uygulama kaydı sorunsuz görünüyorsa Kontrol Paneline Dön'ü tıklayın.

Komut dosyasını kurma

Apps Komut Dosyası projesini oluşturma

 1. Yeni bir Apps Komut Dosyası projesi oluşturmak için script.new adresine gidin.
 2. Adsız proje'yi tıklayın.
 3. Apps Komut Dosyası projesini Kediler olarak yeniden adlandırın ve Yeniden adlandır'ı tıklayın.
 4. Code.gs dosyasının yanındaki Diğer > Yeniden adlandır'ı tıklayın. Dosyaya Common adını verin.
 5. Dosya ekle > Komut Dosyası'nı tıklayın. Dosyaya Gmail adını verin.
 6. Calendar ve Drive adlı 2 komut dosyası daha oluşturmak için 5. adımı tekrarlayın. Bu işlemi tamamladığınızda 4 ayrı komut dosyası dosyanızın olması gerekir.
 7. Her dosyanın içeriğini aşağıdaki ilgili kodla değiştirin:

  Common.gs

   /**
   * This simple Google Workspace Add-on shows a random image of a cat in the
   * sidebar. When opened manually (the homepage card), some static text is
   * overlayed on the image, but when contextual cards are opened a new cat image
   * is shown with the text taken from that context (such as a message's subject
   * line) overlaying the image. There is also a button that updates the card with
   * a new random cat image.
   *
   * Click "File > Make a copy..." to copy the script, and "Publish > Deploy from
   * manifest > Install add-on" to install it.
   */
  
  /**
   * The maximum number of characters that can fit in the cat image.
   */
  var MAX_MESSAGE_LENGTH = 40;
  
  /**
   * Callback for rendering the homepage card.
   * @return {CardService.Card} The card to show to the user.
   */
  function onHomepage(e) {
   console.log(e);
   var hour = Number(Utilities.formatDate(new Date(), e.userTimezone.id, 'H'));
   var message;
   if (hour >= 6 && hour < 12) {
    message = 'Good morning';
   } else if (hour >= 12 && hour < 18) {
    message = 'Good afternoon';
   } else {
    message = 'Good night';
   }
   message += ' ' + e.hostApp;
   return createCatCard(message, true);
  }
  
  /**
   * Creates a card with an image of a cat, overlayed with the text.
   * @param {String} text The text to overlay on the image.
   * @param {Boolean} isHomepage True if the card created here is a homepage;
   *   false otherwise. Defaults to false.
   * @return {CardService.Card} The assembled card.
   */
  function createCatCard(text, isHomepage) {
   // Explicitly set the value of isHomepage as false if null or undefined.
   if (!isHomepage) {
    isHomepage = false;
   }
  
   // Use the "Cat as a service" API to get the cat image. Add a "time" URL
   // parameter to act as a cache buster.
   var now = new Date();
   // Replace forward slashes in the text, as they break the CataaS API.
   var caption = text.replace(/\//g, ' ');
   var imageUrl =
     Utilities.formatString('https://cataas.com/cat/says/%s?time=%s',
       encodeURIComponent(caption), now.getTime());
   var image = CardService.newImage()
     .setImageUrl(imageUrl)
     .setAltText('Meow')
  
   // Create a button that changes the cat image when pressed.
   // Note: Action parameter keys and values must be strings.
   var action = CardService.newAction()
     .setFunctionName('onChangeCat')
     .setParameters({text: text, isHomepage: isHomepage.toString()});
   var button = CardService.newTextButton()
     .setText('Change cat')
     .setOnClickAction(action)
     .setTextButtonStyle(CardService.TextButtonStyle.FILLED);
   var buttonSet = CardService.newButtonSet()
     .addButton(button);
  
   // Create a footer to be shown at the bottom.
   var footer = CardService.newFixedFooter()
     .setPrimaryButton(CardService.newTextButton()
       .setText('Powered by cataas.com')
       .setOpenLink(CardService.newOpenLink()
         .setUrl('https://cataas.com')));
  
   // Assemble the widgets and return the card.
   var section = CardService.newCardSection()
     .addWidget(image)
     .addWidget(buttonSet);
   var card = CardService.newCardBuilder()
     .addSection(section)
     .setFixedFooter(footer);
  
   if (!isHomepage) {
    // Create the header shown when the card is minimized,
    // but only when this card is a contextual card. Peek headers
    // are never used by non-contexual cards like homepages.
    var peekHeader = CardService.newCardHeader()
     .setTitle('Contextual Cat')
     .setImageUrl('https://www.gstatic.com/images/icons/material/system/1x/pets_black_48dp.png')
     .setSubtitle(text);
    card.setPeekCardHeader(peekHeader)
   }
  
   return card.build();
  }
  
  /**
   * Callback for the "Change cat" button.
   * @param {Object} e The event object, documented {@link
   *   https://developers.google.com/gmail/add-ons/concepts/actions#action_event_objects
   *   here}.
   * @return {CardService.ActionResponse} The action response to apply.
   */
  function onChangeCat(e) {
   console.log(e);
   // Get the text that was shown in the current cat image. This was passed as a
   // parameter on the Action set for the button.
   var text = e.parameters.text;
  
   // The isHomepage parameter is passed as a string, so convert to a Boolean.
   var isHomepage = e.parameters.isHomepage === 'true';
  
   // Create a new card with the same text.
   var card = createCatCard(text, isHomepage);
  
   // Create an action response that instructs the add-on to replace
   // the current card with the new one.
   var navigation = CardService.newNavigation()
     .updateCard(card);
   var actionResponse = CardService.newActionResponseBuilder()
     .setNavigation(navigation);
   return actionResponse.build();
  }
  
  /**
   * Truncate a message to fit in the cat image.
   * @param {string} message The message to truncate.
   * @return {string} The truncated message.
   */
  function truncate(message) {
   if (message.length > MAX_MESSAGE_LENGTH) {
    message = message.slice(0, MAX_MESSAGE_LENGTH);
    message = message.slice(0, message.lastIndexOf(' ')) + '...';
   }
   return message;
  }
  
   

  Gmail.gs

   /**
   * Callback for rendering the card for a specific Gmail message.
   * @param {Object} e The event object.
   * @return {CardService.Card} The card to show to the user.
   */
  function onGmailMessage(e) {
   console.log(e);
   // Get the ID of the message the user has open.
   var messageId = e.gmail.messageId;
  
   // Get an access token scoped to the current message and use it for GmailApp
   // calls.
   var accessToken = e.gmail.accessToken;
   GmailApp.setCurrentMessageAccessToken(accessToken);
  
   // Get the subject of the email.
   var message = GmailApp.getMessageById(messageId);
   var subject = message.getThread().getFirstMessageSubject();
  
   // Remove labels and prefixes.
   subject = subject
     .replace(/^([rR][eE]|[fF][wW][dD])\:\s*/, '')
     .replace(/^\[.*?\]\s*/, '');
  
   // If neccessary, truncate the subject to fit in the image.
   subject = truncate(subject);
  
   return createCatCard(subject);
  }
  
  /**
   * Callback for rendering the card for the compose action dialog.
   * @param {Object} e The event object.
   * @return {CardService.Card} The card to show to the user.
   */
  function onGmailCompose(e) {
   console.log(e);
   var header = CardService.newCardHeader()
     .setTitle('Insert cat')
     .setSubtitle('Add a custom cat image to your email message.');
   // Create text input for entering the cat's message.
   var input = CardService.newTextInput()
     .setFieldName('text')
     .setTitle('Caption')
     .setHint('What do you want the cat to say?');
   // Create a button that inserts the cat image when pressed.
   var action = CardService.newAction()
     .setFunctionName('onGmailInsertCat');
   var button = CardService.newTextButton()
     .setText('Insert cat')
     .setOnClickAction(action)
     .setTextButtonStyle(CardService.TextButtonStyle.FILLED);
   var buttonSet = CardService.newButtonSet()
     .addButton(button);
   // Assemble the widgets and return the card.
   var section = CardService.newCardSection()
     .addWidget(input)
     .addWidget(buttonSet);
   var card = CardService.newCardBuilder()
     .setHeader(header)
     .addSection(section);
   return card.build();
  }
  
  /**
   * Callback for inserting a cat into the Gmail draft.
   * @param {Object} e The event object.
   * @return {CardService.UpdateDraftActionResponse} The draft update response.
   */
  function onGmailInsertCat(e) {
   console.log(e);
   // Get the text that was entered by the user.
   var text = e.formInput.text;
   // Use the "Cat as a service" API to get the cat image. Add a "time" URL
   // parameter to act as a cache buster.
   var now = new Date();
   var imageUrl = 'https://cataas.com/cat';
   if (text) {
    // Replace forward slashes in the text, as they break the CataaS API.
    var caption = text.replace(/\//g, ' ');
    imageUrl += Utilities.formatString('/says/%s?time=%s',
      encodeURIComponent(caption), now.getTime());
   }
   var imageHtmlContent = '<img style="display: block; max-height: 300px;" src="'
     + imageUrl + '"/>';
   var response = CardService.newUpdateDraftActionResponseBuilder()
     .setUpdateDraftBodyAction(CardService.newUpdateDraftBodyAction()
       .addUpdateContent(imageHtmlContent,CardService.ContentType.MUTABLE_HTML)
       .setUpdateType(CardService.UpdateDraftBodyType.IN_PLACE_INSERT))
     .build();
   return response;
  }
  
   

  Calendar.gs

   /**
   * Callback for rendering the card for a specific Calendar event.
   * @param {Object} e The event object.
   * @return {CardService.Card} The card to show to the user.
   */
  function onCalendarEventOpen(e) {
   console.log(e);
   var calendar = CalendarApp.getCalendarById(e.calendar.calendarId);
   // The event metadata doesn't include the event's title, so using the
   // calendar.readonly scope and fetching the event by it's ID.
   var event = calendar.getEventById(e.calendar.id);
   if (!event) {
    // This is a new event still being created.
    return createCatCard('A new event! Am I invited?');
   }
   var title = event.getTitle();
   // If necessary, truncate the title to fit in the image.
   title = truncate(title);
   return createCatCard(title);
  }
  
   

  Drive.gs

   /**
   * Callback for rendering the card for specific Drive items.
   * @param {Object} e The event object.
   * @return {CardService.Card} The card to show to the user.
   */
  function onDriveItemsSelected(e) {
   console.log(e);
   var items = e.drive.selectedItems;
   // Include at most 5 items in the text.
   items = items.slice(0, 5);
   var text = items.map(function(item) {
    var title = item.title;
    // If neccessary, truncate the title to fit in the image.
    title = truncate(title);
    return title;
   }).join('\n');
   return createCatCard(text);
  }
  
   

 8. Proje Ayarları'nı Proje ayarları simgesi tıklayın.

 9. "appsscript.json" manifest dosyasını düzenleyicide göster kutusunu işaretleyin.

 10. Düzenleyici'yi tıklayın.

 11. appsscript.json dosyasını açın ve içeriğini aşağıdaki kodla değiştirin, ardından Kaydet'i Kaydet simgesi tıklayın.

  appsscript.json

    {
   "timeZone": "America/New_York",
   "dependencies": {
   },
   "exceptionLogging": "STACKDRIVER",
   "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/calendar.addons.execute",
    "https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly",
    "https://www.googleapis.com/auth/drive.addons.metadata.readonly",
    "https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.action.compose",
    "https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.current.message.readonly",
    "https://www.googleapis.com/auth/gmail.addons.execute",
    "https://www.googleapis.com/auth/script.locale"],
   "runtimeVersion": "V8",
   "addOns": {
    "common": {
     "name": "Cats",
     "logoUrl": "https://www.gstatic.com/images/icons/material/system/1x/pets_black_48dp.png",
     "useLocaleFromApp": true,
     "homepageTrigger": {
      "runFunction": "onHomepage",
      "enabled": true
     },
     "universalActions": [{
      "label": "Learn more about Cataas",
      "openLink": "https://cataas.com"
     }]
    },
    "gmail": {
     "contextualTriggers": [{
      "unconditional": {
      },
      "onTriggerFunction": "onGmailMessage"
     }],
     "composeTrigger": {
      "selectActions": [{
       "text": "Insert cat",
       "runFunction": "onGmailCompose"
      }],
      "draftAccess": "NONE"
     }
    },
    "drive": {
     "onItemsSelectedTrigger": {
      "runFunction": "onDriveItemsSelected"
     }
    },
    "calendar": {
     "eventOpenTrigger": {
      "runFunction": "onCalendarEventOpen"
     }
    }
   }
  }
  
   

Cloud proje numarasını kopyalayın

 1. Google Cloud konsolunda Menü > IAM ve Yönetici > Ayarlar'a gidin.

  IAM ve Yönetici Ayarları'na git

 2. Proje numarası alanına değeri kopyalayın.

Apps Komut Dosyası projesinin Cloud projesini ayarlayın

 1. Apps Komut Dosyası projenizde Proje Ayarları'nı Proje ayarları simgesi tıklayın.
 2. Google Cloud Platform (GCP) Project (Google Cloud Platform (GCP) Projesi) bölümünde Change project (Projeyi değiştir) seçeneğini tıklayın.
 3. GCP proje numarası alanına Google Cloud proje numarasını yapıştırın.
 4. Proje ayarla'yı tıklayın.

Test dağıtımı yükleme

 1. Apps Komut Dosyası projenizde Düzenleyici'yi tıklayın .
 2. Dağıt > Dağıtımları test et'i tıklayın.
 3. Yükle > Bitti'yi tıklayın.

Komut dosyasını çalıştırma

 1. Gmail'e gidin.
 2. Eklentiyi açmak için sağ taraftaki panelde Kediler'i tıklayın.
 3. İstenirse eklentiyi yetkilendirin.
 4. Eklenti bir kedi resmi ve metni görüntüler. Resmi değiştirmek için Kediyi değiştir'i tıklayın.
 5. Eklenti açıkken bir e-postayı açarsanız resim yenilenir ve metin, e-postanın konu satırı olarak değiştirilir (çok uzunsa kısaltılır).

Takvim ve Drive'da da benzer işlevleri görebilirsiniz. Söz konusu ana makine uygulamalarında kullanmak için eklentiyi yeniden yetkilendirmeniz gerekmez.

Sonraki adımlar