การขยาย Google สไลด์

Google Apps Script ช่วยให้คุณสร้างและแก้ไขงานนําเสนอใน Google สไลด์โดยใช้บริการสไลด์ได้ คุณจะใช้ Apps Script เพื่อเพิ่มเมนูที่กําหนดเอง กล่องโต้ตอบ และแถบด้านข้างลงใน Google สไลด์ได้ นอกจากนี้คุณยังผสานรวมสไลด์กับบริการอื่นๆ ของ Google เช่น ปฏิทิน ไดรฟ์ และ Gmail ได้

เริ่มต้นใช้งาน

Apps Script มีบริการในตัวที่ช่วยให้คุณสร้าง อ่าน และแก้ไข Google สไลด์ได้อย่างเป็นโปรแกรม Apps Script สามารถโต้ตอบกับ Google สไลด์ได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. สคริปต์ใดก็ตามจะสามารถสร้างงานนําเสนอใหม่หรือเข้าถึงงานนําเสนอที่มีอยู่หากผู้ใช้มีสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสมสําหรับงานนําเสนอนั้น
  2. สคริปต์อาจมีผลผูกพันกับงานนําเสนอ ซึ่งจะทําให้สคริปต์เข้าถึงอินเทอร์เฟซสไลด์ของผู้ใช้สําหรับสคริปต์นั้นได้โดยตรง หากต้องการสร้างสคริปต์ที่เชื่อมโยง ให้เลือกส่วนขยาย > Apps Script จากภายใน Google สไลด์

เมนูที่กําหนดเองและอินเทอร์เฟซผู้ใช้

คุณสามารถปรับแต่ง Google สไลด์ได้โดยการเพิ่มเมนูที่กําหนดเอง กล่องโต้ตอบ และแถบด้านข้าง หากต้องการเรียนรู้พื้นฐานของการสร้างเมนู โปรดดูคําแนะนําเกี่ยวกับเมนู โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแต่งเนื้อหาของกล่องโต้ตอบในคําแนะนําสําหรับบริการ HTML

หากคุณวางแผนที่จะเผยแพร่อินเทอร์เฟซที่กําหนดเองในฐานะส่วนหนึ่งของส่วนเสริม โปรดทําตามคู่มือรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและการจัดวางของเครื่องมือแก้ไข Google สไลด์

ส่วนเสริมสําหรับ Google สไลด์

ส่วนเสริมคือโปรเจ็กต์ Apps Script ที่ทําแพ็กเกจพิเศษและทํางานภายใน Google สไลด์และติดตั้งจากสโตร์ของส่วนเสริม Google สไลด์ได้ หากได้พัฒนาสคริปต์สําหรับ Google สไลด์และต้องการแชร์กับผู้คนทั่วโลก สคริปต์ Apps จะช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่สคริปต์เป็นส่วนเสริม เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถติดตั้งสคริปต์จากสโตร์ของส่วนเสริมได้

ดูตัวอย่างส่วนเสริมส่วนเสริมสไลด์ได้ในตัวอย่างส่วนเสริมส่วนเสริมการแปลหรือตัวอย่างแถบความคืบหน้าตัวอย่าง