Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về không gian địa lý dành cho iOS

Tìm hiểu cách sử dụng API Không gian địa lý trong ứng dụng của riêng bạn:

Ứng dụng mẫu và lớp học lập trình

Nếu bạn muốn chạy một ứng dụng mẫu minh hoạ chức năng được mô tả ở đây, hãy xem hướng dẫn bắt đầu nhanh về Không gian địa lý ARCore cho iOS.

Yêu cầu phát triển

Nếu bạn mới phát triển bằng ARCore, hãy xem bài viết Bắt đầu để biết thông tin về các yêu cầu về phần mềm và phần cứng, các điều kiện tiên quyết cũng như các thông tin khác dành riêng cho những nền tảng bạn đang sử dụng.