ภาพรวม

การลิงก์ App Flip แบบ OAuth (App Flip) ช่วยให้ผู้ใช้ลิงก์บัญชีในบัญชีการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชี Google ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หากแอปได้รับการติดตั้งในโทรศัพท์ของผู้ใช้ เมื่อเริ่มกระบวนการลิงก์บัญชี ระบบจะสลับแอปไปยังแอปได้อย่างราบรื่นเพื่อขอสิทธิ์จากผู้ใช้

วิธีนี้ทําให้ขั้นตอนการเชื่อมโยงที่รวดเร็วและง่ายขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ไม่ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้งในการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ App Flip จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเข้าสู่ระบบจากบัญชีของผู้ใช้หลังจากที่ผู้ใช้ลิงก์บัญชี Google กับแอปแล้ว ผู้ใช้จะใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่คุณพัฒนาได้

คุณตั้งค่า App Flip สําหรับทั้งแอป iOS และ Android ได้

รูปนี้แสดงขั้นตอนที่ผู้ใช้ลิงก์บัญชี Google กับระบบการตรวจสอบสิทธิ์ ภาพหน้าจอแรกแสดงวิธีที่ผู้ใช้เลือกแอปของคุณได้หากบัญชี Google ลิงก์กับแอปของคุณ ภาพหน้าจอที่ 2 แสดงการยืนยันการลิงก์บัญชี Google กับแอป ภาพหน้าจอที่ 3 จะแสดงบัญชีผู้ใช้ที่ลิงก์สําเร็จในแอป Google
รูปที่ 1 การลิงก์บัญชีในโทรศัพท์ของผู้ใช้ด้วยแอป Flip

ข้อกำหนด

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี้เพื่อใช้ App Flip

 • คุณต้องมีแอป Android หรือ iOS
 • คุณต้องเป็นเจ้าของ จัดการ และดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ที่รองรับขั้นตอนการให้สิทธิ์ OAuth 2.0

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนรหัสการให้สิทธิ์การลิงก์ OAuth ได้ที่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ OAuth

หลักเกณฑ์การออกแบบ

ส่วนนี้จะอธิบายข้อกําหนดในการออกแบบและคําแนะนําสําหรับหน้าจอคํายินยอมการลิงก์บัญชี AppFlip หลังจากที่ Google เรียกแอปของคุณแล้ว แอปจะแสดงหน้าจอคํายินยอมแก่ผู้ใช้

ข้อกำหนด

 1. คุณต้องแจ้งว่าบัญชีของผู้ใช้กําลังลิงก์กับ Google ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google เช่น Google Home หรือ Google Assistant

คำแนะนำ

เราขอแนะนําให้คุณทําสิ่งต่อไปนี้

 1. แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ใส่ลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในหน้าจอคํายินยอม

 2. ข้อมูลที่จะแชร์ ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับเพื่อบอกผู้ใช้ว่า Google ต้องการข้อมูลใดและเพราะเหตุใด

 3. คํากระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน ระบุคํากระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนบนหน้าจอคํายินยอม เช่น "ยอมรับและลิงก์" เนื่องจากผู้ใช้ต้องเข้าใจว่าข้อมูลใดที่ตนเองต้องแชร์กับ Google เพื่อลิงก์บัญชีของตน

 4. ความสามารถในการยกเลิก ระบุวิธีให้ผู้ใช้ย้อนกลับหรือยกเลิกได้หากผู้ใช้เลือกที่จะไม่ลิงก์

 5. ความสามารถในการยกเลิกการลิงก์ มีกลไกให้ผู้ใช้ยกเลิกการลิงก์ เช่น URL ไปยังการตั้งค่าบัญชีในแพลตฟอร์ม หรือใส่ลิงก์ไปยังบัญชี Google ก็ได้ ซึ่งผู้ใช้จะจัดการบัญชีที่ลิงก์ไว้ได้

 6. ความสามารถในการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ แนะนําวิธีการให้ผู้ใช้เปลี่ยนบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากผู้ใช้มีแนวโน้มที่จะมีหลายบัญชี

  • หากผู้ใช้ต้องปิดหน้าจอคํายินยอมเพื่อสลับบัญชี ให้ส่งข้อผิดพลาดที่กู้คืนได้ไปยัง Google เพื่อให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ต้องการได้ด้วยการลิงก์ OAuth และขั้นตอนโดยนัย
 7. ใส่โลโก้ของคุณ แสดงโลโก้บริษัทในหน้าจอคํายินยอม ใช้หลักเกณฑ์รูปแบบในการวางโลโก้ หากต้องการแสดงโลโก้ Google&#39 ด้วย โปรดดูโลโก้และเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างนี้แสดงหน้าจอคํายินยอมพร้อมแสดงไฮไลต์ของข้อกําหนดแต่ละรายการและคําแนะนําที่ควรปฏิบัติตามเมื่อออกแบบหน้าจอคํายินยอมของผู้ใช้
รูปที่ 2 หลักเกณฑ์การออกแบบหน้าจอคํายินยอมการลิงก์บัญชี

ตั้งค่าสำหรับ App Flip ที่ใช้ OAuth

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ App Flip ที่ใช้ OAuth และวิธีกำหนดค่าโปรเจ็กต์ App Flip ในคอนโซลการดำเนินการ

สร้าง การดำเนินการ และตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0

ก่อนที่จะกำหนดค่า App Flip ได้ คุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 • สร้างการดำเนินการ หากต้องการสร้างการดำเนินการ ให้ทำตามวิธีการในส่วนสร้างโปรเจ็กต์
 • ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ OAuth ได้ที่ใช้การลิงก์บัญชี OAuth

กำหนดค่า App Flip ในคอนโซล Actions

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีกำหนดค่า App Flip ในคอนโซล Actions

 1. คลิกพัฒนาในการนำทางด้านบน จากนั้นคลิกการลิงก์บัญชีในการนําทางด้านซ้าย
 2. เปิดสวิตช์ข้างการลิงก์บัญชี
 3. ในส่วนการสร้างบัญชี ให้เลือกไม่ ฉันต้องการอนุญาตให้ สร้างบัญชีบนเว็บไซต์เท่านั้น
 4. คลิกถัดไป
 5. ในส่วนประเภทการลิงก์ ให้เลือก OAuth และรหัสการให้สิทธิ์จากเมนูแบบเลื่อนลง
 6. คลิกถัดไป
 7. กรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดในส่วนข้อมูลไคลเอ็นต์ OAuth (หากระบบไม่รองรับ App Flip ระบบจะใช้ OAuth ปกติเป็นโฆษณาสำรอง)
 8. คลิกถัดไป
 9. ในส่วนใช้แอปเพื่อการลิงก์บัญชี (ไม่บังคับ) ให้เลือกเปิดใช้สำหรับ iOS
 10. กรอกข้อมูลในช่องลิงก์สากล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิงก์สากลได้ที่การอนุญาตให้แอปและเว็บไซต์ลิงก์กับเนื้อหาของคุณ
 11. หากต้องการกำหนดค่าไคลเอ็นต์หรือไม่ก็ได้ ให้เพิ่มขอบเขตแล้วคลิกเพิ่มขอบเขตในส่วนกำหนดค่าไคลเอ็นต์ (ไม่บังคับ) หากไม่ ให้คลิกถัดไป
 12. ในส่วนวิธีการทดสอบ ให้พิมพ์ test (หรือสตริงอื่นๆ) เป็นตัวยึดตำแหน่ง (การกรอกข้อมูลในช่องนี้ด้วยบัญชีทดสอบจะจําเป็นเฉพาะในกรณีที่ส่งการดําเนินการเพื่อเผยแพร่จริงๆ เท่านั้น)
 13. คลิกบันทึก

ตอนนี้คุณไปยังส่วนถัดไปเพื่อใช้งาน App Flip ในแอป iOS หรือ Android ได้แล้ว

ใช้ App Flip ในแอปที่มาพร้อมเครื่อง

หากต้องการใช้ App Flip คุณต้องแก้ไขรหัสการให้สิทธิ์ของผู้ใช้ในแอปเพื่อยอมรับ Deep Link จาก Google

ทดสอบ App Flip ในอุปกรณ์

ตอนนี้คุณได้สร้างการดำเนินการและกำหนดค่า App Flip บนคอนโซลและในแอปแล้ว คุณสามารถทดสอบ App Flip บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ คุณใช้ แอป Google Assistant เพื่อทดสอบ App Flip ได้

หากต้องการทดสอบ App Flip จากแอป Assistant ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่คอนโซล Actions แล้วเลือกโปรเจ็กต์
 2. คลิกทดสอบในการนําทางด้านบน
 3. เรียกใช้ขั้นตอนการลิงก์บัญชีจากแอป Assistant
  1. เปิดแอป Google Assistant
  2. คลิกการตั้งค่า
  3. ในแท็บ Assistant ให้คลิกระบบควบคุมอุปกรณ์ในบ้าน
  4. คลิกเพิ่ม(+)
  5. เลือกการดำเนินการจากรายชื่อผู้ให้บริการ ซึ่งจะขึ้นต้นด้วย “[test]” ในรายการ เมื่อเลือกการดำเนินการ [ทดสอบ] จาก รายการ ระบบจะเปิดแอปของคุณ
  6. ยืนยันว่าแอปเปิดใช้งานแล้วและเริ่มทดสอบขั้นตอนการให้สิทธิ์