เราเลิกใช้งาน Bid Manager API v1.1 ในเดือนสิงหาคม 2022 และจะหยุดให้บริการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023

ย้ายข้อมูลไปยัง v2 เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บริการหยุดชะงัก โปรดดูขั้นตอนการย้ายข้อมูลเป็นเวอร์ชัน 2 ในคําแนะนําในการย้ายข้อมูล

Queries: deletequery

ลบคําค้นหาที่เก็บไว้รวมถึงรายงานที่บันทึกไว้ที่เกี่ยวข้อง ลองใช้เลย

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/doubleclickbidmanager/v1.1/query/queryId

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
queryId long รหัสคําค้นหาที่จะลบ

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/doubleclickbidmanager

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบกลับที่ว่างเปล่า

ลองใช้เลย

ใช้เครื่องมือสํารวจ API ด้านล่างเพื่อเรียกใช้วิธีการนี้สําหรับข้อมูลสดและดูการตอบกลับ หรือลองใช้ เครื่องมือสํารวจแบบสแตนด์อโลน