Omówienie koncepcji

Każdy użytkownik Kalendarza jest powiązany z kalendarzem głównym i liczby innych kalendarzy, do których też mają dostęp. Użytkownicy mogą tworzyć wydarzenia zapraszanie innych użytkowników zgodnie z poniższym diagramem:

Prosty model kalendarzy i wydarzeń

W tym przykładzie widać 2 użytkowników – Susan A i Wei X. Każdy z nich ma kalendarz główny oraz kilka innych powiązanych kalendarzy. W przykładzie widać też 2 zdarzenia: prezentację na koniec roku i pojazd z zespołem poza siedzibą firmy.

Oto kilka faktów przedstawionych na tym diagramie:

  • Lista kalendarzy Zuzanny zawiera jej kalendarz główny oraz kalendarze na lekcje zespołowe i na wiolonczeli.

  • Na liście kalendarzy Weronika znajduje się jego główny kalendarz oraz drużyna kalendarz do śledzenia stanu i kalendarz główny Susan.

  • Prezentacją na koniec roku, którą jest Susan, jest Zuzanna, a Wei – uczestnika.

  • Organizatorem wydarzenia jest zespół poza siedzibą zespołu na Hawajach. (co oznacza, że został on utworzony w tym kalendarzu) i skopiowany do Susan i Wei jako uczestników.

Wyjaśniono m.in. te pojęcia: kalendarze, wydarzenia i uczestników. w innych sekcjach tego przewodnika: