Omówienie pojęć

Każdy użytkownik Kalendarza jest powiązany z kalendarzem głównym i wieloma innymi kalendarzami, do których ma również dostęp. Użytkownicy mogą tworzyć wydarzenia i zapraszać inne osoby, jak pokazano na tym diagramie:

Prosty model kalendarzy i wydarzeń

Ten przykład pokazuje 2 użytkowników, Susan A i Wei X. Każdy z nich ma kalendarz główny i kilka innych powiązanych kalendarzy. Przykład zawiera też 2 wydarzenia: prezentację na koniec roku i możliwość zespołu poza biurem.

Oto kilka faktów:

  • Na liście kalendarzy Sylwii znajduje się jej główny kalendarz oraz kalendarze lekcji dla zespołu i wiolonczeli.

  • Lista kalendarzy Wei obejmuje kalendarz główny, a także kalendarz zespołu, kalendarz śledzenia statusu oraz kalendarz główny Zuzanny.

  • Na zakończenie prezentacji, która pojawia się na koniec roku, Zuzanna jest organizatorem, a Wei jako uczestnik.

  • Wydarzenie poza biurem na Hawajach odbywa się jako kalendarz organizatora (co oznacza, że wydarzenie zostało utworzone w tym kalendarzu) i skopiowane do Susan i Wei jako uczestnicy zajęć.

Te pojęcia: kalendarze, wydarzenia, uczestnicy i inne kwestie zostały szczegółowo omówione w innych sekcjach tego przewodnika: