Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Pasta grafiği görüntüleyen bir sayfayla ilgili basit bir örneği burada bulabilirsiniz:

Aşağıdaki snippet'i bilgisayarınızdaki bir .html dosyasına kopyalayabilir ve yukarıda gösterilen pasta grafiğini görüntülemek için tarayıcınızda açabilirsiniz:

<html>
 <head>
  <!--Load the AJAX API-->
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">

   // Load the Visualization API and the corechart package.
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});

   // Set a callback to run when the Google Visualization API is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

   // Callback that creates and populates a data table,
   // instantiates the pie chart, passes in the data and
   // draws it.
   function drawChart() {

    // Create the data table.
    var data = new google.visualization.DataTable();
    data.addColumn('string', 'Topping');
    data.addColumn('number', 'Slices');
    data.addRows([
     ['Mushrooms', 3],
     ['Onions', 1],
     ['Olives', 1],
     ['Zucchini', 1],
     ['Pepperoni', 2]
    ]);

    // Set chart options
    var options = {'title':'How Much Pizza I Ate Last Night',
            'width':400,
            'height':300};

    // Instantiate and draw our chart, passing in some options.
    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>

 <body>
  <!--Div that will hold the pie chart-->
  <div id="chart_div"></div>
 </body>
</html>

Çubuk Grafik Nasıl?

Kodda google.visualization.PieChart yerine google.visualization.BarChart kodunu ekleyip tarayıcınızı yeniden yükleyerek pasta grafiği çubuk grafiğe dönüştürün. "Dilimler" göstergesinin kesildiğini fark edebilirsiniz. Bu sorunu düzeltmek için width değerini 400 yerine 500 olarak değiştirin, dosyayı kaydedin ve tarayıcınızı yeniden yükleyin.