התחלה מהירה

הנה דוגמה פשוטה לדף שמציג תרשים עוגה:

אפשר להעתיק את קטע הקוד שמוצג בהמשך לקובץ .html במחשב ולפתוח אותו בדפדפן כדי להציג את תרשים העוגה שמוצג למעלה:

<html>
 <head>
  <!--Load the AJAX API-->
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">

   // Load the Visualization API and the corechart package.
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});

   // Set a callback to run when the Google Visualization API is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

   // Callback that creates and populates a data table,
   // instantiates the pie chart, passes in the data and
   // draws it.
   function drawChart() {

    // Create the data table.
    var data = new google.visualization.DataTable();
    data.addColumn('string', 'Topping');
    data.addColumn('number', 'Slices');
    data.addRows([
     ['Mushrooms', 3],
     ['Onions', 1],
     ['Olives', 1],
     ['Zucchini', 1],
     ['Pepperoni', 2]
    ]);

    // Set chart options
    var options = {'title':'How Much Pizza I Ate Last Night',
            'width':400,
            'height':300};

    // Instantiate and draw our chart, passing in some options.
    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>

 <body>
  <!--Div that will hold the pie chart-->
  <div id="chart_div"></div>
 </body>
</html>

מה דעתך על תרשים עמודות?

ממירים את תרשים העוגה לתרשים עמודות על ידי החלפת הקוד google.visualization.PieChart בקוד google.visualization.BarChart וטעינה מחדש של הדפדפן. ייתכן שתבחינו שהמקרא 'פרוסות' נקטע. כדי לפתור את הבעיה, צריך לשנות את width ל-500 מ-400, לשמור את הקובץ ולטעון מחדש את הדפדפן.