Method: courses.get

מחזירה קורס.

השיטה הזו מחזירה את קודי השגיאה הבאים:

  • PERMISSION_DENIED אם המשתמש ששלח את הבקשה לא מורשה לגשת לקורס המבוקש או בגלל שגיאות גישה.
  • NOT_FOUND אם לא קיים קורס עם המזהה המבוקש.

בקשת HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{id}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
id

string

מזהה הקורס שיש להחזיר. המזהה יכול להיות המזהה שהוקצה ל-Classroom או alias.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Course.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.courses.readonly

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.