פתרון בעיות של אימות & הרשאות

בדף הזה מתוארות כמה בעיות נפוצות שעשויות להיות לכם, שקשורות לאימות ולהרשאה.

This app isn't verified

אם במסך ההסכמה של OAuth מוצגת האזהרה "האפליקציה הזו לא מאומתת", האפליקציה מבקשת היקפי הרשאות שמספקים גישה לנתוני משתמש רגישים. אם באפליקציה נעשה שימוש בהיקפים רגישים, האפליקציה צריכה לעבור את תהליך האימות כדי להסיר את האזהרה הזו והגבלות אחרות. במהלך שלב הפיתוח תוכלו להמשיך מעבר לאזהרה הזו באמצעות בחירה באפשרות Advanced > Go to {Project Name} (unsafe) (לא בטוח).

File not found error for credentials.json

כשמריצים את דוגמת הקוד, ייתכן שתוצג הודעת השגיאה 'הקובץ לא נמצא' או 'אין קובץ כזה' לגבי פרטי הכניסה.json.

השגיאה הזו מתקבלת אם לא אישרתם את פרטי הכניסה לאפליקציה למחשב. במאמר יצירת פרטי כניסה מוסבר איך יוצרים פרטי כניסה באפליקציה למחשב.

אחרי שיוצרים את פרטי הכניסה, חשוב לוודא שקובץ ה-JSON שהורדתם נשמר בתור credentials.json. לאחר מכן מעבירים את הקובץ לספריית העבודה.

Token has been expired or revoked

כשתריצו את דוגמת הקוד, ייתכן שתקבלו את הודעת השגיאה "פג תוקפו של האסימון" או "האסימון בוטל".

השגיאה הזו מתקבלת כשפג התוקף של אסימון הגישה משרת ההרשאות של Google או שהוא בוטל. למידע על סיבות אפשריות ופתרונות אפשריים, ראו תפוגת התוקף של אסימון רענון.

שגיאות JavaScript

הנה כמה שגיאות JavaScript נפוצות.

Error: origin_mismatch

השגיאה הזו מתקבלת במהלך תהליך ההרשאה אם המארח והיציאה שמשמשים להצגת דף האינטרנט לא תואמים למקור JavaScript מורשה בפרויקט במסוף Google Cloud. ודאו שהגדרתם מקור JavaScript מורשה ושכתובת ה-URL בדפדפן תואמת לכתובת ה-URL המקורית.

idpiframe_initialization_failed: Failed to read the 'localStorage' property from 'Window'

השגיאה הזו מתקבלת כשלא מפעילים בדפדפן קובצי cookie ואחסון נתונים של צד שלישי. האפשרויות האלה נדרשות על ידי ספריית הכניסה באמצעות חשבון Google. למידע נוסף, ראו אחסון נתונים וקובצי cookie של צד שלישי.

idpiframe_initialization_failed: Not a valid origin for the client

השגיאה הזו מתקבלת כשהדומיין הרשום לא תואם לדומיין שמשמש לאירוח דף האינטרנט. חשוב לוודא שהמקור שרשמתם תואם לכתובת ה-URL בדפדפן.