Cài đặt các thư viện ứng dụng

Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số của Google được xây dựng trên HTTP và JSON, nhờ đó, mọi ứng dụng HTTP tiêu chuẩn đều có thể gửi yêu cầu tới Đường liên kết đó và phân tích cú pháp các phản hồi.

Tuy nhiên, các thư viện ứng dụng API của Google cung cấp tính năng tích hợp ngôn ngữ tốt hơn, có mức độ bảo mật cao hơn và hỗ trợ thực hiện các lệnh gọi yêu cầu người dùng phải uỷ quyền. Các thư viện ứng dụng được cung cấp bằng một số ngôn ngữ lập trình. Bằng cách sử dụng các thư viện đó, bạn có thể tránh được việc phải thiết lập yêu cầu HTTP và phân tích cú pháp phản hồi theo cách thủ công.

Để bắt đầu, hãy chọn ngôn ngữ lập trình mà bạn đang sử dụng để phát triển.

Go

Tải thư viện ứng dụng Google Digital Asset Links cho Go (alpha) mới nhất. Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Java

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Java cho API của Google. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau đây:

Thêm thư viện ứng dụng vào dự án

Chọn môi trường tạo bản dựng của bạn (Maven hoặc Gradle) qua các thẻ sau đây:

JavaScript

Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

.NET

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng .NET cho API của Google. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.

Node.js

Tải thư viện ứng dụng Node.js mới nhất cho Google Digital Asset Links. Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Obj-C

Tải thư viện ứng dụng Digital-C mới nhất của Google dành cho Objective-C. Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

PHP

Tải thư viện ứng dụng PHP Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số của Google) mới nhất cho PHP (bản thử nghiệm). Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Python

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Python cho API của Google. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau đây:

Yêu cầu hệ thống

Cài đặt thư viện ứng dụng

Bạn có thể sử dụng trình quản lý gói để cài đặt hoặc tải thư viện ứng dụng Python xuống rồi cài đặt theo cách thủ công:

Cài đặt qua trình quản lý

Sử dụng pip hoặc setuptools để quản lý hoạt động cài đặt của bạn. Bạn có thể cần phải chạy sudo trước.

 • pip (ưu tiên):
  pip install --upgrade google-api-python-client
 • Công cụ thiết lập:
  easy_install --upgrade google-api-python-client

Cài đặt theo cách thủ công

 1. Tải thư viện ứng dụng mới nhất cho Python.
 2. Giải nén mã.
 3. Cài đặt:
  python setup.py install

App Engine

Do các thư viện ứng dụng Python không cài đặt được trong môi trường chạy App Engine Python, nên bạn phải sao chép các thư viện đó vào ứng dụng của mình y như thư viện của bên thứ ba.

Ruby

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Digital Asset Links (Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số) bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau đây:

Cài đặt gem google-api-client

Tuỳ thuộc vào hệ thống của mình, bạn có thể cần phải thêm sudo vào phần đầu các lệnh này.

Nếu trước đó bạn chưa cài đặt Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby, hãy cài đặt bằng cách sử dụng RubyGems:

gem install google-api-client

Nếu bạn đã cài đặt thư viện, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất:

gem update -y google-api-client

Bắt đầu sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby

Để tìm hiểu cách đưa ra yêu cầu đầu tiên, hãy xem phần Hướng dẫn bắt đầu sử dụng.

Các cách khác để truy cập vào Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số của Google

Bảng sau đây liệt kê các cách khác để truy cập vào Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số của Google:

Phương thức truy cập Mô tả
APIs Explorer Một công cụ tương tác cho phép bạn thử các API của Google ngay trên trình duyệt.