Hizmet Hesapları

Hizmet hesabı, bir uygulama tarafından OAuth 2.0 üzerinden programatik olarak Google API'lerine erişmek için kullanılabilecek Google hesabı türüdür. Bu işlem için insan yetkilendirmesi gerekli değildir. Bunun yerine yalnızca uygulamanızın erişebileceği bir anahtar dosyası kullanılır.

Hizmet hesapları hakkında daha fazla bilgi edinmeden önce OAuth 2.0 yüklü uygulama akışını uygulamanın çok daha basit ve kesinlikle önerilir. Bu yaklaşım, kullanıcının yenileme jetonu oluşturmak için uygulamayı manuel olarak yetkilendirmesini gerektirir. Ancak bu jetonların geçerlilik süresi hiçbir zaman sona ermediğinden bu işlem bir kez yapılmalıdır.

Hâlâ mı okuyorsunuz? Tamam, bir hizmet hesabını aşağıdaki yöntemlerden biriyle uygulayabilirsiniz:

 • Kullanıcılarınız farklı alanlarda bulunuyorsa hizmet hesabını, Campaign Manager 360 kullanıcısı olarak kullanarak uygulayın. Böylece, her ajans için yeni bir kullanıcı profili oluşturup tümünü tek bir hizmet hesabıyla ilişkilendirerek farklı ajanslara ait birden fazla hesaba bağlanabilirsiniz. Campaign Manager 360 ile hizmet hesaplarını kullanmanın tercih edilen yolu budur.
 • Kullanıcılarınız sahip olduğunuz tek bir alanda bulunuyorsa alan genelinde yetki verme özelliğini uygulayın. Bu durumda, G Suite'e kayıtlı bir alana yönetici erişiminizin olması gerekir. G Suite ve / veya alan yapılandırması hakkında yardım için G Suite destek sayfasına göz atın.

Ön koşullar

Bir hizmet hesabını Campaign Manager 360 kullanıcısı olarak uygulamak için Campaign Manager 360 Kullanıcısı sekmesini seçin. Alan genelinde yetkiyi uygulamak için aşağıdaki Temsilci sekmesini seçin.

Campaign Manager 360 kullanıcısı

API erişiminin etkin olduğu bir Campaign Manager 360 hesabına erişiminizin olması gerekir.

Yetki
 1. API erişiminin etkin olduğu bir Campaign Manager 360 hesabına erişiminizin olması gerekir.
 2. G Suite'e kayıtlı bir alana yönetici erişiminizin olması gerekir.
 3. G Suite'e kayıtlı alanınızın altındaki bir veya daha fazla hesaba bağlı bir Campaign Manager 360 kullanıcı profiliniz olmalıdır. Diğer alanlar altındaki hesaplara bağlı kullanıcı profilleri (ör. gmail.com) kullanılamaz.

Hizmet hesabı yapılandırma ve kullanma

Campaign Manager 360 kullanıcısı olarak bir hizmet hesabı kullanarak uygulamak için Campaign Manager 360 kullanıcısı sekmesini seçin. Alan genelinde yetkiyi uygulamak için aşağıdaki Temsilci sekmesini seçin.

Campaign Manager 360 kullanıcısı
 1. Google API Konsolu'nda bir hizmet hesabı anahtarı oluşturun.

  Dikkat: Yetki verilen Google hizmetlerine hizmet hesabı erişimi veren anahtar dosyasını korumak önemlidir.
 2. Campaign Manager 360 kullanıcı profilini, Kullanıcı erişimini yönetme yardım merkezi makalesinde açıklandığı gibi, önceki adımda elde ettiğiniz hizmet hesabı e-postasıyla ilişkilendirin.
 3. Yeni oluşturduğunuz hizmet hesabını kullanarak uygulamanızda sunucudan sunucuya OAuth 2.0 akışını uygulayın. Daha fazla bilgi için örnekler bölümüne bakın.
Yetki
 1. Google API Konsolu'nda bir hizmet hesabı anahtarı oluşturun.

  Dikkat: Yetki verilen Google hizmetlerine hizmet hesabı erişimi veren anahtar dosyasını korumak önemlidir. Bu, özellikle G Suite'in hizmet hesabına alandaki herhangi bir kullanıcının kimliğine bürünme olanağı veren alan düzeyinde denetimi nedeniyle alan genelinde yetki akışı için geçerlidir. Ayrıca, hizmet hesaplarının yalnızca bir Google API'sine erişmesine izin vermek de iyi bir uygulamadır (bir sonraki adımda açıklanan "kapsam" alanını kullanarak). Bu önlem, hizmet hesabının anahtar dosyasının güvenliğinin ihlal edilmesi durumunda bir saldırganın erişebileceği veri miktarını azaltmak için önleyici bir önlemdir.
 2. Bu hizmet hesabının alanınızdaki kullanıcıların kimliğine bürünmesine izin vermek için alan genelinde yetki verin. Sizden istendiğinde aşağıdaki API kapsamlarını sağlayın:
  Kapsam Anlamı
  https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking Campaign Manager 360 trafik işlemlerine okuma/yazma erişimi.
  https://www.googleapis.com/auth/dfareporting Campaign Manager 360 raporlarına okuma/yazma erişimi.
  https://www.googleapis.com/auth/ddmconversions Campaign Manager 360 çevrimdışı dönüşümlerine okuma/yazma erişimi.
 3. Yeni oluşturduğunuz hizmet hesabını kullanarak uygulamanızda sunucudan sunucuya OAuth 2.0 akışını uygulayın. Daha fazla bilgi için örnekler bölümüne bakın. Kimliğine bürünmek için bir hesap sağlamanız gerektiğini ve bu hesabın, önceki adımda hizmet hesabınıza alan genelinde yetki verilmiş alan adına ait olması gerektiğini unutmayın.

G Suite ve / veya alan yapılandırması hakkında yardım için G Suite destek sayfasına göz atın.

Örnekler

C#

/*
 * Copyright 2015 Google Inc
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0(the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
*/

using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Dfareporting.v4;
using Google.Apis.Dfareporting.v4.Data;
using Google.Apis.Json;
using Google.Apis.Services;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace DfaReporting.Samples {
 /// <summary>
 /// This example demonstrates how to authenticate and make a basic request using a service
 /// account.
 /// </summary>
 class AuthenticateUsingServiceAccount : SampleBase {
  /// <summary>
  /// The OAuth 2.0 scopes to request.
  /// </summary>
  private static readonly IEnumerable<string> OAuthScopes = new[] {
   DfareportingService.Scope.Dfareporting
  };

  /// <summary>
  /// Returns a description about the code example.
  /// </summary>
  public override string Description {
   get {
    return "This example demonstrates how to authenticate and make a basic request" +
        " using a service account.\n";
   }
  }

  /// <summary>
  /// Main method, to run this code example as a standalone application.
  /// </summary>
  /// <param name="args">The command line arguments.</param>
  public static void Main(string[] args) {
   SampleBase codeExample = new AuthenticateUsingServiceAccount();
   Console.WriteLine(codeExample.Description);
   codeExample.Run(null);
  }

  /// <summary>
  /// Run the code example.
  /// </summary>
  /// <param name="service">Unused</param>
  public override void Run(DfareportingService service) {
   string pathToJsonFile = _T("ENTER_PATH_TO_JSON_FILE_HERE");

   // An optional Google account email to impersonate. Only applicable to service accounts which
   // have enabled domain-wide delegation and wish to make API requests on behalf of an account
   // within their domain. Setting this field will not allow you to impersonate a user from a
   // domain you don't own (e.g., gmail.com).
   string emailToImpersonate = _T("");

   // Build service account credential.
   ServiceAccountCredential credential =
     getServiceAccountCredential(pathToJsonFile, emailToImpersonate);

   // Create a Dfareporting service object.
   //
   // Note: application name should be replaced with a value that identifies your application.
   service = new DfareportingService(
     new BaseClientService.Initializer {
      HttpClientInitializer = credential,
      ApplicationName = "C# service account sample"
     }
   );

   // Retrieve and print all user profiles for the current authorized user.
   UserProfileList profiles = service.UserProfiles.List().Execute();

   foreach (UserProfile profile in profiles.Items) {
    Console.WriteLine("Found user profile with ID {0} and name \"{1}\".",
      profile.ProfileId, profile.UserName);
   }
  }

  private ServiceAccountCredential getServiceAccountCredential(String pathToJsonFile,
    String emailToImpersonate) {
   // Load and deserialize credential parameters from the specified JSON file.
   JsonCredentialParameters parameters;
   using (Stream json = new FileStream(pathToJsonFile, FileMode.Open, FileAccess.Read)) {
    parameters = NewtonsoftJsonSerializer.Instance.Deserialize<JsonCredentialParameters>(json);
   }

   // Create a credential initializer with the correct scopes.
   ServiceAccountCredential.Initializer initializer =
     new ServiceAccountCredential.Initializer(parameters.ClientEmail) {
      Scopes = OAuthScopes
     };

   // Configure impersonation (if applicable).
   if (!String.IsNullOrEmpty(emailToImpersonate)) {
    initializer.User = emailToImpersonate;
   }

   // Create a service account credential object using the deserialized private key.
   ServiceAccountCredential credential =
     new ServiceAccountCredential(initializer.FromPrivateKey(parameters.PrivateKey));

   return credential;
  }
 }
}

Java

// Copyright 2014 Google Inc. All Rights Reserved.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.api.services.samples.dfareporting.auth;

import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleCredential;
import com.google.api.services.dfareporting.Dfareporting;
import com.google.api.services.dfareporting.DfareportingScopes;
import com.google.api.services.dfareporting.model.UserProfileList;
import com.google.common.base.Strings;
import com.google.common.collect.ImmutableSet;
import java.io.FileInputStream;

/**
 * This example demonstrates how to authenticate and make a basic request using a service account.
 */
public class AuthenticateUsingServiceAccount {
 private static final String PATH_TO_JSON_FILE = "ENTER_PATH_TO_JSON_FILE_HERE";

 /**
  * An optional Google account email to impersonate. Only applicable to service accounts which have
  * enabled domain-wide delegation and wish to make API requests on behalf of an account within
  * their domain. Setting this field will not allow you to impersonate a user from a domain you
  * don't own (e.g., gmail.com).
  */
 private static final String EMAIL_TO_IMPERSONATE = "";

 // The OAuth 2.0 scopes to request.
 private static final ImmutableSet<String> OAUTH_SCOPES =
   ImmutableSet.of(DfareportingScopes.DFAREPORTING);

 private static Credential getServiceAccountCredential(
   String pathToJsonFile, String emailToImpersonate) throws Exception {
  // Generate a credential object from the specified JSON file.
  GoogleCredential credential = GoogleCredential.fromStream(new FileInputStream(pathToJsonFile));

  // Update the credential object with appropriate scopes and impersonation info (if applicable).
  if (Strings.isNullOrEmpty(emailToImpersonate)) {
   credential = credential.createScoped(OAUTH_SCOPES);
  } else {
   credential =
     new GoogleCredential.Builder()
       .setTransport(credential.getTransport())
       .setJsonFactory(credential.getJsonFactory())
       .setServiceAccountId(credential.getServiceAccountId())
       .setServiceAccountPrivateKey(credential.getServiceAccountPrivateKey())
       .setServiceAccountScopes(OAUTH_SCOPES)
       // Set the email of the user you are impersonating (this can be yourself).
       .setServiceAccountUser(emailToImpersonate)
       .build();
  }

  return credential;
 }

 public static void runExample(Dfareporting reporting) throws Exception {
  // Retrieve and print all user profiles for the current authorized user.
  UserProfileList profiles = reporting.userProfiles().list().execute();
  for (int i = 0; i < profiles.getItems().size(); i++) {
   System.out.printf("%d) %s%n", i + 1, profiles.getItems().get(i).getUserName());
  }
 }

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  // Build service account credential.
  Credential credential = getServiceAccountCredential(PATH_TO_JSON_FILE, EMAIL_TO_IMPERSONATE);

  // Create a Dfareporting client instance.
  //
  // Note: application name below should be replaced with a value that identifies your
  // application. Suggested format is "MyCompany-ProductName/Version.MinorVersion".
  Dfareporting reporting =
    new Dfareporting.Builder(credential.getTransport(), credential.getJsonFactory(), credential)
      .setApplicationName("dfareporting-java-service-acct-sample")
      .build();

  runExample(reporting);
 }
}

2.999

<?php
/*
 * Copyright 2017 Google Inc.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

require_once dirname(__DIR__) . '/vendor/autoload.php';

/**
 * This example demonstrates how to authenticate and make a basic request using
 * a service account.
 *
 * This example is written to be run as a command line application, not as a
 * webpage. An optional Google account email to impersonate may be specified as
 * follows:
 *
 *   AuthenticateUsingServiceAccount.php /path/to/client_secrets.json <email>
 *
 * This optional flag only applies to service accounts which have domain-wide
 * delegation enabled and wish to make API requests on behalf of an account
 * within that domain. Using this flag will not allow you to impersonate a user
 * from a domain that you don't own (e.g., gmail.com).
 */
class AuthenticateUsingServiceAccount
{
  // The OAuth 2.0 scopes to request.
  private static $OAUTH_SCOPES = [
    Google_Service_Dfareporting::DFAREPORTING
  ];

  public function run($pathToJsonFile, $email = null)
  {
    // Create an authenticated client object.
    $client = $this->createAuthenticatedClient($pathToJsonFile, $email);

    // Create a Dfareporting service object.
    $service = new Google_Service_Dfareporting($client);

    $this->getUserProfiles($service);
  }

  private function createAuthenticatedClient($pathToJsonFile, $email)
  {
    // Create a Google_Client instance.
    //
    // Note: application name should be replaced with a value that identifies
    // your application. Suggested format is "MyCompany-ProductName".
    $client = new Google_Client();
    $client->setApplicationName('PHP service account sample');
    $client->setScopes(self::$OAUTH_SCOPES);

    // Load the service account credentials.
    $client->setAuthConfig($pathToJsonFile);

    // Configure impersonation (if applicable).
    if (!is_null($email)) {
      $client->setSubject($email);
    }

    return $client;
  }

  private function getUserProfiles($service)
  {
    // Retrieve and print all user profiles for the current authorized user.
    $result = $service->userProfiles->listUserProfiles();
    foreach ($result['items'] as $userProfile) {
      printf(
        "User profile \"%s\" (ID: %d) found for account %d.\n",
        $userProfile->getUserName(),
        $userProfile->getProfileId(),
        $userProfile->getAccountId()
      );
    }
  }
}

if ($argc < 2 || $argc >= 4) {
  printf(
    "Usage: %s /path/to/client_secrets.json [email_to_impersonate]\n",
    $argv[0]
  );
} else {
  $sample = new AuthenticateUsingServiceAccount();

  if ($argc == 2) {
    $sample->run($argv[1]);
  } else {
    $sample->run($argv[1], $argv[2]);
  }
}

Python

#!/usr/bin/python
#
# Copyright 2015 Google Inc. All Rights Reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

"""This example demonstrates how to authenticate using a service account.

An optional Google account email to impersonate may be specified as follows:
  authenticate_using_service_account.py <path_to_json_file> -i <email>

This optional flag only applies to service accounts which have domain-wide
delegation enabled and wish to make API requests on behalf of an account
within that domain. Using this flag will not allow you to impersonate a
user from a domain you don't own (e.g., gmail.com).
"""

import argparse
import sys

from googleapiclient import discovery
import httplib2
from oauth2client import client
from oauth2client import tools
from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials

# Declare command-line flags.
argparser = argparse.ArgumentParser(add_help=False)
argparser.add_argument(
  'path_to_service_account_json_file',
  help='Path to the service account JSON file to use for authenticating.')
argparser.add_argument(
  '-i',
  '--impersonation_email',
  help='Google account email to impersonate.')

# The OAuth 2.0 scopes to request.
OAUTH_SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/dfareporting']


def main(argv):
 # Retrieve command line arguments.
 parser = argparse.ArgumentParser(
   description=__doc__,
   formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
   parents=[tools.argparser, argparser])
 flags = parser.parse_args(argv[1:])

 # Authenticate using the supplied service account credentials
 http = authenticate_using_service_account(
   flags.path_to_service_account_json_file,
   flags.impersonation_email)

 # Construct a service object via the discovery service.
 service = discovery.build('dfareporting', 'v4', http=http)

 try:
  # Construct the request.
  request = service.userProfiles().list()

  # Execute request and print response.
  response = request.execute()

  for profile in response['items']:
   print('Found user profile with ID %s and user name "%s".' %
      (profile['profileId'], profile['userName']))

 except client.AccessTokenRefreshError:
  print('The credentials have been revoked or expired, please re-run the '
     'application to re-authorize')


def authenticate_using_service_account(path_to_service_account_json_file,
                    impersonation_email):
 """Authorizes an httplib2.Http instance using service account credentials."""
 # Load the service account credentials from the specified JSON keyfile.
 credentials = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name(
   path_to_service_account_json_file,
   scopes=OAUTH_SCOPES)

 # Configure impersonation (if applicable).
 if impersonation_email:
  credentials = credentials.create_delegated(impersonation_email)

 # Use the credentials to authorize an httplib2.Http instance.
 http = credentials.authorize(httplib2.Http())

 return http


if __name__ == '__main__':
 main(sys.argv)

Ruby

#!/usr/bin/env ruby

#
# Copyright:: Copyright 2016, Google Inc. All Rights Reserved.
#
# License:: Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
#      you may not use this file except in compliance with the License.
#      You may obtain a copy of the License at
#
#      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
#      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
#      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
#      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
#      implied.
#      See the License for the specific language governing permissions and
#      limitations under the License.
#
# This example demonstrates how to authenticate using a service account.
#
# An optional Google account email to impersonate may be specified as follows:
#  authenticate_using_service_account.rb <path_to_json_file> --i <email>
#
# This optional flag only applies to service accounts which have domain-wide
# delegation enabled and wish to make API requests on behalf of an account
# within that domain. Using this flag will not allow you to impersonate a
# user from a domain you don't own (e.g., gmail.com).

require 'google/apis/dfareporting_v4'
require 'googleauth'
require 'optparse'

API_NAMESPACE = Google::Apis::DfareportingV4

def authenticate_using_service_account(path_to_json_file, impersonation_email)
 # Create a Dfareporting service object.
 #
 # Note: application name should be replaced with a value that identifies
 # your application. Suggested format is "MyCompany-ProductName".
 service = API_NAMESPACE::DfareportingService.new
 service.client_options.application_name = 'Ruby service account sample'
 service.client_options.application_version = '1.0.0'

 # Generate an authorization object from the specified JSON file.
 File.open(path_to_json_file, 'r+') do |json|
  service.authorization =
   Google::Auth::ServiceAccountCredentials.make_creds(
    json_key_io: json,
    scope: [API_NAMESPACE::AUTH_DFAREPORTING]
   )
 end

 # Configure impersonation (if applicable).
 service.authorization.sub = impersonation_email unless
  impersonation_email.nil?

 service
end

def get_userprofiles(service)
 # Get all user profiles.
 result = service.list_user_profiles

 # Display results.
 result.items.each do |profile|
  puts format(
   'User profile with ID %d and name "%s" was found for account %d.',
   profile.profile_id, profile.user_name, profile.account_id
  )
 end
end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
 # Retrieve command line arguments.
 impersonation_email = nil
 optparse = OptionParser.new do |opts|
  opts.banner = format('Usage: %s path_to_json_file [options]', $PROGRAM_NAME)
  opts.on_tail('-i', '--impersonate EMAIL',
   'Google account email to impersonate') do |email|
   impersonation_email = email
  end
 end
 optparse.parse!

 if ARGV.empty?
  puts optparse
  exit(-1)
 end

 # Authenticate and initialize API service using service account.
 service = authenticate_using_service_account(ARGV.shift, impersonation_email)

 get_userprofiles(service)
end