מעבר ל-Drive API v3

אם אתם משתמשים כרגע ב-Drive API v2, אתם יכולים לעבור לגרסה 3.

מומלץ לעיין בחומר העזר מ-V2 ל-v3 כדי לקבל מפה מלאה של כל ההבדלים במשאבים בין הגרסאות.

הגרסה של {drive_api_short} מוגדרת באופן שונה לכל שפה:

      var DISCOVERY_DOCS = ["https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest"];
   service = build('drive', 'v3', credentials=creds)
  • עבור Node.js, הגדרת הגרסה מתבצעת כאשר מגדירים את הבנאי של google.drive. לדוגמה, עיינו ב-Node.js Quickstart.
   const drive = google.drive({version: 'v3', auth});