Obsługiwane typy MIME w Google Workspace i na Dysku Google

Za pomocą typów MIME możesz filtrować wyniki zapytania lub umieścić aplikację na liście w Google Workspace Marketplace, czyli aplikacji, która może otwierać określone typy plików.

W tej tabeli podano typy MIME właściwe dla Google Workspace i Dysku:

Typ MIME Opis
application/vnd.google-apps.audio
application/vnd.google-apps.document Dokumenty Google
application/vnd.google-apps.drive-sdk Skrót innej firmy
application/vnd.google-apps.drawing Rysunki Google
application/vnd.google-apps.file Plik na Dysku Google
application/vnd.google-apps.folder Folder Dysku Google
application/vnd.google-apps.form Formularze Google
application/vnd.google-apps.fusiontable Google Fusion Tables
application/vnd.google-apps.jam Google Jamboard
application/vnd.google-apps.map Google My Maps
application/vnd.google-apps.photo Zdjęcia Google
application/vnd.google-apps.presentation Prezentacje Google
application/vnd.google-apps.script Google Apps Script
application/vnd.google-apps.shortcut Skrót
application/vnd.google-apps.site Witryny Google
application/vnd.google-apps.spreadsheet Arkusze Google,
application/vnd.google-apps.unknown
application/vnd.google-apps.video