Publikowanie aplikacji Dysk

Gdy utworzysz aplikację Dysk, możesz ją opublikować w usłudze Google Workspace Marketplace, aby inni mogli z niej korzystać. Administratorzy domeny mogą instalowaćGoogle Workspace Marketplace aplikacje w imieniu użytkowników. Oprócz tego użytkownicy będą mogli znajdować i instalować aplikacje na Dysku Google Workspace Marketplace lub kliknąć Nowe > Połącz więcej aplikacji w interfejsie Dysku.

Po opublikowaniu aplikacji pojawi się prośba o zarejestrowanie typów plików, które aplikacja może otwierać. Gdy użytkownik wyświetla plik na Dysku lub otwiera załącznik w Gmailu, jest uznawany za sugerowaną aplikację, jeśli typ pliku jest zarejestrowany.

Sugerowane aplikacje z Gmaila

Aby udostępnić aplikację innym, musisz przejść proces publikowania, który pozwala utworzyć informacje o Twojej aplikacji, zarejestrować typy plików, które można otworzyć, i dodać tę informację do usługi Google Workspace Marketplace. Proces publikowania możesz rozpocząć dopiero wtedy, gdy aplikacja będzie w pełni funkcjonalna i wszystko będzie gotowe do poinformowania użytkowników o niej.

Zanim zaczniesz

Przed opublikowaniem aplikacji na stronie Google Workspace Marketplacemusisz wybrać poziom widoczności oraz zidentyfikować współpracowników i zasoby cyfrowe.

Wybierz poziom widoczności

Widoczność aplikacji na Dysku to dostępność aplikacji dla użytkowników. Są 2 poziomy widoczności:

  • Ustawienie Publiczna wskazuje, że każdy może zainstalować aplikację.
  • Widoczność Prywatny oznacza, że aplikację mogą instalować tylko administratorzy i użytkownicy w domenie.

Określanie współpracowników

Współpracownicy to osoby, które mają dostęp do aktualizacji Twojej aplikacji w usłudze Google Workspace Marketplace.

Określ wymagane zasoby

Zanim opublikujesz aplikację Dysk, musisz udostępnić powiązane z nią zasoby cyfrowe. Zasoby te zawierają informacje używane do tworzenia strony z informacjami o aplikacji oraz zasoby określające wygląd i zachowanie aplikacji w interfejsie Dysku Google (w stosownych przypadkach). Listę zasobów wymaganych w przypadku wyświetlania listy aplikacji w Google Workspace Marketplaceznajdziesz w artykule Zbieranie zasobów. Instrukcje dotyczące integracji z interfejsem Dysku, w tym informacje o wymaganych zasobach, znajdziesz w artykule Konfigurowanie integracji interfejsu Dysku.

Opublikuj w: Google Workspace Marketplace

Jeśli chcesz opublikować treści w usłudze Google Workspace Marketplace, przeczytaj artykuł Jak publikować treści.