Publikowanie aplikacji Dysk

Po utworzeniu aplikacji Dysk możesz opublikować ją w Google Workspace Marketplace, aby inni mogli z niej korzystać. Administratorzy domeny mogą instalować aplikacjeGoogle Workspace Marketplace w imieniu użytkowników. Oprócz tego poszczególni użytkownicy mogą znaleźć i zainstalować aplikacje Dysku w Google Workspace Marketplace lub wybierając Nowe > Połącz więcej aplikacji w interfejsie Dysku.

Podczas publikowania aplikacji zobaczysz prośbę o zarejestrowanie typów plików, które może ona otwierać. Gdy użytkownik wyświetla plik na Dysku lub otwiera załącznik w Gmailu, aplikacja jest proponowana jako sugerowana aplikacja, jeśli ma on już zarejestrowany typ pliku.

Sugerowane aplikacje z Gmaila

Aby udostępnić aplikację innym użytkownikom, musisz wykonać proces publikowania, w ramach którego utworzysz stronę z informacjami o aplikacji, zarejestrujesz typy plików, które można otworzyć, i dodajesz tę stronę do Google Workspace Marketplace. Proces publikowania należy rozpocząć dopiero wtedy, gdy aplikacja będzie w pełni funkcjonalna i będzie można poinformować o niej użytkowników.

Zanim zaczniesz

Przed opublikowaniem aplikacji w Google Workspace Marketplacemusisz określić poziom widoczności oraz określić współpracowników i zasoby cyfrowe.

Wybierz poziom widoczności

Widoczność aplikacji Dysku odnosi się do dostępności aplikacji dla użytkowników. Są 2 poziomy widoczności:

  • Widoczność Publiczna oznacza, że każdy może zainstalować aplikację.
  • Widoczność Prywatny oznacza, że tylko administratorzy i użytkownicy w Twojej domenie mogą instalować aplikację.

Identyfikowanie współpracowników

Współpracownicy to osoby, które mają dostęp do aktualizacji Twojej aplikacji Google Workspace Marketplace.

Wskaż wymagane zasoby

Zanim opublikujesz aplikację Dysk Google, musisz udostępnić jej określone zasoby cyfrowe. Obejmują one informacje używane do utworzenia strony z informacjami o aplikacji oraz zasoby określające jej wygląd i działanie w interfejsie Dysku Google (w odpowiednich przypadkach). Listę zasobów potrzebnych do umieszczenia aplikacji w Google Workspace Marketplaceznajdziesz w artykule Zbieranie komponentów. Instrukcje dotyczące integracji z interfejsem Dysku, w tym wymagane zasoby, znajdziesz w artykule Konfigurowanie integracji z interfejsem Dysku.

Opublikuj w: Google Workspace Marketplace

Gdy wszystko będzie gotowe do publikacji w Google Workspace Marketplace, przeczytaj sekcję Jak publikować.