Publikowanie aplikacji w Google Workspace Marketplace

Na tej stronie opisujemy, jak opublikować aplikację w Google Workspace Marketplace.

Przygotowanie do procesu publikowania

Z tej sekcji dowiesz się, jak przygotować aplikację do opublikowania w Google Workspace Marketplace.

Zdecyduj, co chcesz opublikować

Aby skompilowana aplikacja mogła znaleźć się w Google Workspace Marketplace, musi obejmować co najmniej 1 aplikację Google Workspace. Informacje o typach aplikacji, które możesz tworzyć i publikować, znajdziesz w artykule Integracja aplikacji.

Określanie odbiorców aplikacji

Aplikacje z Google Workspace Marketplace mogą być publiczne lub prywatne:

 • Publiczne: aplikacje publiczne mogą wyświetlać i instalować każdy użytkownik Google Workspace Marketplace. Aby aplikacje publiczne mogły być wyświetlane w Marketplace, muszą spełniać dodatkowe wymagania dotyczące publikowania.
 • Prywatna: jeśli aplikacja została utworzona przy użyciu konta Google Workspace, możesz opublikować ją prywatnie w organizacji korzystającej z Google Workspace. Aplikacje prywatne są dostępne tylko dla użytkowników w Twojej organizacji i są wymienione w sekcji Aplikacje wewnętrzne w Marketplace.

Po opublikowaniu aplikacji jako prywatnej lub publicznej nie można zmienić tego ustawienia. Przed opublikowaniem aplikacji upewnij się, że masz precyzyjnie określone grono odbiorców.

Aplikacje publiczne: zapoznaj się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi publikowania

Jeśli zamierzasz opublikować aplikację publiczną, upewnij się, że spełnia ona te wymagania Marketplace:

Opublikuj aplikację

Proces publikowania aplikacji
Rysunek 1. Proces publikowania aplikacji w Google Workspace Marketplace.

Po utworzeniu aplikacji możesz ją opublikować, wykonując te czynności:

 1. Utwórz projekt Google Cloud, aby skonfigurować stronę aplikacji w Google Workspace Marketplace i zarządzać nią. Jeśli masz już utworzony projekt Cloud dla swojej aplikacji, wykorzystaj go na stronie z informacjami o aplikacji.
 2. Skonfiguruj protokół OAuth w aplikacji. W przypadku aplikacji publicznych konieczne może być przesłanie ich do sprawdzenia przez OAuth.
 3. Sprawdź, czy aplikacja działa prawidłowo. Aby przetestować aplikacje publiczne, możesz użyć kryteriów sprawdzania związanych z funkcjami aplikacji i wrażeniami użytkowników. Upewnij się też, że masz witrynę i logo aplikacji, ponieważ będą one potrzebne do umieszczenia aplikacji w Marketplace.
 4. Włącz pakiet SDK Google Workspace Marketplace, aby skonfigurować aplikację pod kątem jej widoczności, ustawień instalacji i rozszerzeń aplikacji Google Workspace.
 5. Utwórz stronę z informacjami o aplikacji z wyjaśnieniem i promocją aplikacji wśród użytkowników.
 6. Gdy skonfigurujesz i zapiszesz wszystkie wymagane ustawienia w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace, prześlij aplikację do publikacji. W zależności od odbiorców Twojej aplikacji jest ona publikowana natychmiast lub poddawana ostatecznej weryfikacji:

  • W przypadku aplikacji prywatnych informacje o aplikacji są od razu dostępne dla wszystkich osób w organizacji Google Workspace.
  • Aplikacje publiczne są sprawdzane przez Google. Gdy Google zatwierdzi Twoją aplikację, informacje o niej będą dostępne dla wszystkich w Marketplace. Aby dowiedzieć się więcej o stanie aplikacji publicznej, zapoznaj się z sekcją Sprawdzanie stanu publikacji strony z informacjami o aplikacji.

  W przypadku wszystkich aplikacji ustawienia instalowania aplikacji określają, czy mogą ją instalować wszyscy użytkownicy, czy tylko administratorzy Google Workspace.