Masz 5 minut? Pomóż nam ulepszyć dokumentację Google Workspace Marketplace, wypełniając krótką ankietę online.

Włączanie i konfigurowanie pakietu SDK Google Workspace Marketplace

W projekcie Google Cloud włącz pakiet SDK Google Workspace Marketplace, jeśli nie zostało to zrobione wcześniej.

 1. Otwórz konsolę Google Cloud.
 2. U góry kliknij Wybierz projekt. Jeśli inny projekt Google Cloud jest już otwarty, kliknij jego nazwę, aby przełączyć się na inny projekt.
 3. Wybierz projekt Cloud aplikacji i kliknij Otwórz.
 4. Na pasku wyszukiwania na górze wpisz Google Workspace Marketplace SDK i naciśnij Enter.
 5. Na stronie pakietu SDK Google Workspace Marketplace kliknij Włącz.

Wypełnianie strony konfiguracji aplikacji z pakietu SDK Google Workspace Marketplace

 1. W pakiecie SDK Google Workspace Marketplace po lewej stronie kliknij Konfiguracja aplikacji.
 2. Wypełnij każdą sekcję informacjami o aplikacji. Więcej informacji o każdej z nich znajdziesz poniżej.
 3. Kliknij Zapisz u dołu strony.

Ustawienia konfiguracji aplikacji

Rozszerzenie aplikacji

Rozszerzenie aplikacji to integracja aplikacji, którą chcesz opublikować, na przykład dodatek do Google Workspace lub aplikacja Google Chat. Musisz wybrać co najmniej jedną opcję. Czasami na stronie z informacjami o aplikacji możesz uwzględnić wiele integracji. Zobacz Wyświetlanie listy integracji aplikacji.

W zależności od wybranej integracji aplikacji może być konieczne podanie dodatkowych informacji i włączenie odpowiednich interfejsów API w projekcie Google Cloud. Oto opis dodatkowej konfiguracji dla każdej z nich:

Dodatek do Google Workspace

Aby opublikować dodatek do Google Workspace, musisz podać identyfikator wdrożenia tego dodatku. Aby znaleźć identyfikator wdrożenia, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz dodatek do Google Workspace w edytorze Apps Script.
 2. Kliknij Wdróż > Zarządzaj wdrożeniami.
 3. Pod identyfikatorem wdrożenia kliknij Kopiuj.

Jeśli masz utworzony dodatek Google Workspace w języku programowania innym niż Google Apps Script, wykonaj poniższe czynności, aby pobrać identyfikator wdrożenia z zasobu wdrożenia Google Cloud.

 1. Na stronie konfiguracji aplikacji w sekcji „Dodatek do Google Workspace” kliknij Wdróż z użyciem zasobu wdrożenia w chmurze > Wybierz Wdrożenie.
 2. Wybierz wdrożenie, które chcesz opublikować.
 3. Kliknij Wybierz.

Aplikacja Google Chat

Aby opublikować aplikację Google Chat, musisz skonfigurować interfejs Google Chat API. Patrz: Publikowanie aplikacji.

Aplikacja internetowa

Aby opublikować aplikację internetową, musisz podać jej uniwersalny adres URL, który wskazuje aplikację internetową w menu aplikacji Google . Twoja aplikacja internetowa musi być w wersji produkcyjnej i w pełni funkcjonalnej.

Podczas wypełniania strony Informacje o aplikacji musisz przesłać dodatkowe ikony o rozmiarze 96 x 96 i 48 x 48 pikseli.

Jeśli masz utworzoną aplikację internetową w Apps Script, aby uzyskać uniwersalny URL nawigacyjny, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz dodatek do Google Workspace w edytorze Apps Script.
 2. Kliknij Wdróż > Nowe wdrożenie.
 3. W sekcji „Wybierz typ” kliknij Aplikacja internetowa.
 4. Wypełnij pola opcji i kliknij Wdróż.
 5. Kliknij Kopiuj.

Aplikacja Dysku

Aby opublikować aplikację Dysk, musisz włączyć i skonfigurować interfejs Drive API.

Dodatek do Edytora (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze)

Aby opublikować dodatek do Edytora, musisz podać identyfikator skryptu i wersję projektu.

Aby znaleźć identyfikator skryptu projektu, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz dodatek w edytorze Apps Script.
 2. Po lewej stronie kliknij Ustawienia projektu .
 3. W sekcji „Identyfikatory” skopiuj identyfikator skryptu.

Aby sprawdzić wersję, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz dodatek w edytorze Apps Script.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wdróż > Zarządzaj wdrożeniami.
 3. Numer wersji znajduje się w sekcji „Konfiguracja”.

Zakresy OAuth

Podaj pełną listę zakresów OAuth wymaganych przez aplikację. Zakresy OAuth, które tu podajesz, powinny być takie same jak te wyświetlane na ekranie zgody OAuth i w pliku manifestu Apps Script (w odpowiednich przypadkach).

Jeśli dodajesz więcej niż jedną integrację aplikacji, pamiętaj o dodaniu zakresów z każdej z nich na stronie konfiguracji aplikacji z pakietu SDK Google Workspace Marketplace i na ekranie zgody OAuth.

Zawsze używaj najwęższych zakresów (na przykład nie umieszczaj pełnego zakresu na Dysku, jeśli potrzebujesz tylko zakresu tylko do odczytu).

Więcej informacji o projektach Apps Script znajdziesz w sekcji Zakresy.

Informacje o programistach

Te pola pojawiają się na stronie informacji o aplikacji.

Pola
Status przedsiębiorcy

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony konsumentów Konsumenci z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) muszą zostać poinformowani, czy sprzedawca na Google Workspace Marketplace jest przedsiębiorcą, czy innym przedsiębiorcą:

 • Przedsiębiorca – osoba działająca w celach związanych z handlem, działalnością, rzemiosłem lub zawodem bądź w imieniu przedsiębiorcy lub w jego imieniu.
 • Osoba niebędąca przedsiębiorcą – osoba fizyczna działająca w celach niekomercyjnych.

Jeśli go nie określisz, na stronie z informacjami o aplikacji pojawi się komunikat „Stan przedsiębiorcy nieokreślony”.

Adres pocztowy dewelopera

Wymagany w przypadku przedsiębiorców. Nie są zbierane dla osób niebędących przedsiębiorcami.

Lokalizacja Twojej firmy. Wpisz prawidłowy adres pocztowy, pod którym można się z Tobą skontaktować.

Nazwa dewelopera Nazwa, która wyświetla się jako autor aplikacji. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, podaj nazwę handlową lub nazwę prawną.
URL witryny dewelopera Witryna opisująca Ciebie (lub Twoją organizację) jako dewelopera.
Adres e-mail dewelopera

Adres e-mail używany do kontaktów. Nieuwzględnione informacje o aplikacji. Upewnij się, że adres e-mail jest aktualny – jest używany:

 • Czy Google musi skontaktować się z deweloperem, na przykład w trakcie procesu sprawdzania aplikacji.
 • Aby przesłać opinię z dodatków do edytora, jeśli na stronie Informacje o aplikacji nie ma adresu URL zgłoszonego problemu.
URL witryny aplikacji Opcjonalnie. Witryna opisująca Twoją aplikację.

Dane wizytówki

Dodaj identyfikator Google Analytics, aby śledzić informacje o aplikacji w Google Analytics (opcjonalnie). Więcej informacji znajdziesz w artykule Uzyskiwanie statystyk dotyczących korzystania z aplikacji.

Ustawienia instalacji

Ustawienia instalacji określają, czy użytkownicy lub administratorzy Workspace mogą zainstalować Twoją aplikację na stronie informacji o aplikacji w Google Workspace Marketplace.

 • Osoba fizyczna i administrator – instalacja (domyślna): aplikacja może być instalowana przez poszczególnych użytkowników lub administratorów w domenie, jednostce organizacyjnej lub grupie użytkowników. Zasady domeny użytkownika mogą uniemożliwiać mu instalowanie aplikacji, nawet jeśli są włączone poszczególne instalacje.
 • Instalacja tylko na potrzeby administratora: aplikację mogą instalować tylko administratorzy w domenie, jednostce organizacyjnej lub grupie użytkowników. Twoja aplikacja pojawia się w wynikach wyszukiwania w Google Workspace Marketplace tylko dla administratorów i osób, które nie są zalogowane na swoje konto Google. Wybierz tę opcję, jeśli Twoja aplikacja wymaga instalacji domeny.

Widoczność aplikacji

Opcja Widoczność aplikacji jest widoczna, jeśli używasz konta Google Workspace (konta utworzonego przez Twoją firmę lub szkołę). Jeśli używasz konta dla klientów indywidualnych (czyli takiego, którego adres kończy się na „@gmail.com”), możesz publikować je tylko publicznie.

 • Publiczna: aplikację mogą znajdować i instalować osoby spoza Twojej domeny. Jeśli wybierzesz widoczność publiczną, Google sprawdzi i zatwierdzi informacje o Twojej aplikacji, zanim ją opublikujesz.
 • Prywatne: tylko użytkownicy w Twojej domenie mogą znaleźć i zainstalować Twoją aplikację.

Jeśli wybierzesz opcję Niepubliczna, informacje o aplikacji nie będą się wyświetlać w wynikach wyszukiwania ani przeglądania. Użytkownicy mają dostęp tylko do strony sklepu z bezpośrednim adresem URL.