Konfigurowanie aplikacji w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace

Z tego artykułu dowiesz się, jak za pomocą pakietu SDK Google Workspace Marketplace skonfigurować aplikację w Google Workspace Marketplace i zarządzać nią.

Aby udostępnić swoją aplikację do użytku, musisz ją skonfigurować w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace. Pakiet SDK Google Workspace Marketplace to pakiet narzędzi, który umożliwia tworzenie aplikacji w Google Workspace Marketplace i sterowanie nimi. Za pomocą pakietu SDK Google Workspace Marketplace możesz zarządzać ustawieniami Marketplace, takimi jak:

 • Określa, czy aplikacja jest dostępna w konkretnej organizacji korzystającej z Google Workspace (aplikacja prywatna) czy dla wszystkich użytkowników Marketplace (aplikacja publiczna).
 • Typy użytkowników Marketplace, którzy mogą instalować aplikację.
 • Z którymi aplikacjami Google Workspace integruje się Twoja aplikacja
 • Zakresy OAuth, których wymaga Twoja aplikacja
 • informacje o tym, kto stworzył i utrzymywał aplikację;

Niezależnie od tego, czy publikujesz aplikację publicznie czy prywatnie, do zarządzania nią w Marketplace musisz użyć pakietu SDK Google Workspace Marketplace.

Włączanie pakietu SDK Google Workspace Marketplace

Włącz w projekcie Google Cloud pakiet SDK Google Workspace Marketplace, jeśli jeszcze go nie masz:

 1. Otwórz konsolę Google Cloud.
 2. U góry kliknij Wybierz projekt. Jeśli inny projekt Google Cloud jest już otwarty, kliknij jego nazwę, aby się przełączyć.
 3. Wybierz projekt Cloud swojej aplikacji i kliknij Otwórz.
 4. Na pasku wyszukiwania u góry strony wpisz Google Workspace Marketplace SDK i naciśnij Enter.
 5. Otwórz stronę pakietu Google Workspace Marketplace SDK.

 6. Jeśli pakiet SDK Google Workspace Marketplace nie jest jeszcze włączony, kliknij Włącz.

Podaj ustawienia aplikacji w pakiecie SDK Google Workspace Marketplace

 1. Otwórz pakiet SDK Google Workspace Marketplace.
 2. Otwórz kartę Konfiguracja aplikacji.
 3. Wypełnij każdą sekcję informacjami o aplikacji. Więcej informacji na temat każdego ustawienia znajdziesz w sekcji Ustawienia konfiguracji aplikacji.
 4. Kliknij Zapisz.
 5. (Opcjonalnie) Możesz pobrać statystyki użytkowania aplikacji w Google Analytics. Aby to zrobić, dodaj identyfikator Google Analytics do pakietu SDK Google Workspace Marketplace.
  1. Otwórz kartę Statystyki.
  2. Wpisz swój identyfikator Google Analytics.
  3. Kliknij Zapisz.

Ustawienia konfiguracji aplikacji

Poniżej opisujemy ustawienia dostępne na stronie Konfiguracja aplikacji pakietu SDK Google Workspace Marketplace.

Widoczność aplikacji

Opcja Widoczność aplikacji jest widoczna, jeśli używasz konta Google Workspace (konta utworzonego przez firmę lub szkołę). Jeśli używasz konta indywidualnego (czyli takiego, które kończy się na „@gmail.com”), możesz publikować tylko publicznie.

 • Publiczna: aplikację mogą znaleźć i zainstalować osoby spoza Twojej domeny. Jeśli wybierzesz widoczność publiczną, Google sprawdzi i zatwierdzi informacje o aplikacji przed jej opublikowaniem.
 • Prywatna: Twoją aplikację mogą znaleźć i zainstalować tylko osoby z Twojej domeny.

Jeśli zdecydujesz się opublikować aplikację jako niepubliczną, informacje o aplikacji nie będą widoczne w wynikach przeglądania ani wyszukiwania. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do strony aplikacji w sklepie tylko za pomocą bezpośredniego adresu URL.

Jeśli chcesz ograniczyć kraje i regiony, w których jest dostępna Twoja aplikacja, skonfiguruj odpowiednią opcję w sekcji Dystrybucja podczas tworzenia informacji o aplikacji.

Ustawienia instalacji

Od ustawień instalacji zależy, czy użytkownicy i administratorzy Workspace mogą zainstalować Twoją aplikację ze strony z informacjami o niej w Google Workspace Marketplace.

 • Instalacja indywidualna + administrator (domyślnie): aplikację mogą być instalowane przez poszczególnych użytkowników lub administratorów w domenie, jednostce organizacyjnej lub grupie użytkowników. Zasady domeny użytkownika mogą uniemożliwiać mu zainstalowanie aplikacji, nawet jeśli są włączone indywidualne instalacje.
 • Instalacja tylko przez administratora: aplikację mogą instalować tylko administratorzy domeny, jednostki organizacyjnej lub grupy użytkowników. Twoja aplikacja jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania w Google Workspace Marketplace tylko dla administratorów i osób, które nie są zalogowane na swoje konto Google. Wybierz tę opcję, jeśli Twoja aplikacja wymaga zainstalowania w domenie.

Integracja aplikacji

Wybierz usługi Google Workspace, w których ma działać Twoja aplikacja lub Twój dodatek, na przykład dodatek do Google Workspace lub aplikacja Google Chat. Musisz wybrać co najmniej 1 opcję. W niektórych przypadkach możesz zamieścić wiele integracji w informacjach o aplikacji. Przeczytaj sekcję Wyświetlanie listy integracji aplikacji.

W zależności od tego, jakie integracje aplikacji wybierzesz, konieczne może być podanie dodatkowych informacji i włączenie odpowiednich interfejsów API w projekcie Google Cloud. W tabeli poniżej znajdziesz dodatkowe ustawienia konfiguracji wymagane w przypadku każdego z tych elementów:

Dodatek do Google Workspace (Apps Script)

Aby opublikować dodatek do Google Workspace, musisz podać identyfikator jego wdrożenia. Aby znaleźć identyfikator wdrożenia, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz dodatek do Google Workspace w edytorze Apps Script.
 2. Kliknij Wdróż > Zarządzaj wdrożeniami.
 3. Pod identyfikatorem wdrożenia kliknij Kopiuj.

Dodatek do Google Workspace (alternatywne środowisko wykonawcze)

Jeśli dodatek do Google Workspace został utworzony w języku kodowania innym niż Google Apps Script, wykonaj te czynności, aby uzyskać identyfikator wdrożenia z zasobu wdrożenia Google Cloud.

 1. Na stronie konfiguracji aplikacji w sekcji „Dodatek do Google Workspace” kliknij Wdróż przy użyciu zasobu wdrożenia w chmurze > wybierz wdrożenie.
 2. Wybierz wdrożenie, które chcesz opublikować.
 3. Kliknij Wybierz.

dodatek do Edytora (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze)

Aby opublikować dodatek do edytora, musisz podać identyfikator skryptu projektu i wersję skryptu do opublikowania.

Aby znaleźć identyfikator skryptu projektu, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz dodatek w edytorze Apps Script.
 2. Po lewej stronie kliknij Ustawienia projektu .
 3. W sekcji „Identyfikatory” skopiuj identyfikator skryptu.

Aby znaleźć wersję przeglądarki, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz dodatek w edytorze Apps Script.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Wdróż > Zarządzaj wdrożeniami.
 3. Numer wersji jest w sekcji „Konfiguracja”.

Aplikacja Google Chat

Aby opublikować aplikację w Google Chat, musisz skonfigurować interfejs Google Chat API. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Publikowanie aplikacji.

Aplikacja Dysk

Aby opublikować aplikację Dysku, musisz włączyć i skonfigurować interfejs Drive API.

Aplikacja internetowa

Aby opublikować aplikację internetową, musisz podać jej adres URL uniwersalnego nawigacji, czyli adres URL prowadzący do aplikacji internetowej z menu aplikacji Google . Aplikacja internetowa musi być w wersji produkcyjnej i w pełni funkcjonalna.

Wypełniając stronę Informacje o aplikacji, musisz podać dodatkowe ikony w rozmiarach 96 x 96 i 48 x 48 pikseli.

Jeśli Twoja aplikacja internetowa została utworzona w Apps Script i chcesz uzyskać adres URL uniwersalnego panelu nawigacyjnego, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz dodatek do Google Workspace w edytorze Apps Script.
 2. Kliknij Wdróż > Nowe wdrożenie.
 3. W sekcji „Wybierz typ” kliknij Aplikacja internetowa.
 4. Wypełnij opcje i kliknij Wdróż.
 5. Kliknij Kopiuj.

Zakresy protokołu OAuth

Podaj pełną listę zakresów OAuth, których wymaga Twoja aplikacja. Wpisane tutaj zakresy OAuth powinny być zgodne z informacjami wyświetlanymi na ekranie zgody OAuth oraz (w odpowiednich przypadkach) w pliku manifestu Apps Script.

Jeśli uwzględniasz więcej niż 1 integrację aplikacji, pamiętaj, aby dodać zakresy każdego z nich do strony konfiguracji aplikacji z pakietu SDK w Google Workspace Marketplace i ekranu zgody OAuth.

Zawsze używaj jak najwęższych zakresów (np. nie uwzględniaj pełnego zakresu Dysku, jeśli potrzebujesz tylko zakresu tylko do odczytu).

W przypadku projektów Apps Script więcej informacji znajdziesz w artykule na temat zakresów.

Informacje o programistach

Te pola są widoczne na stronie z informacjami o aplikacji.

Pola
Status przedsiębiorcy

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony konsumentów konsumenci z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) muszą być informowani, czy sprzedawca w Google Workspace Marketplace jest przedsiębiorcą czy niebędącym przedsiębiorcą:

 • Przedsiębiorca – przedsiębiorca to osoba, która działa w celach związanych z handlem, firmą, rzemiosłem lub zawodem albo w imieniu przedsiębiorcy lub w jego imieniu.
 • Osoba niebędąca przedsiębiorcą – osoba niebędąca przedsiębiorcą (konsument) to osoba, która działa w celach niezawodowych.

Jeśli nie określono inaczej, na stronie z informacjami o aplikacji pojawi się komunikat „Stan przedsiębiorcy nieokreślony”.

Adres pocztowy dewelopera

Wymagany w przypadku przedsiębiorców. Niezbierane dla osób, które nie są przedsiębiorcami.

Lokalizacja Twojej firmy. Wpisz prawidłowy adres pocztowy, pod którym można się z Tobą skontaktować.

Nazwa dewelopera Nazwa wyświetlana jako autor aplikacji. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, podaj nazwę handlową lub nazwę prawną.
Adres URL witryny dewelopera Witryna, w której opisujesz Ciebie (lub Twoją organizację) jako dewelopera.
Adres e-mail dewelopera

Adres e-mail do kontaktu. Nie ma go na stronie z informacjami o aplikacji. Dbaj o to, aby ten adres e-mail był aktualny. Jest on używany:

 • Jeśli Google musi się skontaktować z deweloperem, np. podczas procesu sprawdzania aplikacji.
 • Aby przesłać opinię z dodatków do Edytora, jeśli na stronie z informacjami o aplikacji nie podano adresu URL do zgłaszania problemów.
URL witryny aplikacji Opcjonalnie. Witryna, która zawiera bardziej szczegółowe informacje o aplikacji.